Dni otwarte w Funduszu Stypendialnym i Szkoleniowym


Zespół Programów Stypendialnych zaprasza na dzień otwarty Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego, który odbędzie się 23 stycznia 2014 roku w siedzibie Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Udzielimy Państwu szczegółowych informacji na temat ogłoszonego  4 grudnia 2013 roku naboru dla Wizyt Przygotowawczych. Spotkanie ma na celu przybliżenie zasad finansowania wyjazdów oraz omówienie formularzy aplikacyjnych dla Działania Wizyty Przygotowawcze. Instytucja wnioskująca musi być zarejestrowana od co najmniej 12 m-cy, licząc do dnia składania wniosku. Dla wnioskodawcy polskiego wymagany jest partner (instytucja przyjmująca) z Norwegii, Islandii lub Liechtensteinu.

Konsultacje będą się odbywały w siedzibie naszego biura:
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
sala konferencyjna 607, w budynku A (6 piętro)

Uwaga: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji nie pokrywa kosztów przyjazdu na spotkanie jak również zakwaterowania.

Więcej informacji na temat naboru do Wizyt Przygotowawczych.

W przypadku pytań bądź wątpliwości związanych ze spotkaniem prosimy kontaktować się z Łukaszem Sopyła: telefonicznie (22) 46 31 476 bądź drogą elektroniczną: lukasz.sopyla@frse.org.pl.

 

PROGRAM SPOTKANIA:

11:00-11.30

Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy – informacje ogólne, specyfika poszczególnych działań, informacja o planowanych naborach w 2014 roku

11.30-12.30

Wizyty Przygotowawcze – szczegółowa specyfika działania oraz zasady wnioskowania o dofinansowanie.

12.30-12.40

Przerwa kawowa

12.40-13.30

Omówienie formularzy wniosków

13.30-14.00

Seria pytań i odpowiedzi.