Moc jest w nas! Relacja z POWERGEDON


8-10 czerwca, w Przypkach k. Warszawy, odbył się POWERGEDON. Głównym celem przedsięwzięcia było podsumowanie działalności FRSE w zakresie realizacji projektów dofinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i Wiedza Edukacja Rozwój.

POWERGEDON rozpoczął się 8 czerwca od seminarium nt. roli ponadnarodowej mobilności edukacyjnej w kształtowaniu kompetencji niezbędnych na tynku pracy.

Spotkanie otworzyli Piotr Krasuski, Dyrektor Departamentu EFS w Ministerstwie Rozwoju oraz dr Paweł Poszytek, Dyrektor Generalny FRSE.

Głos zabrali następnie: prof. dr hab. Stefan Michał Kwiatkowski, Rektor Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej oraz Michał Pachocki z Zespołu Analityczno-Badawczego FRSE. Nie zabrakło również prezentacji samych beneficjentów – swoimi doświadczeniami z realizacji projektów dzielili się: Dariusz Pietrzak z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej (Brześć Kujawski) i Sylwia Górniak-Borkowska, z Niepublicznego Przedszkole MISIOLANDIA (Bydgoszcz).

Seminarium zamykała debata z udziałem przedstawicieli: Ministerstwa Rozwoju, FRSE, Kuratorium Oświaty w Katowicach, pracodawców i beneficjentów.

Punktem kulminacyjnym wydarzenia (9 czerwca) był „poligon wyzwań” – zmagania sportowe w formie gry terenowej, w której udział wzięło aż 20 drużyn (beneficjenci PO WER z sektorów VET i SE oraz drużyna FRSE).

Drużyny przystąpiły do realizacji militarnych i survivalowych zadań. Zawodnicy musieli się wykazać umiejętnościami dobrej pracy zespołowej, komunikacji, radzenia sobie z nieprzewidzianymi sytuacjami i działania pod presją czasu. Pierwsze miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Samochodowych w Bydgoszczy. Gratulujemy!

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć z wydarzenia.
POWERgedon