Rekomendacje po III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego


W dn. 22 i 23 czerwca w Warszawie odbyło się III Forum Młodzieży Partnerstwa Wschodniego. W spotkaniu uczestniczyło ponad 300 osób z 33 krajów Europy. Jednym z zadań uczestników było wypracowanie rekomendacji, które zostaną przedstawione podczas szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na listopad br.

Forum było okazją do zidentyfikowania problemów utrudniających młodym ludziom uczestnictwo w procesach decyzyjnych oraz do opracowania rozwiązań, które sprawią, że decydenci na poziomie krajowym i unijnym będą lepiej reagować na problemy młodego pokolenia.

Aktywność – Przedsiębiorczość – Edukacja

Dyskusje plenarne oraz warsztatowe w trakcie Forum prowadzone były w trzech powiązanych ze sobą obszarach: aktywność obywatelska, przedsiębiorczość oraz edukacja formalna i pozaformalna. Rekomendacje, które powstały w wyniku dyskusji prowadzonych w trakcie spotkań i debat, zakładają m.in. większe zaangażowanie młodych ludzi w działania Europejskiego Korpusu Solidarności i otwarcie projektu na Wschód, ujednolicenie i uproszczenie założeń legislacyjnych na poziomie krajowym i europejskim oraz ustanowienie programów wsparcia przedsiębiorczości dla młodych ludzi z uwzględnieniem ich w planowanej polityce młodzieżowej. Dodatkowo uczestnicy rekomendują kontynuowanie dialogu politycznego pomiędzy zainteresowanymi stronami oraz wzmocnienie współpracy w obszarze edukacji pomiędzy nimi na szczeblu lokalnym i regionalnym, a także wzajemne dzielenie się najlepszymi praktykami i doświadczeniami.

Dokument ma ułatwić opracowanie wspólnych założeń do polityki młodzieżowej opartej na zasadach przejrzystości i odpowiedzialności.

Fot. Krzysztof Kuczyk

Działania i inicjatywy dla aktywnych


Erasmus+ w smartfonie!

Komisja Europejska uruchomiła aplikację mobilną Erasmus+. Program ma pomóc w zorganizowaniu wyjazdu studentom, wolontariuszom, stażystom i innym zainteresowanym. Dzięki aplikacji można w łatwy sposób śledzić stan formalności administracyjnych przed wyjazdem, podczas pobytu za granicą i po powrocie – na przykład przygotować i podpisać online porozumienia o programie zajęć na studiach z uczelnią macierzystą oraz z uczelnią z zagranicy. Dodatkowo można doskonalić znajomość języków obcych przy pomocy platformy wsparcia językowego programu Erasmus+, która oferuje kursy językowe online i pomoc mentora. Aplikacja dostępna jest w systemach Android i iOS.


Projekt Second Chance laureatem nagrody europejskiej

Pod koniec czerwca br. międzynarodowy projekt Second Chance, zrealizowany z udziałem Aresztu Śledczego w Warszawie-Białołęce, został nagrodzony przez Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Edukacji Dorosłych.

Nagroda Grundtvig Award jest przyznawana od 2003 r. za innowacyjność i doskonałość w edukacji dorosłych. Nagrodzony projekt został zrealizowany w latach 2013-2015 w ramach programu Uczenie się przez całe życie – Grundtvig i miał na celu porównanie w krajach partnerskich edukacji osób przebywających w zakładach karnych oraz osób wykluczonych społecznie. Partnerzy przeanalizowali m.in. przyczyny niekończenia przez skazanych edukacji szkolnej na wolności. Wypracowali również nowe pomysły i rozwiązania w zakresie edukacji grup defaworyzowanych.


Odkryj swój talent!

Weź udział w Europejskim Tygodniu Umiejętności Zawodowych 2017.

W dniach 20-24 listopada 2017 r. odbędzie się druga edycja Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych (European Vocational Skills Week). Tematem przewodnim wydarzenia będzie wspieranie mobilności, w tym praktyk i staży w przedsiębiorstwach oraz partnerstwa między przedsiębiorstwami a placówkami kształcenia i szkolenia zawodowego.

Inicjatywa jest adresowana do instytucji działających w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe i stanowi doskonałą okazję do tego, aby zainteresować swoimi działaniami zarówno społeczność lokalną, jak i międzynarodową. Mimo że samo wydarzenie zaplanowane jest na listopad, to organizatorzy zachęcają do rozpoczynania indywidualnych działań już w październiku br.


Jesienna edycja Erasmus Mundus

Od października 2017 r. do stycznia 2018 r. będzie trwał nabór dla studentów, którzy jesienią przyszłego roku chcą zacząć swoją przygodę z programem Erasmus Mundus.

W lutym tego roku najwięcej stypendiów przyznano studentom z: Brazylii (79), Indii (63), Iranu (59), Bangladeszu (58) oraz Meksyku (49). Podczas trwania programu studenci nie muszą się martwić żadnymi kosztami. Większość osób będzie z niego korzystała przez dwa lata, a do wyboru adepci szkół wyższych mają takie przedmioty, jak: astrofizyka, nanotechnologia, kartografia, etyka, sport.

To zwyczajnie wciąga!


Rozmowa z Mariuszem Zyngierem, ambasadorem programu Erasmus+, nauczycielem z Połańca z 25-letnim doświadczeniem, jedynym Polakiem mającym szansę zdobyć Global Teacher Prize 2017 – nagrodę dla najlepszego pedagoga na świecie.

Nauka języków obcych to dziś podstawa


Jakie działania podjąć, aby oswoić przedszkolaki z językiem obcym? Czy warto zadbać o wystrój klasy, w której dzieci uczą się języka obcego? Jak opracować materiały do nauki języka ukierunkowanego zawodowo? Odpowiedzi m.in. na te pytania znają laureaci prestiżowego konkursu European Language Label.

Trzynaście instytucji, które realizują nowatorskie inicjatywy z zakresu edukacji językowej 19 września br. odebrało nagrody podczas Gali zorganizowanej w Ministerstwie Edukacji Narodowej. – European Language Label to Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków, który w Polsce jest przyznawany od 15 lat. Ten międzynarodowy certyfikat potwierdza bardzo wysokie kompetencje w dziedzinie nauczania języków. To ważne wyróżnienie, szczególnie dziś – w Europie bez granic – gdzie nauka języków obcych to podstawa – powiedziała, otwierając uroczystość Marzenna Drab, podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej.

O roli języków we współczesnym świecie podczas Gali mówiła również Teresa Czerwińska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – Kompetencje językowe są kluczowe w środowisku akademickim, szczególnie w kontekście wymian międzynarodowych oraz internacjonalizacji badań naukowych. Dlatego tak bardzo cieszę się, że wśród laureatów konkursu European Language Label są również uczelnie – podsumowała.

W gronie tegorocznych zwycięzców – obok szkół wyższych – znalazły się również przedszkola, szkoły podstawowe i ponadgimnazjalne oraz instytucje oświatowe, których nauczyciele bądź pracownicy w sposób nowatorski podchodzą do kształcenia językowego. – W tej edycji, zgodnie z priorytetami tematycznymi wyznaczonymi przez Komisję Europejską, wyróżniono projekty dotyczące budowania społeczeństwa przyjaznego językom oraz nauki w wielokulturowych i wielojęzycznych klasach – wyjaśnił dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, organizatora konkursu European Language Label.

zrzut-ekranu-2016-11-08-o-20-37Opisy wszystkich projektów nagrodzonych w tegorocznej edycji konkursu znajdują się w publikacji zatytułowanej Laureaci European Language Label 2016. Publikację można pobrać ze strony www.ell.org.pl.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Erasmus+ pomaga zmieniać edukację


Uczestnicy regionalnych spotkań dowiedzą się, jak program Erasmus+ może wspomóc przedstawicieli placówek oświatowych podczas wdrażania założeń nowej reformy edukacji.

„EDUinspiracje: Reforma edukacji w Polsce 2016-2022” to cykl regionalnych spotkań, konferencji, seminariów i warsztatów. Są one adresowane do nauczycieli, dyrektorów szkół oraz innych pracowników placówek oświatowych, a także przedstawicieli samorządów oraz środowiska akademickiego. Organizatorami wydarzeń są MEN oraz FRSE, które, włączając się w te działania, wypełnia swoje statutowe cele. – Jednym z ważniejszych zadań wynikających ze statutu naszej organizacji jest bowiem wspieranie prac dotyczących rozwoju i reformy systemu edukacji w Polsce – wyjaśnia dr Paweł Poszytek, p.o. dyrektor generalny FRSE.

Pierwsze spotkanie pod szyldem EDUinspiracje Konferencje odbędzie się 28 września w Rzeszowie. Wezmą w nim udział przedstawiciele MEN, FRSE, eksperci w dziedzinie edukacji oraz uczestnicy programu Erasmus+. Podczas wydarzeń organizowanych w ramach cyklu zostaną zaprezentowane przykłady działań realizowanych ze środków programu Erasmus+, które spełniają cele zbieżne z założeniami reformy edukacji. Pracownicy instytucji, które mają bogate doświadczenie w realizacji tego typu przedsięwzięć, zaprezentują własne projekty edukacyjne. Opowiedzą m.in. o tym, jak rozwijać kompetencje językowe uczniów oraz wzmocnić edukację historyczną i obywatelską, a także jak zachęcić młodzież do angażowania się w wolontariat. Prelegenci przedstawią również inicjatywy, celem których jest dostosowanie modelu kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy, aktywne włączenie pracodawców w proces kształcenia oraz rozwój kompetencji nauczycieli. – W wybranych miastach Polski będziemy informować również o tym, jakie inicjatywy edukacyjne warto prowadzić w wybranym regionie i w danej instytucji oraz jakie cele można osiągnąć, realizując unijne projekty edukacyjne – podsumowuje dr Paweł Poszytek.

Więcej informacji na temat cyklu spotkań można znaleźć na stronie www.eduinspiracje.org.pl

Najlepsi z najlepszych


Konkurs Nasz projekt eTwinning 2016 rozstrzygnięty

„Jesteście najlepszymi z najlepszych” – takimi słowami minister edukacji narodowej Anna Zalewska określiła nauczycieli, którzy reprezentują szkoły wyróżnione w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016. Podczas gali, która odbyła się 20 maja 2016 r., nagrody odebrało 19 laureatów.

Międzynarodową sieć eTwinning, która powstała w 2005 r., tworzy już 350 tys. nauczycieli ze 150 tys. szkół. – Program rozwija się prężnie we wszystkich europejskich krajach. Ponieważ tutaj nie ma grantów, te liczby to dowód na to, że opiera się on na rzeczywistym entuzjazmie osób zaangażowanych w eTwinning – skomentował podczas gali dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. W działania eTwinningu zaangażowanych jest już ponad 36 tys. polskich nauczycieli. Nasz kraj jest także w czołówce, jeśli chodzi o liczbę realizowanych projektów. Z 47 tys. przedsięwzięć aż w 17 tys. brały udział przedszkola i szkoły z Polski. W świetle tych statystyk znalezienie się w gronie kilkunastu laureatów stanowi ogromne wyróżnienie. „Nagrody w konkursie Nasz projekt eTwinning 2016 były przyznawane przede wszystkim za zaangażowanie w budowanie międzynarodowej sieci szkół i przedszkoli za pośrednictwem mediów elektronicznych, kreatywność, a także poświęcenie na rzecz pracy z dziećmi i młodzieżą” podsumowała w liście skierowanym do zwycięzców minister edukacji narodowej Anna Zalewska.

Wśród laureatów konkursu Nasz projekt eTwinning 2016 znalazło się 19 przedstawicieli szkół i placówek nagrodzonych w ośmiu kategoriach. Wyróżnione projekty to przede wszystkim przykłady dobrych praktyk. Są one wzorcowo realizowane i osiągają takie cele, jak: doskonalenie umiejętności językowych, rozwój świadomości międzykulturowej, pogłębienie wiedzy na temat technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy.

Ogólnopolski konkurs Nasz projekt eTwinning odbył się po raz dwunasty. W uroczystości wzięli udział m.in. sekretarz stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Witold Kołodziejski, zastępca dyrektora Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji Rafał Lew-Starowicz oraz polski lider cyfryzacji Włodzimierz Marciński.

Szerzej o konkursie Nasz projekt eTwinning na: www.etwinning.pl/konkursy-polskie.

Zwycięskie projekty w konkursie eTwinningSzczegółowe opisy nagrodzonych w 2016 r. przedsięwzięć można znaleźć w publikacji Zwycięskie projekty w konkursie eTwinning.

 

Zapisz

Akademia Erasmus+ w Częstochowie


O roli programu Erasmus+ dyskutowano podczas konferencji zorganizowanej 23 maja w Częstochowie. – Ten program to szansa dla młodych ludzi na rozwinięcie skrzydeł. To możliwość zdobywania umiejętności językowych oraz rozwijania talentów. Dzięki Erasmusowi+ młodzi ludzie uczą się nie tylko tego, jak poruszać się po Europie, ale również po zglobalizowanym świecie – argumentowała Jadwiga Wiśniewska, poseł do Parlamentu Europejskiego. Dyrektor programu Erasmus+ Andrzej Wyczawski oraz eksperci z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas spotkania przedstawili ofertę programu dla sektorów Edukacja szkolna oraz Kształcenie i szkolenia zawodowe. W wydarzeniu udział wzięli również wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, posłowie, senatorowie, rektorzy częstochowskich uczelni, a także reprezentanci władz samorządowych.

Informacje dotyczące spotkań w regionach odbywających się w ramach Akademii Erasmus+ można znaleźć na stronie: www.erasmusplus.org.pl/akademia.

#BeActive


Europejski Tydzień Sportu to inicjatywa Komisji Europejskiej. Jej głównym celem jest promocja sportu i aktywności fizycznej w całej Europie. Główne wydarzenia związane z tym przedsięwzięciem będą miały miejsce w Brukseli i potrwają od 10 do 17 września. Imprezy w innych częściach Europy organizowane będą do 24 września. Podczas tegorocznego Europejskiego Tygodnia Sportu, którego hasło przewodnie brzmi #BeActive, promowany będzie przede wszystkim sport masowy, uprawiany regularnie oraz będący stałym elementem życia mieszkańców UE. Więcej informacji na temat Europejskiego Tygodnia Sportu znajduje się na stronie www.ec.europa.eu/sport/week.

Lekcja tolerancji


Codziennie obserwujemy, jaki wpływ na lokalną społeczność mają studenci programu Erasmus+, którzy przyjeżdżają do danego kraju. Ci ludzie mają swoich przyjaciół na całym świecie. Uczą tolerancji, pomagają zrozumieć, czym jest różnorodność. Dzięki Erasmusowi+ jest to rzeczywiście możliwe. ESN wspomaga ten program, realizując własne projekty. Należy do nich m.in. Social Erasmus, dzięki któremu studenci mogą angażować się w akcje charytatywne w kraju, do którego przyjeżdżają na wymianę.

Safi Sabuni, przewodnicząca Erasmus Student Network International
Safi Sabuni uczestniczyła w Annual General Meeting, wydarzeniu zorganizowanym przez Erasmus Student Network w Warszawie. Relacja z tego spotkania została zamieszczona na stronie 13.