Dowiedz się więcej: Erasmus+ Sport


Projekty w Erasmus+ Sport dotyczą rozwoju sportu na poziomie najbliższym obywatelowi. Celem tych działań są: walka z transnarodowymi zagrożeniami dla sportu tj. doping, ustawianie wyników zawodów, agresja, rasim i nietolerancja; wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców; promocja wolontariatu sportowego oraz podnoszenie świadomości na temat aktywności fizycznej i jej wpływu na poprawę zdrowia.

O dofinansowanie mogą się ubiegać organizacje non-profit, instytucje publiczne oraz inni partnerzy z krajów uprawnionych. W ramach akcji Sport realizowane są dwa typy projektów:

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu ma na celu rozwój oraz wprowadzenie innowacyjnych praktyk w różnych obszarach sportu i aktywności fizycznej pomiędzy różnymi instytucjami i organizacjami w sporcie i poza nim. Ponadnarodowa współpraca obejmuje partnerów z co najmniej pięciu krajów uprawnionych do udziału w programie;
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe to duże wydarzenia sportowe z udziałem przedstawicieli z dwunastu krajów.

Zarówno projekty partnerskie, jak i europejskie imprezy sportowe można również realizować w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu. Dodatkowo w akcji Erasmus+ Sport wspierane są działania realizowane bezpośrednio przez Komisję Europejską w celu lepszego wykorzystania wyników badań oraz rozwoju dialogu politycznego pomiędzy partnerami w Unii Europejskiej.

Spotkanie informacyjne w Warszawie           

Podczas spotkania informacyjnego zostaną przedstawione zasady składania i oceny wniosków, typy projektów Erasmus+ Sport oraz międzynarodowy wymiar projektów centralnych Erasmus+; przedstawimy polskie sukcesy w programie oraz podczas dyskusji podzielimy się doświadczeniami nt. strategii wnioskowania do akcji centralnej Erasmus+ Sport w 2016 roku. W spotkaniu wezmą udział polscy beneficjenci programu Erasmus+ Sport, a także ekspert EACEA.

Główne cele spotkania informacyjnego to:

 • rozpowszechnienie informacji o dostępności projektów centralnych Erasmus+ Sport dla polskich beneficjentów;
 • przekazanie wszystkim zainteresowanym informacji o projektach programu Erasmus+ Sport na które będzie można wnioskować w 2016 roku;
 • pomoc w lepszym zrozumieniu zasad i priorytetów akcji Erasmus+ Sport;
 • prezentacja obowiązujących dokumentów i procedur w programie Erasmus+ Sport w 2016 roku;
 • przekazanie informacji na temat międzynarodowego wymiaru w programie Erasmus+;
 • podzielenie się doświadczeniami zdobytymi przez polskie instytucje i organizacje w projektach Erasmus+.

Zaproszenie na spotkanie kierujemy do:

 • Wszystkich zainteresowanych projektami programu Erasmus+ Sport;
 • Przedstawicieli jednostek publicznych odpowiedzialnych za edukację na poziomie lokalnym i regionalnym;
 • Przedstawicieli instytucji szkolnictwa wyższego;
 • Przedstawicieli instytucji i organizacji pozarządowych działających w obszarze edukacji i sportu;
 • Partnerów strategicznych programu Erasmus+ w Polsce;
 • Ekspertów zainteresowanych programem Erasmus+;
 • Przedstawicieli programów sektorowych Erasmus+.

Rejestracja

Prosimy o zarejestrowanie się na wydarzenie za pomocą powyższego formularza do 16 października 2015 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny. Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny.

Miejsce:

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy – Biblioteka Główna
ul. Koszykowa 26,
00-950 Warszawa

Kontakt:

Tadeusz Wojciechowski, tel. 22 46 31 267
Agata Nowacka, tel. 22 46 31 418
centralne@erasmusplus.org.pl

 

PROGRAM SPOTKANIA

Godzina  
9.15 Rejestracja, poranna kawa i herbata
10.45 Powitanie i wprowadzenie do sesji informacyjnych
10.55 Struktura i priorytety programu Erasmus+ Sport
Przedstawiciel Sport Unit, DG EAC Komisja Europejska
11.15 Akcje centralne w programie Erasmus+

 • założenia,
 • charakterystyka,
 • cele i priorytety.
11.30 Typy projektów realizowanych w akcji Erasmus+ Sport

 • współpraca partnerska w dziedzinie sportu,
 • małe programy partnerstwa w dziedzinie sportu,
 • niekomercyjne europejskie wydarzenie sportowe,
 • działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu.
12.00 Zasady składania i oceny wniosków w ramach akcji Erasmus+ Sport

 • terminy składania wniosków w 2016 r.,
 • zasady selekcji wniosków,
 • kryteria przyznania dofinansowania,
 • kryteria wykluczające,
 • charakterystyka pakietu dokumentów składanych wraz z wnioskiem.
12.45 Przerwa kawowa
13.00 Inne możliwości dla działań związanych ze sportem w programie Erasmus+

 • partnerstwa strategiczne w programie Erasmus+,
 • projekty realizowane w sektorze Erasmus+ Młodzież.
13.20 Składanie wniosków do akcji Erasmus+ Sport w praktyce

 • źródła informacji, korzystanie ze stron EACEA i KE,
 • biblioteka formularzy i dokumentów,
 • typowe błędy wnioskujących do akcji centralnych,
 • wskazówki dotyczące wypełniania formularza wniosku.
14.00 Prezentacja projektów centralnych realizowanych przez polskie instytucje

 • Współpraca partnerska w dziedzinie sportu: „BOCCIA – podnoszenie jakości życia osób niepełnosprawnych i ich środowiska przez paraolimpijską dyscyplinę sportową Boccia” – Stowarzyszenie Sportowo-Rehabilitacyjne START w Poznaniu.
 • Niekomercyjne europejskie wydarzenie sportowe: Let’s dance together! – Centrum Spotkań Europejskich ŚWIATOWID w Elblągu.
14.40 Jak z sukcesem wnioskować do akcji Erasmus+ Sport? Debata z udziałem polskich beneficjentów projektów Erasmus+ Sport na temat:

 • związku projektów Erasmus+ Sport z polityką Unii Europejskiej,
 • metodologii zarządzania projektami Erasmus+ Sport,
 • upowszechniania i trwałości rezultatów projektów Erasmus+ Sport.
15.30 Lunch