Działania i inicjatywy dla aktywnych


Erasmus+ dla przedszkolaka i seniora

Spotkania z ekspertami i Targi Dobrych Praktyk – tak w skrócie można podsumować Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zorganizowany po raz piąty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 12 stycznia br. w Warszawie.

Przypomnijmy, że budżet programu Erasmus+ na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro. W tej perspektywie budżetowej skorzysta z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów. W różnych projektach edukacyjnych, szkoleniach i kursach będzie uczestniczyć 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą. W wymianie doświadczeń weźmie udział 125 tys. szkół, uczelni oraz instytucji kształcenia dorosłych i organizacji młodzieżowych.

Dobra wiadomość – w kolejnej perspektywie budżetowej, a więc już po brexicie, budżet programu się nie zmniejszy. – Pieniądze na Erasmusa+ będą takie same, a być może trochę większe – powiedział podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu w Warszawie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. – Wszystkie projekty i przedsięwzięcia, które są finansowane w ramach programu Erasmus+ dotyczą mobilności osób i wymiany doświadczeń między instytucjami. Te doświadczenia młodzi ludzie wykorzystują potem na rynku pracy. Uczniowie, którzy byli na stażach i wymianach mówią, że o wiele łatwiej jest im posługiwać się językiem obcym, zafunkcjonować w swojej branży, znaleźć pracę. Mogą się pochwalić przed przedsiębiorcami swoim doświadczeniem – podkreślił dyrektor generalny FRSE.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła minister edukacji narodowej Anna Zalewska, która wzięła udział w panelu dotyczącym praktyk oraz staży zagranicznych uczniów i kadry nauczycielskiej. W trakcie spotkania wręczyła też nagrody laureatom konkursu Selfie+.

– Fundusze unijne to pieniądze dla Państwa, żebyście doświadczenia, które przywozicie z zagranicy, a które uczniowie wynoszą ze spotkań z rówieśnikami, wnosili do systemu – powiedziała minister edukacji otwierając Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. – Chcemy zbudować nowoczesną szkołę branżową i nowoczesne technikum w taki sposób, żeby wspierały gospodarkę. W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 chcemy zmieniać szkolną rzeczywistość – podkreślała Anna Zalewska.

Wiadomo, że programy unijne niosą ze sobą dużą wartość, ale są też mocno sformalizowane – spełnienie wszystkich wymogów nie jest łatwe. Dlatego też przez cały Ogólnopolski dzień informacyjny eksperci Fundacji wyjaśniali wszelkie wątpliwości i zawiłości. Osoby mające zamiar aplikować o środki z programu Erasmus+ mogły szczegółowo poznać obowiązujące formalności i dowiedzieć się, jak wypełniać wnioski o finansowanie.

Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowano Targi Dobrych Praktyk. Dotychczasowi beneficjenci programu – fundacje, organizacje społeczne – mogli pochwalić się swoimi dobrze zrealizowanymi projektami.

Fot. Krzysztof Pacholak
DOŚWIADCZENIA A RYNEK PRACY

Wszystkie projekty i przedsięwzięcia, które są finansowane w ramach programu Erasmus+ dotyczą mobilności osób i wymiany doświadczeń między instytucjami. Te doświadczenia młodzi ludzie wykorzystują potem na rynku pracy.

dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny FRSE

 

Druga edycja Biegu Erasmusa

29 września 2018 r. odbędzie się kolejna odsłona Biegu Erasmusa. Wydarzenie to realizowane jest w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz z okazji 25-lecia Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Pierwsza edycja biegu odbyła się 30 września 2017 r. Ukończyły go 204 osoby (104 mężczyzn i 100 kobiet). W zeszłorocznej edycji wystartowały także drużyny zagraniczne – z Gruzji, Rosji, Białorusi. Nie zabrakło też erasmusowych studentów z innych krajów, m.in. Węgier, Francji, Hiszpanii.

Podczas tegorocznego Biegu odbędą się również imprezy towarzyszące, które umożliwią zapoznanie się z ofertą edukacyjną programu Erasmus+. Wszystkie te wydarzenia podkreślą ducha współpracy, wsparcia i wspólnych działań, które są istotą Erasmusa+. Pozwolą też na międzynarodową integrację i zaprezentowanie europejskiego charakteru programu. W tegorocznej edycji Biegu Erasmusa – podobnie jak w roku poprzednim – dochód z wpisowego przeznaczony zostanie na cele charytatywne.

Fot. Krzysztof Karpiński.

 

RUSZA PLATFORMA YOUTH WIKI

To internetowa baza danych poświęcona polityce młodzieżowej w państwach członkowskich Unii Europejskiej. W założeniu projekt ten zbliżony jest do prowadzonej od 2011 r. przez sieć Eurydice Eurypedii (europejskiej encyklopedii krajowych systemów edukacji) i ma na celu zgromadzenie w jednym miejscu rzetelnych i porównywalnych danych dotyczących polityki młodzieżowej w Europie.

Baza Youth Wiki, utworzona z inicjatywy Komisji Europejskiej, ma obejmować dziewięć obszarów tematycznych, takich jak: przegląd polityki dotyczącej młodzieży; wolontariat; zatrudnienie i przedsiębiorczość; włączenie społeczne; uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym; edukacja i szkolenia; zdrowie; kultura i kreatywność oraz młodzież i świat. Ponadto w bazie znajdują się dane statystyczne i wyniki badań naukowych dotyczących sytuacji młodzieży w danym państwie oraz inicjatywy na rzecz młodych podejmowane na poziomie krajowym i lokalnym.

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji koordynuje w Polsce proces powstawania bazy Youth Wiki, która jest dostępna pod adresem: https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/en/youthwiki.

 

FRSE OPERATOREM ŚRODKOW Z FUNDUSZY EOG

Podpisane zostały międzyrządowe umowy, na mocy których do naszego kraju trafi niemal 810 mln euro z Funduszy Norweskich i EOG. Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji będzie operatorem Funduszy EOG w obszarze edukacji. W trzeciej edycji Państwa-Darczyńcy, czyli Norwegia, Islandia i Liechtenstein, przeznaczyły na program łącznie ponad 2,8 mld euro. Wsparcie przyznano 15 państwom. Polska pozostaje, podobnie jak w poprzednich edycjach, największym beneficjentem tych środków.

Szczegółowe informacje na temat funkcjonowania Funduszy Norweskich i EOG znajdują się na stronie: www.eog.gov.pl.

 

PROJEKT PAPIERY DO KARIERY

W latach 2016-17 aż 12 tys. uczniów szkół ponadgimnazjalnych z niemal całego kraju wzięło udział w 660 lekcjach w ramach projektu Papiery do kariery, promującego dokumenty Europass. Podczas zajęć specjalnie przeszkoleni konsultanci sieci Eurodesk Polska uczą, jak odnaleźć się na rynku pracy i edukacji, pomagają poznać swoje słabe i mocne strony oraz pokazują, w jaki sposób skutecznie zaprezentować swoje kwalifikacje poprzez Europass-CV. Projekt będzie kontynuowany także w 2018 r.

Więcej informacji o projekcie oraz scenariusze zajęć można znaleźć na stronie: http://europass.org.pl/papiery-do-kariery.

 

Działania i inicjatywy dla aktywnych


Odkryj swój talent!
Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych

Kształcenie zawodowe i edukacja dorosłych były tematami dwóch konferencji zorganizowanych w Warszawie w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (20-24 listopada). Eksperci z całego kraju zastanawiali się m.in. nad tym, jak poprawić współpracę szkół i uczelni z biznesem.

Pierwszym akcentem obchodów była konferencja Edukacja z praktyką – partnerstwa na rzecz dualnego kształcenia zawodowego. Spotkanie promowało ideę Europejskiego systemu akumulowania i przenoszenia osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym (ECVET). Uczestnicy dyskusji panelowej – Piotr Bartosiak z MEN, prof. Bolesław Ochodek z PWSZ w Pile, Paweł Salamon z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Gorzowie Wlkp. oraz dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek nie mieli wątpliwości, że konieczne jest rozwijanie różnych form współpracy między szkołami a biznesem – m.in. klas patronackich. Jak zauważyli, w państwach, w których powszechnie stosuje się tzw. dualny system kształcenia (obejmujący zajęcia u pracodawcy) stopa bezrobocia wśród młodzieży jest niższa niż np. w Polsce.

Drugim elementem obchodów było zorganizowane 21 listopada br. II Forum Edukacji Dorosłych (FED). Do udziału w spotkaniu zaproszono trenerów, edukatorów, naukowców i urzędników, którzy dyskutowali w ramach kilku ścieżek tematycznych: Uczenie się w miejscu pracy, Trenerzy trenerom, Nowe metody nauczania dorosłych i Wsparcie osoby uczącej się.

W przerwie między wystąpieniami uczestnicy forum mogli nauczyć się komunikatów w języku migowym, poznać pomoce wizualne wykorzystywane przez trenerów oraz przetestować pomoce naukowe używane w pracy z dorosłymi. Organizatorem konferencji było Krajowe Biuro Elektronicznej platformy na rzecz uczenia się dorosłych w Europie (EPALE).
Fot. Krzysztof Pacholak

 

Świętowaliśmy 30-lecie programu Erasmus

Blisko dwustu przedstawicieli szkół wyższych, instytucji współpracujących z FRSE oraz studentów wzięło udział w jubileuszowej konferencji 30-lecie programu Erasmus. Marzenia, perspektywy, sukcesy. Wydarzenie odbyło się 24 listopada br. w warszawskim Teatrze Capitol.

Głównym punktem pierwszej części spotkania była debata oksfordzka z udziałem studentów z Erasmus Student Network oraz finalistów I Akademickich Mistrzostw Polski Debat Oksfordzkich. Drużyny zmierzyły się w pojedynku na słowa z tezą: Semestr na Erasmusie to najlepszy semestr w trakcie studiów. Dyskusja nie tylko okazała się atrakcją dla publiczności, miała też walor edukacyjny. Wiele osób wzięło udział w debacie oksfordzkiej po raz pierwszy w życiu. W części popołudniowej konferencji przedstawiono dane statystyczne dotyczące programu Erasmus oraz zaprezentowano jego ojców założycieli: Hywela Ceri Jonesa i Alana Smitha oraz prof. Sofię Acorradi. Goście spotkania wysłuchali również dyskusji panelowej o wpływie Erasmusa na zainteresowania, pasje, ścieżkę kariery i plany życiowe. Stypendyści Erasmusa dynamicznie i z humorem opowiadali o swoich doświadczeniach. Jubileusz był też okazją do podziękowania instytucjom i osobom od lat współpracującym z FRSE. Uroczystość uświetnił koncert stypendysty programu Erasmus Jarka Wista.
DR
Fot. Krzysztof Kuczyk

 

Programowanie na 5!

Krajowe Biuro eTwinning może pochwalić się dużym sukcesem. Pod koniec ubiegłego roku szkolnego zakończyła się pilotażowa kampania promująca naukę kodowania w szkołach. W ramach akcji Programowanie z eTwinning zorganizowano dziesięć seminariów kontaktowych, które przyciągnęły prawie 700 nauczycieli i zaowocowały zarejestrowaniem 266 projektów. Sukcesem było dotarcie do mniejszych miejscowości oraz zachęcenie do udziału w przedsięwzięciu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. Kampania zakończyła się wrześniową konferencją podsumowującą, połączoną z warsztatami kodowania (nie tylko z komputerem). Podczas spotkania wręczono również nagrody autorom najciekawszych inicjatyw zrealizowanych w trakcie pilotażu oraz zorganizowano dyskusję panelową. Patronat nad Programowaniem z eTwinning sprawowało MEN. Więcej informacji o konferencji na stronie: etwinning.pl.
Fot. Krzysztof Pacholak

Podczas konferencji swoją premierę miała także najnowsza publikacja
(do pobrania ze strony: www.etwinning.pl/programowanie-z-etwinning-publikacja).

 

EDUinspiracje 2017: znamy zwycięzców!

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji rozstrzygnęła kolejną edycję konkursu na najlepsze projekty realizowane w ramach koordynowanych przez nią programów. W kategorii Edukacja szkolna zwyciężył Zespół Szkół nr 7 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Marii Konopnickiej w Kaliszu, w kategorii Szkolnictwo wyższe Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, w kategorii Edukacja zawodowa KIKO Business Solutions Inga Kołomyjska, w kategorii Edukacja dorosłych Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Osób Dotkniętych Autyzmem „Szklany Mur”, a w kategorii Edukacja pozaformalna młodzieży – Human Lex Instytut.

Dodatkowo nagrodzono autorów najlepszych projektów w ramach współpracy polsko-litewskiej (Europejskie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy) oraz polsko-ukraińskiej (Powiat Gnieźnieński). Nagrodę za najlepsze przedsięwzięcie wspierane przez Fundusz Stypendialny odebrali przedstawiciele Uniwersytetu Gdańskiego, a za najlepszą działalność w sieci Eurodesk nagrodzono Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy. Nagrodę z okazji 30-lecia programu Erasmus odebrało Gimnazjum im. Anny Wazówny w Golubiu-Dobrzyniu, a nagrodę z okazji 60-lecia istnienia EFS – I Społeczne Przedszkole im. M. Reja w Kielcach, Państwowe Pomaturalne Studium Kształcenia Animatorów Kultury i Bibliotekarzy we Wrocławiu oraz Uniwersytet Warszawski.

Przyznano również indywidualne nagrody – statuetki EDUinspiratorów. W sektorze Edukacja szkolna nagrodzono Małgorzatę Kulkę (Kraków), w sektorze Edukacja zawodowa wyróżniono Jarosława Jabłońskiego (Ruda Śląska), w sektorze Szkolnictwo wyższe: Grzegorza Mazurka (Warszawa), a w sektorze Edukacja dorosłych – Annę Kwiatkowską (Warszawa). Za projekty realizowane w sektorze Edukacja pozaformalna młodzieży nagrody przyznano Beacie Pererze (Dąbrowa).

W odrębnym konkursie – EDUinspiracje Media – wyróżniono dziennikarzy opowiadających o programie Erasmus+. W kategorii Unijne projekty edukacyjne nagrodę otrzymała Marta Gajda („Ponidzie”), w kategorii Przekraczanie granic – zagraniczne wyjazdy w celach edukacyjnych nagrodzono Polskie Radio Czwórkę, a statuetkę w kategorii Projekty edukacyjne w reportażach odebrała Czesława Borowik (Polskie Radio Lublin). Gala wręczenia nagród odbyła się 7 grudnia br.

 

Polacy pojadą na konkurs

Młodzi polscy fachowcy pojadą na konkurs EuroSkills. Polska wróciła do grona uczestników tego prestiżowego przedsięwzięcia, którego celem jest promowanie rozwoju umiejętności zawodowych.

EuroSkills to organizowana od 2008 r. europejska wersja konkursu WorldSkills, zapoczątkowanego w 1950 r. Odbywa się co dwa lata w jednym z państw członkowskich. Wydarzeniu towarzyszą rozmaite prezentacje, konferencje i seminaria branżowe. Inicjatywa stwarza niepowtarzalną możliwość wymiany doświadczeń, promocji osiągnięć i budowania partnerstw.

We wrześniu 2018 r. w Budapeszcie rywalizować będą ze sobą reprezentanci 28 państw w 36 dyscyplinach. To łącznie ok. 600 zawodników, których oceniać będzie niemal 500 najlepszych w swoich dziedzinach ekspertów z Europy. W polskiej reprezentacji znajdą się młodzi specjaliści od florystyki, gastronomii, fryzjerstwa, murarstwa, mechatroniki oraz tynkarstwa i suchej zabudowy. Koordynatorem wyjazdu będzie FRSE.

 

Uwolnić biznes – FRSE w Katowicach

Jakie są oczekiwania współczesnego rynku pracy? Jakie są pożądane kompetencje i kwalifikacje zawodowe? I co program Erasmus+ może zaoferować gospodarce – zarówno krajowej, jak i zagranicznej? Te i kilkadziesiąt innych kwestii omawiano podczas VII Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw (EKMŚP), zorganizowanego w dn. 18-20 października 2017 r. przez Regionalną Izbę Gospodarczą w Katowicach. W spotkaniu wzięło udział ponad 6 tysięcy uczestników z 30 krajów, w tym przedstawiciele FRSE. W trakcie czterech paneli eksperckich przekonywali oni, że by zmienić życie, trzeba otworzyć umysł – na to co nowe, inne, nieznane, a przez to także wzbudzające obawę. Podkreślali też, że kształcenie dualne i inwestowanie w rozwój „zawodowców” (czyli osób kształcących się w szkołach zawodowych), jest drogą do osiągania sukcesów przedsiębiorstw i budowania kompetentnej i lojalnej kadry. Pokazywali również, że pracownicy, którzy skorzystali z europejskich programów edukacyjnych mają szersze horyzonty, nie boją się wyzwań, są otwarci na świat i chcą nadal się rozwijać.
MZ

 

Kształcenie zawodowe na Kongresie 590

Ponad 3500 gości – głównie przedsiębiorców, polityków i samorządowców – wzięło udział w II edycji Kongresu 590 w Rzeszowie. Głównym elementem spotkania były wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy, premier Beaty Szydło i wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Zorganizowano również kilkadziesiąt paneli dyskusyjnych. W jednym z nich, dotyczącym współpracy między biznesem a sektorem edukacji, wzięli udział m.in. dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek oraz wiceminister edukacji Marzena Machałek. Eksperci nie mieli wątpliwości, że bez aktywnego udziału przedsiębiorców nie uda się podnieść jakości szkolnictwa zawodowego. Przedstawiciele biznesu przekonywali natomiast, że są gotowi do pomocy, ale państwo musi powstrzymać emigrację młodzieży. Partnerem panelu był „Dziennik Gazeta Prawna”.

Nie ma takiego ministerstwa edukacji w Europie, które samodzielnie decydowałoby o kształcie edukacji zawodowej. Można to robić tylko we współpracy z przedsiębiorcami.Marzena Machałek, wiceminister edukacji podczas Forum 590 w Rzeszowie

 

Rozbiegany Erasmus

34 sześcioosobowe sztafety (czyli 204 osoby) wzięły udział pod koniec września w imprezie sportowej Bieg Erasmusa zorganizowanej w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu oraz z okazji 30-lecia programu. Oprócz drużyn polskich wystartowały też zagraniczne: z Gruzji, Rosji i Białorusi. Nie zabrakło również erasmusowych studentów z innych krajów: m.in. Węgier, Francji, Hiszpanii. Miasteczko biegowe odwiedziło ponad 500 osób. Zawody wygrała drużyna, która zebrała się spontanicznie przez internet, a jeden z jej członków poruszał się na wózku inwalidzkim. Patronat nad Biegiem Erasmusa objęły: Ministerstwo Sportu i Turystyki, Polski Komitet Olimpijski oraz radiowa Trójka. Bieg okazał się dużym sukcesem, więc został już wpisany w kalendarz imprez na 2018 rok.
Fot. Krzysztof Karpiński

 

Po raz pierwszy w Europie

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dn. 25-27 października 2017 r. pierwsze w Europie seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Spotkanie zgromadziło blisko 100 badaczy edukacyjnych i przedstawicieli narodowych agencji programu Erasmus+ z większości krajów UE. Zaprezentowano wyniki najnowszych analiz, w tym czterech przygotowanych przez FRSE wraz z zagranicznymi partnerami. Seminarium towarzyszyła sesja posterowa, podczas której można było porozmawiać z autorami badań. Wyniki konferencji zostaną podsumowane w specjalnej publikacji.
MJ
Fot. Ewa Koźbiał, FRSE

Młodzi liderzy zmieniają świat


Prawie 400 uczestników z 43 krajów, dziewięć inspirujących warsztatów z praktykami biznesu, nauki i polityki, debaty i panele dyskusyjne, tysiące rozmów w kuluarach, a także spotkania z najważniejszymi polskimi i europejskimi decydentami – tak w dużym skrócie można podsumować XII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów (FEML) w Nowym Sączu, które 7 września 2017 r. przeszło do historii.

Już podczas sesji otwierającej, która odbyła się we wtorek, 5 września, uczestnicy Forum usłyszeli słowa wsparcia i zachętę do mobilizacji. Twórcze, ale i realne znaczenie Forum Ekonomicznego zaakcentowała Agata Dziubińska-Gawlik, prezes Europejskiego Domu Spotkań – Fundacji Nowy Staw. – Od 12 lat młodzi ludzie z całej Europy przyjeżdżają tutaj, by kreować nowy wizerunek Starego Kontynentu – powiedziała. – Wyzwanie stoi przed każdym z nas. Dyskutujcie, twórzcie, zadawajcie pytania, szukajcie odpowiedzi. Europa na to czeka! – zachęcała.

Wtorkowe dyskusje koncentrowały się na współczesnym przywództwie, polityce młodzieżowej oraz przyszłości Unii Europejskiej. Biorący udział w debatach – zarówno politycy, jak i młodzi liderzy – nie mieli wątpliwości, że w 2025 r. Wspólnota wciąż będzie istnieć. Wielu z nich podkreślało jednak, że reforma jest nieodzowna. – Są osoby, które nigdy nie doświadczyły ducha Erasmusowego. Na szczęście my jesteśmy już z pokolenia bardziej tolerancyjnego i otwartego, dlatego wierzę, że uda nam się przezwyciężyć problemy, przed którymi staje teraz UE – przekonywała Nikolett Garai (Węgry).

– Zachęcam was, abyście sięgnęli po strumień unijnych pieniędzy, które Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji może przeznaczyć na wasz rozwój – powiedział dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji (FRSE) podczas dyskusji poświęconej polityce młodzieżowej. – Wspieramy osoby pracujące z młodzieżą, szkolimy dzięki współpracy w ramach SALTO – zaznaczył.

W środę, 6 września, uczestnicy FEML rozmawiali o innowacjach, startupach oraz współpracy nauki z biznesem. Dużo emocji wzbudziły dwa wystąpienia specjalne: prezydenta Republiki Macedonii Gjorge Ivanova oraz premier polskiego rządu Beaty Szydło. – Powinniście myśleć pozytywnie. Gąsienica zawsze zamieni się w kokon, a z niego wyłoni się motyl – mówił prezydent Macedonii. – Najważniejsze to nie bać się walczyć o marzenia. Czasami obawiamy się, że one nie zostaną zaakceptowane przez innych. Mimo to zachęcam, by każdy pomysł przekładać na działanie, nawet jeśli będziecie popełniać błędy – przekonywała polska premier.

Ostatni dzień FEML uczestnicy spędzili w Krynicy-Zdroju, gdzie wzięli udział w sesji plenarnej XXVII Forum Ekonomicznego oraz dwóch debatach. Po trzech dniach intensywnych spotkań, dyskusji i warsztatów można mieć nadzieję, że już wkrótce Unia – pod wodzą młodych liderów z pokolenia Erasmusa – przeżyje swoje odrodzenie.

Im Unia Europejska bardziej otworzy się na nowe państwa, które chcą włączyć się do Wspólnoty, czyli państwa bałkańskie i te za naszą wschodnią granicą, tym będzie bezpieczniej, a Europa będzie bardziej dopełniona.Beata Szydło, premier RP

Fot. Aleksander Wolak

Rekomendacje po III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego


W dn. 22 i 23 czerwca w Warszawie odbyło się III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z 33 krajów Europy. Jednym z zadań uczestników było wypracowanie rekomendacji, które zostaną przedstawione podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na listopad br.

Forum było okazją do zidentyfikowania problemów utrudniających młodym ludziom uczestnictwo w procesach decyzyjnych oraz do opracowania rozwiązań, które sprawią, że decydenci na poziomie krajowym i unijnym będą lepiej reagować na problemy młodego pokolenia.

Aktywność – Przedsiębiorczość – Edukacja

Dyskusje plenarne oraz warsztatowe w trakcie Forum prowadzone były w trzech powiązanych ze sobą obszarach: aktywność obywatelska, przedsiębiorczość oraz edukacja formalna i pozaformalna. Rekomendacje, które powstały w wyniku dyskusji prowadzonych w trakcie spotkań i debat, zakładają m.in. większe zaangażowanie młodych ludzi w działania Europejskiego Korpusu Solidarności i otwarcie projektu na Wschód, ujednolicenie i uproszczenie założeń legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim oraz ustanowienie programów wsparcia przedsiębiorczości dla młodych ludzi z uwzględnieniem ich w planowanej polityce młodzieżowej. Dodatkowo uczestnicy rekomendują kontynuowanie dialogu politycznego pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz wzmocnienie współpracy w obszarze edukacji pomiędzy nimi na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także wzajemne dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami.

Dokument ma ułatwić opracowanie wspólnych założeń do polityki młodzieżowej opartej na zasadach przejrzystości i odpowiedzialności.

Fot. Krzysztof Kuczyk

Działania i inicjatywy dla aktywnych


Erasmus+ w smartfonie!

Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym. Dzięki aplikacji można w łatwy sposób śledzić stan formalności administracyjnych przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie – na przykład przygotować i podpisać online porozumienia o programie zajęć na studiach z uczelnią macierzystą oraz z uczelnią z zagranicy. Dodatkowo można doskonalić znajomość języków obcych przy pomocy platformy wsparcia językowego programu Erasmus+, która oferuje kursy językowe online i pomoc mentora. Aplikacja dostępna jest w systemach Android i iOS.


Projekt Second Chance laureatem nagrody europejskiej

Pod koniec czerwca br. międzynarodowy projekt Second Chance, zrealizowany z udziałem Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, został nagrodzony przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych.

Nagroda Grundtvig Award jest przyznawana od 2003 r. za innowacyjność i doskonałość w edukacji dorosłych. Nagrodzony projekt został zrealizowany w latach 2013-2015 w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Grundtvig i miał na celu porównanie w krajach partnerskich edukacji osób przebywających w zakładach karnych oraz osób wykluczonych społecznie. Partnerzy przeanalizowali m.in. przyczyny niekończenia przez skazanych edukacji szkolnej na wolności. Wypracowali również nowe pomysły i rozwiązania w zakresie edukacji grup defaworyzowanych.


Odkryj swój talent!

Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017.

W dniach 20-24 listopada 2017 r. odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week). Tematem przewodnim wydarzenia będzie wspieranie mobilności, w tym praktyk i staży w przedsiębiorstwach oraz partnerstwa między przedsiębiorstwami a placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego.

Inicjatywa jest adresowana do instytucji działających w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe i stanowi doskonałą okazję do tego, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową. Mimo że samo wydarzenie zaplanowane jest na listopad, to organizatorzy zachęcają do rozpoczynania indywidualnych działań już w październiku br.


Jesienna edycja Erasmus Mundus

Od października 2017 r. do stycznia 2018 r. będzie trwał nabór dla studentów, którzy jesienią przyszłego roku chcą zacząć swoją przygodę z programem Erasmus Mundus.

W lutym tego roku najwięcej stypendiów przyznano studentom z: Brazylii (79), Indii (63), Iranu (59), Bangladeszu (58) oraz Meksyku (49). Podczas trwania programu studenci nie muszą się martwić żadnymi kosztami. Większość osób będzie z niego korzystała przez dwa lata, a do wyboru adepci szkół wyższych mają takie przedmioty, jak: astrofizyka, nanotechnologia, kartografia, etyka, sport.

To zwyczajnie wciąga!


Rozmowa z Mariuszem Zyngierem, ambasadorem programu Erasmus+, nauczycielem z Połańca z 25-letnim doświadczeniem, jedynym Polakiem mającym szansę zdobyć Global Teacher Prize 2017 – nagrodę dla najlepszego pedagoga na świecie.

Nauka języków obcych to dziś podstawa


Jakie działania podjąć, aby oswoić przedszkolaki z językiem obcym? Czy warto zadbać o wystrój klasy, w której dzieci uczą się języka obcego? Jak opracować materiały do nauki języka ukierunkowanego zawodowo? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają laureaci prestiżowego konkursu European Language Label.

Trzynaście instytucji, które realizują nowatorskie inicjatywy z zakresu edukacji językowej 19 września br. odebrało nagrody podczas Gali zorganizowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – European Language Label to Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków, który w Polsce jest przyznawany od 15 lat. Ten międzynarodowy certyfikat potwierdza bardzo wysokie kompetencje w dziedzinie nauczania języków. To ważne wyróżnienie, szczególnie dziś – w Europie bez granic – gdzie nauka języków obcych to podstawa – powiedziała, otwierając uroczystość Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

O roli języków we współczesnym świecie podczas Gali mówiła również Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Kompetencje językowe są kluczowe w środowisku akademickim, szczególnie w kontekście wymian międzynarodowych oraz internacjonalizacji badań naukowych. Dlatego tak bardzo cieszę się, że wśród laureatów konkursu European Language Label są również uczelnie – podsumowała.

W gronie tegorocznych zwycięzców – obok szkół wyższych – znalazły się również przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne oraz instytucje oświatowe, których nauczyciele bądź pracownicy w sposób nowatorski podchodzą do kształcenia językowego. – W tej edycji, zgodnie z priorytetami tematycznymi wyznaczonymi przez Komisję Europejską, wyróżniono projekty dotyczące budowania społeczeństwa przyjaznego językom oraz nauki w wielokulturowych i wielojęzycznych klasach – wyjaśnił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatora konkursu European Language Label.

zrzut-ekranu-2016-11-08-o-20-37Opisy wszystkich projektów nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu znajdują się w publikacji zatytułowanej Laureaci European Language Label 2016. Publikację można pobrać ze strony www.ell.org.pl.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Erasmus+ pomaga zmieniać edukację


Uczestnicy regionalnych spotkań dowiedzą się, jak program Erasmus+ może wspomóc przedstawicieli placówek oświatowych podczas wdrażania założeń nowej reformy edukacji.

„EDUinspiracje: Reforma edukacji w Polsce 2016-2022” to cykl regionalnych spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów. Są one adresowane do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz innych pracowników placówek oświatowych, a także przedstawicieli samorządów oraz środowiska akademickiego. Organizatorami wydarzeń są MEN oraz FRSE, które, włączając się w te działania, wypełnia swoje statutowe cele. – Jednym z ważniejszych zadań wynikających ze statutu naszej organizacji jest bowiem wspieranie prac dotyczących rozwoju i reformy systemu edukacji w Polsce – wyjaśnia dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektor generalny FRSE.

Pierwsze spotkanie pod szyldem EDUinspiracje Konferencje odbędzie się 28 września w Rzeszowie. Wezmą w nim udział przedstawiciele MEN, FRSE, eksperci w dziedzinie edukacji oraz uczestnicy programu Erasmus+. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach cyklu zostaną zaprezentowane przykłady działań realizowanych ze środków programu Erasmus+, które spełniają cele zbieżne z założeniami reformy edukacji. Pracownicy instytucji, które mają bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć, zaprezentują własne projekty edukacyjne. Opowiedzą m.in. o tym, jak rozwijać kompetencje językowe uczniów oraz wzmocnić edukację historyczną i obywatelską, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat. Prelegenci przedstawią również inicjatywy, celem których jest dostosowanie modelu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia oraz rozwój kompetencji nauczycieli. – W wybranych miastach Polski będziemy informować również o tym, jakie inicjatywy edukacyjne warto prowadzić w wybranym regionie i w danej instytucji oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne – podsumowuje dr Paweł Poszytek.

Więcej informacji na temat cyklu spotkań można znaleźć na stronie www.eduinspiracje.org.pl

Najlepsi z najlepszych


Konkurs Nasz projekt eTwinning 2016 rozstrzygnięty

„Jesteście najlepszymi z najlepszych” – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska określiła nauczycieli, którzy reprezentują szkoły wyróżnione w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016. Podczas gali, która odbyła się 20 maja 2016 r., nagrody odebrało 19 laureatów.

Międzynarodową sieć eTwinning, która powstała w 2005 r., tworzy już 350 tys. nauczycieli ze 150 tys. szkół. – Program rozwija się prężnie we wszystkich europejskich krajach. Ponieważ tutaj nie ma grantów, te liczby to dowód na to, że opiera się on na rzeczywistym entuzjazmie osób zaangażowanych w eTwinning – skomentował podczas gali dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W działania eTwinningu zaangażowanych jest już ponad 36 tys. polskich nauczycieli. Nasz kraj jest także w czołówce, jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów. Z 47 tys. przedsięwzięć aż w 17 tys. brały udział przedszkola i szkoły z Polski. W świetle tych statystyk znalezienie się w gronie kilkunastu laureatów stanowi ogromne wyróżnienie. „Nagrody w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016 były przyznawane przede wszystkim za zaangażowanie w budowanie międzynarodowej sieci szkół i przedszkoli za pośrednictwem mediów elektronicznych, kreatywność, a także poświęcenie na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą” podsumowała w liście skierowanym do zwycięzców minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Wśród laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning 2016 znalazło się 19 przedstawicieli szkół i placówek nagrodzonych w ośmiu kategoriach. Wyróżnione projekty to przede wszystkim przykłady dobrych praktyk. Są one wzorcowo realizowane i osiągają takie cele, jak: doskonalenie umiejętności językowych, rozwój świadomości międzykulturowej, pogłębienie wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning odbył się po raz dwunasty. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kołodziejski, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Rafał Lew-Starowicz oraz polski lider cyfryzacji Włodzimierz Marciński.

Szerzej o konkursie Nasz projekt eTwinning na: www.etwinning.pl/konkursy-polskie.

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinningSzczegółowe opisy nagrodzonych w 2016 r. przedsięwzięć można znaleźć w publikacji Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning.

 

Zapisz