“Długa droga do mądrości” – wywiad z prof. dr hab. Stefanem M. Kwiatkowskim


Kreatywność jest szalenie potrzebna, bo to umiejętność rozwiązywania problemów – mówi prof. Stefan M. Kwiatkowski, rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie przed drugim Kongresem Rozwoju Systemu Edukacji, który 18 września odbędzie się na Stadionie PGE Narodowym.

Zapraszamy do lektury wywiadu pt.: “Długa droga do mądrości” z  prof. dr hab. Stefanem M. Kwiatkowskim Przewodniczącym Rady Programowej II Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.

Przeczytaj.

 

* prof. dr hab. Stefan M. Kwiatkowski – Profesor zwyczajny w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, rektor tej uczelni; dyrektor Instytutu Badań Edukacyjnych (1993-2007), przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badań Edukacyjnych (2010-2017), kierownik Katedry Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej (2007-), przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2007-2011), zastępca przewodniczącego Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN (2011-), członek Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów (2011-2012), doktor honoris causa Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie (2010) i Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. M. Dragomanowa w Kijowie (2017). Jest autorem ponad 580 artykułów, autorem, współautorem, redaktorem naukowym 89 druków zwartych. Promotor w 44 przewodach doktorskich, recenzent w 114 przewodach doktorskich i 35 habilitacyjnych oraz w 18 postępowaniach o nadanie tytułu profesora; ekspert w zakresie kształcenia zawodowego, współautor metodologii opracowywania standardów kompetencji zawodowych, kierownik ponad 20 projektów badawczych dotyczących przywództwa edukacyjnego oraz zarządzania w systemie oświaty.