Doskonałość edukacji akademickiej – jak przeorientować uczelnie na jakość kształcenia?


29-30 marca na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim odbędzie się kolejna Konferencja Programowa Narodowego Kongresu Nauki.

Ilościowo Polska osiągnęła sukces obejmując kształceniem na poziomie wyższym niemal połowę kolejnych roczników młodzieży.

Stało się to jednak źródłem jednego z największym problemów trapiących dziś polskie szkolnictwo wyższe. Umasowienie połączone z finansowaniem w oparciu o kryteria ilościowe doprowadziło do stopniowego obniżania poziomu kształcenia nawet na najlepszych uczelniach publicznych. Nastąpiła inflacja dyplomów, które dla pracodawców przestały mieć znaczenie.

Pierwszym krokiem do zmiany tego stanu rzeczy były nowe zasady finansowania wyższych uczelni. Aby jednak z sukcesem „przeorientować uczelnie na jakość kształcenia” potrzebne są zmiany systemowe.

Najważniejszym tematem poruszanym w Lublinie będzie ocena jakości kształcenia w szkołach wyższych w tym proces akredytacji.

Omawiana też będzie między innymi organizacja procesu kształcenia, porównywalność polskich dyplomów ukończenia uczelni na poszczególnych poziomach kształcenia z dyplomami innych krajów o rozwiniętej edukacji.

Przewidziano też dyskusję o doskonałości kształcenia z punktu widzenia studentów, oraz o poziomie kandydatów na studia.

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy na stronie nkn.gov.pl.