Ewaluacja ad hoc


Co robić, gdy zaskakuje nas problem, jak choćby zmiana harmonogramu działań projektowych czy konieczność wprowadzenia daleko idących zmian w realizacji projektu? Czy ewaluacja w takich sytuacjach może być pomocna? Czy rezygnować z jej prowadzenia, gdy niemożliwe jest zrealizowanie działań, które miały zostać nią objęte?

Ewaluacja w projektach programu Eras­mus+ może wspomagać planowanie projektu i identyfikować potrzeby jego uczestników (ewaluacja początkowa), wspierać realizację projektu w jego trakcie (ewaluacja okresowa) lub podsumowywać efekty projektu (ewaluacja końcowa). Każdy z tych typów zakłada, że planuje się ją z wyprzedzeniem i wpisuje w harmonogram prac projektowych. Wiele prowadzonych ewaluacji ma raczej funkcje podsumowujące i sprawozdawcze, mniej zaś formatywne, tzn. takie, które faktycznie pozwalają kształtować działania projektu pod wpływem uzys­kanych informacji.

Reagujemy na zmianę

Pojawienie się sytuacji kryzysowej wymaga nowego spojrzenia na funkcję ewaluacji – przede wszystkim jako narzędzia pozwalającego lepiej rozpoznać przyczyny problemu, wspomagającego poszukiwanie najlepszych rozwiązań i ułatwiającego sprawdzenie, na ile skuteczne są przyjęte strategie naprawcze. W takich sytuacjach to właś­nie formatywna funkcja ewaluacji sprawdza się najbardziej. A i sam proces powinien być realizowany elastycznie – warto dostosować plany i strategie metodologiczne do nowej sytuacji. Cele projektu szkoleniowego mogą okazać się nierealistyczne, zmianie mogą ulec potrzeby jego potencjalnych odbiorców, możliwe również, że metody wdrożenia wypracowanych w projekcie rozwiązań będą wymagały korekty. Ewaluacja powinna zatem tym zmianom towarzyszyć i je wspierać.
W niespodziewanych sytuacjach warto sięgnąć po strategię ewaluacji ad hoc, która oparta jest na założeniu, że punktem wyjścia do uruchomienia procesu ewaluacji jest właśnie zaistnienie problemu. To dzięki ewaluacji można problem dobrze zdiagnozować, poznać jego przyczyny oraz zrozumieć znaczenie i potencjalne skutki sytuacji, gdy pozostanie nierozwiązany. Ewaluacja ad hoc zakłada przede wszystkim szybkość realizacji, co oznacza zastosowanie raczej nieskomplikowanych metodologicznie technik gromadzenia danych oraz ich analizy i interpretacji.

Diagnoza problemu

Przykładem ewaluacji ad hoc w jednym z projektów Erasmus+ było rozpoz­nanie przyczyn braku dobrej współpracy pomiędzy partnerami w projekcie. Szybkie badanie ewaluacyjne pokazało, że partnerzy kierują się różnymi wartościami i priorytetami. Ewaluacja pomogła stworzyć mechanizmy współpracy, które pozwoliły wszystkim partnerom projektu zaspokoić potrzeby ich instytucji i poszczególnych osób zaangażowanych w prace merytoryczne. Nierozpoznany wcześniej problem okazał się kluczowy dla powodzenia realizacji całego przedsięwzięcia. Jego szybkie zrozumienie pozwoliło zrealizować projekt w sposób satysfakcjonujący wszystkich partnerów, pomogło zbudować relacje międzyinstytucjonalne i personalne, podtrzymywane również po jego zakończeniu.

W nieprzewidzianych przypadkach, utrudniających realizację projektu, gdy nie zawsze wiemy, w czym tkwi problem, warto posłużyć się właśnie ewaluacją ad hoc, ułatwiającą natychmiastowe i skuteczne dobranie metod działania. Szybkość reakcji może uratować projekt, a wzięcie pod uwagę wyników badań ewaluacyjnych pozwoli działać racjonalnie.

Alfabet edukacji dorosłych
U
jak uniwersytet trzeciego wieku
Podmiot, którego celem jest działalność edukacyjna oraz nastawiona na integrację i aktywizację osób starszych. Pierwszy Uniwersytet Trzeciego Wieku został założony we Francji w 1972 r. W Polsce pierwszy UTW rozpoczął działalność w 1975 r. Według ostatniego raportu GUS na terenie kraju funkcjonuje 640 organizacji tego typu. Ponad 56% z nich działa w strukturze organizacji pozarządowych, 21,5% przy uczelni, a 17,7% – przy domach i ośrodkach kultury.

Więcej informacji na temat ewaluacji w projektach edukacyjnych można znaleźć na Elektronicznej platformie na rzecz uczenia się osób dorosłych w Europie (EPALE).
W ramach Społeczności Praktyków prowadzona jest grupa dyskusyjna „Ewaluacja zorientowana na użyteczność”, w której autorka artykułu podpowiada rozwiązania dotyczące ewaluacji projektów.

Trenerskie inspiracje


Jak rozwijać warsztat trenerski, korzystając z nowości cyfrowego świata? Oto dobre rady ekspertów, którzy wzięli udział w seminarium zorganizowanym przez Krajowe Biuro EPALE

Korzystajmy z otwartych zasobów internetu. Nic tak nie służy doskonaleniu własnych pomysłów jak wymiana opinii w gronie osób mających podobne doświadczenia lub potrzeby edukacyjne. Sławomir Łais, ambasador EPALE, przekonywał podczas seminarium, że aktywne uczestnictwo w wirtualnych społecznościach pomaga dotrzeć do innowacyjnych narzędzi stosowanych na całym świecie, daje także szansę na szybką ewaluację i dopracowanie swoich pomysłów. W „świecie digital” coraz łatwiej jest zapoznać się z dobrymi praktykami specjalistów z innych dziedzin, a tematyczne fora pozwalają włączać się w inicjatywy, które służą budowaniu globalnego zasobu wiedzy. Uczący się dorośli mogą też pożyczać i adaptować do własnych celów rozwiązania sprawdzone w innych dziedzinach. Jeśli zastanawiamy się, jak stworzyć trafny komunikat, zapytajmy o to PR-owców, a gdy zechcemy dotrzeć z nim do nowej grupy odbiorców, o pomoc poprośmy marketingowców.

Uczmy się od innych. Osoby dorosłe samodzielnie poszukują sposobów doskonalenia swoich kompetencji i miejsc, w których mogą to zrobić. O metodach samodoskonalenia rozmawiali goście ambasadorki EPALE Darii Sowińskiej-Milewskiej – uznani trenerzy: Jacek Jakubowski, Barbara Uniwersał, Małgorzata Winiarek-Kołucka oraz Sławomir Łais i Radek Czahajda. Debata
w tym gronie dowiodła, że posiadanie wieloletniego doświadczenia nie oznacza, iż można rezygnować z rozwijania kompetencji i zainteresowań, zwłaszcza w szybko zmieniającym się świecie. Skąd czerpać inspiracje? Dobrym sposobem bywa zmiana środowiska, pasji lub wykonywanych zadań, która skłania do nawiązywania znajomości, podpatrywania nowego warsztatu i poznawania punktu widzenia innych osób. Tego typu działania rozwijają kompetencje miękkie, które trudno jest poszerzyć, korzystając z podręczników.

Bądźmy kreatywni. Co należy robić, a czego nie, by uczenie się w dorosłości stało się twórcze? Z tym pytaniem mierzył się ambasador EPALE Radek Czahajda. Inspiracji można szukać w wynikach badań. Zdaniem naukowców pomysłowość można pobudzać, odchodząc od utartych schematów postępowania i elastycznie reagując na codzienne problemy. Przy nabywaniu nowych kompetencji nie należy bać się własnej niewiedzy ani unikać popełniania błędów lub podejmowania ryzyka, nawet jeśli oznacza to, że korzyści z dojścia do rozwiązania odczujemy później, niż byśmy chcieli.

Nie wierzmy w edukacyjne mity. Niektórzy sądzą, że dorośli uczą się inaczej niż dzieci lub że wiedzę najlepiej nabywa się w komfortowych warunkach. O fałszywych przekonaniach na temat uczenia się osób dorosłych rozmawiali: teoretyk – wiceprezes Akademickiego Towarzystwa Andragogicznego prof. Agnieszka Stopińska-Pająk oraz praktyk – trener i ambasador EPALE Rafał Żak. Rozmówcy obalili mity funkcjonujące w świecie nauki i biznesu. Czy naprawdę cykl Kolba gwarantuje dydaktyczny sukces? Czy do uczenia się potrzebne są jedynie zmysły wzroku i słuchu? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć na stronie EPALE.

Seminarium „Trenerskie inspiracje. Uczymy siebie, by uczyć innych” z udziałem ambasadorów platformy EPALE odbyło się 16 kwietnia 2019 r. w Warszawie. Podcasty podsumowujące spotkanie dostępne są na platformie EPALE. Zachęcamy do słuchania!

Zaprogramowani na rozwój


Rozmowa z Marcinem Kowalskim, prezesem zarządu firmy doradczo-szkoleniowej Human Partner, uhonorowanej przez Komisję Europejską nagrodą VET Excellence Awards 2018 w kategorii najlepszy program rozwojowy w miejscu pracy

 

Dlaczego inwestycja w rozwój pracowników jest dzisiaj tak ważna?

Inwestycje w kompetencje pracowników są integralnym elementem rozwoju firmy lub organizacji. Właściciele małych i średnich przedsiębiorstw muszą pamiętać, że na tak trudnym rynku przewagę konkurencyjną coraz częściej będzie się zdobywać poprzez inwestycję w wiedzę. Firmy potrzebują skutecznych liderów, aby funkcjonować efektywniej w dynamicznej rzeczywistości. To właśnie wiedza i umiejętności będą tym czynnikiem, który zapewni w największym stopniu rozwój biznesu. Dzisiaj inwestycje w kapitał ludzki muszą odnosić się do rozwijania umiejętności budowania stabilnej przyszłości firmy, przewodzenia zmianom oraz wspierania utalentowanych pracowników.

Jednak inwestowanie w pracowników – poprzez kierowanie ich na programy rozwojowe – jest też konieczne ze względu na aktualną sytuację na rynku pracy oraz trudności w znalezieniu wykwalifikowanych pracowników.

Dokładnie tak. Im trudniejsza sytuacja na rynku pracy, tym większa jest skłonność pracodawców do podnoszenia lub uzupełniania kwalifikacji zawodowych swoich pracowników. Tym bardziej że – jak wynika z „Badania niedoboru talentów 2018” ManpowerGroup – 52 proc. pracodawców wskazuje brak dostępnych kandydatów do pracy jako podstawową trudność w obsadzaniu stanowisk. Rośnie więc rola wewnętrznych programów rozwojowych, które mogą w naturalny sposób wspierać awans zawodowy wewnątrz organizacji czy ścieżkę kariery.

Na co zwrócić uwagę i o czym należy pamiętać, przygotowując program rozwojowy? 

Przede wszystkim należy pamiętać o właściwej diagnozie potrzeb rozwojowych pracowników i ich przełożonych. Tak naprawdę dobrze wykonana diagnoza będzie miała duży wpływ na realizację późniejszego programu rozwojowego. Kolejną kwestią jest wybór dostawców – firmy szkoleniowej lub trenerów. Warto sprawdzić referencje, doświadczenie. Wybierając dostawcę, nie powinniśmy kierować się wyłącznie ceną.

Bardzo ważna jest też w tym procesie rola trenera?

Oczywiście. Trener bierze udział we wszystkich etapach programu rozwojowego. Przy pierwszym kontakcie z potencjalnym klientem, kiedy prezentowane są jego wykształcenie i wymagane doświadczenie – szanse na zatrudnienie firmy szkoleniowo-doradczej znacznie się zwiększają. Trener musi także rozumieć, że na sukces szkolenia lub całego programu rozwojowego składa się zarówno jego atrakcyjność merytoryczna, jak i forma (sposób prowadzenia, angażujące zadania, dobry kontakt czy poczucie humoru).

Jakie korzyści z programów rozwojowych mogą odnieść przedsiębiorcy?

Tego typu programy można wykorzystać do tworzenia w organizacji rozwiązań typu employee experience, czyli budowania pozytywnych doświadczeń pracowników. Wiemy, że obecnie głównym wyzwaniem na rynku pracy – oprócz rekrutacji – jest utrzymanie pracowników. Pracodawcy muszą pamiętać, że wzrost wynagrodzeń lub premii to za mało. Tym bardziej że niektóre grupy pracowników, np. milenialsi, jak pokazują liczne badania, większą wagę przywiązują do możliwości rozwoju, udziału w ciekawych projektach, dobrej atmosfery w pracy niż tylko do wysokości wynagrodzeń.

Więcej informacji w nagraniu webinarium (kliknij)

Życie najlepszym nauczycielem


Wykorzystanie metody biograficznej podczas zajęć z dorosłymi pozwala im wrócić do czasów, które darzą wielkim sentymentem. Edukator musi jednak pamiętać, by nie przekroczyć pewnych granic

Rozmowa z dr Moniką Sulik, ambasadorką EPALE*

Metoda biograficzna cieszy się coraz większym zainteresowaniem podczas szkoleń i warsztatów. Gdzie tkwi tajemnica jej sukcesu?

Najczęściej jest tak, że interesujemy się tym, co odpowiada na nasze zapotrzebowanie. Myślę, że tak też jest z metodą biograficzną. Dla zmęczonego codziennością współczesnego człowieka metoda biograficzna staje się swoistym wehikułem czasu, który mu pozwala na moment się zatrzymać i powrócić do przeszłości, do czasów dzieciństwa czy młodości, które otaczamy szczególnym sentymentem, które przecież stanowią podstawę naszej tożsamości. Myślę więc, że ten swoisty renesans metody biograficznej jest wyrazem tęsknoty i pragnień współczesnego człowieka.

Rozumiem, że metoda biograficzna najbardziej sprawdza się w szkoleniach umiejętności miękkich. W których obszarach przynosi najlepsze efekty?

Zasadniczo tak, natomiast potencjał tej metody jest naprawdę ogromny i w moim przekonaniu jest to niewyczerpalne źródło inspiracji. Odwołam się tutaj do swojego doświadczenia. Pracując z nauczycielami, w ramach andragogiki, zamierzałam przybliżyć wartość metody biograficznej w pracy z człowiekiem dorosłym. Jedna z uczestniczek, nauczycielka rachunkowości, wyraziła powątpiewanie co do możliwości zastosowania tej metody na zajęciach w ramach przedmiotu, którego naucza. I tutaj pomocne okazało się moje doświadczenie związane z projektem Biograficzna mapa życia, bowiem jedna z owych map była przedstawiona w postaci bilansu życia. Podzieliłam się tą inspiracją ze wspomnianą nauczycielką i zaproponowałam, by wykorzystała metodę biograficzną do wprowadzenia podstawowych pojęć z zakresu rachunkowości – tj. bilans, pasywa, aktywa itp. Praca ta pozwoli jej na bliższe poznanie uczniów, a przy okazji będzie mogła zrealizować cele dydaktyczne.

Jakie największe wyzwanie stoi przed trenerem, który w trakcie szkolenia stosuje metodę biograficzną?

Zapewne dla każdego trenera czy edukatora to będzie coś innego. Trzeba pamiętać, że praca metodą biograficzną, choć bardzo często przebiega dosyć swobodnie i traktowana jest jako rozrywka czy zabawa, to jednak, jak każdy sposób pracy edukacyjnej, wymaga przemyślenia i bardzo dobrego przygotowania. Przede wszystkim jednak jest związana z odpowiedzialnością osoby prowadzącej zajęcia oraz gotowością do konfrontacji zarówno z emocjami uczestników, jak i własnymi. To również uznanie z pokorą, że pracujemy edukacyjnie i choć często mówi się o walorach terapeutycznych tej metody, to jako edukatorzy czy szkoleniowcy musimy się wystrzegać przekroczenia swoich kompetencji – nie mamy uprawnień do terapeutyzowania.

Podkreśla Pani w artykule pt. Po co komu biografia na szkoleniach? Czyli edukacyjna puszka Pandory, opublikowanym na platformie EPALE, że stosując metodę biograficzną, należy pamiętać o dobrowolności uczestnictwa i poszanowaniu prywatności. Dla mnie to wręcz fundamentalna kwestia, by uszanować decyzję uczestników co do udziału w zajęciach. Nawet jeśli ktoś odmówi czynnego udziału, to nie znaczy, że z zajęć nie skorzysta, że nie będą one dla niego znaczące. Ważne jest, by zapewnić uczestnikom poczucie bezpieczeństwa oraz dać prawo do milczenia. To oczywiście nie oznacza, że każdy na zajęciach robi to, co chce. Kluczowe jest ustalenie zasad czy nawet kontraktu przed rozpoczęciem wspólnej pracy. Myślę, że bardzo ważne są tutaj kompetencje dydaktyczne oraz wrażliwość osób prowadzących zajęcia. Pragnę zaznaczyć, że podczas 17 lat pracy z wykorzystaniem metody biograficznej zaledwie raz czy dwa zdarzyło mi się, że ktoś wolał być biernym uczestnikiem zajęć. Wtedy związane to było z przeżywaniem przez te osoby bardzo trudnej sytuacji osobistej. Zwykle zaproszenie do pracy z własną biografią przyjmowane jest entuzjastycznie. •

 

Rozmawiała Beata Jurkowicz

Monika Sulik jest adiunktem, wykładowcą

akademickim, prowadzi autorskie zajęcia

z zakresu przedmiotu Biografia w edukacji,

jest certyfikowanym trenerem i mentorem

akademickim, sekretarzem redakcji

czasopisma „Edukacja Dorosłych”.

Dzieło sztuki na T-shircie


Dziedzictwo kulturowe to nie tylko zamek, kościół czy obraz – ale też proces przetwarzania i wykorzystywania starych wzorców we współczesnej kulturze

Rozmowa z Heleną Postawką-Lech, historykiem sztuki, pracownikiem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie, koordynatorką działań edukacyjnych w ramach Europejskiego Roku Dziedzictwa

Kulturowego (ERDK)

Jesteśmy na półmetku Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Co mają zmienić te obchody w naszym myśleniu o kulturze? Wielu ludzi uważa, że termin dziedzictwo kulturowe oznacza zabytki, tymczasem dziś jest on ujmowany inaczej – jako proces. Dziedzictwem jest więc nie tylko zamek, kościół, starodruk, ale też potencjał, który dany obiekt w sobie zawiera. Chodzi o to, co możemy z nim zrobić, jak go wykorzystać. A więc w grę wchodzi nie tylko zwiedzanie różnych obiektów, podziwianie fresków, ale też przetwarzanie na swój sposób tego dziedzictwa. Na przykład?

Na przykład można wykorzystać stare grafiki

do tworzenia etykiet współczesnych produktów, nadruków na koszulki czy torby. Albo zrobić użytek z archiwalnych nagrań, pochodzących z legalnych źródeł w internecie. Pamiętajmy, że w sieci dostępnych

jest dużo interesujących baz – np. Wirtualne Muzea Małopolski, gdzie możemy znaleźć i przetworzyć na własny

sposób wiele dzieł sztuki. W bazie tej jest m.in. kolekcja z Muzeum Etnograficznego w Krakowie. Swoje zbiory online – szczególnie dzieła, do których prawa autorskie wygasły – udostępnia też np. Muzeum Narodowe

w Warszawie. Tą sztuką można się inspirować, tworząc zupełnie nowoczesne obiekty, bardzo dalekie od pierwowzoru i to właśnie sprawia, że to dziedzictwo żyje, że ma dynamikę, kontynuację.

Jakie działania podejmują polscy organizatorzy Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego? W Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie przygotowujemy właśnie cykl filmików, w których eksperci z różnych dziedzin opowiedzą o swoim dziedzictwie. Te filmiki będą dostępne w mediach społecznościowych pod hasztagiem #mojedziedzictwo. Jako pierwszy wystąpi znawca kuchni staropolskiej Jerzy Poznański, który opowie, jak czerpie z dziedzictwa staropolskiej sztuki kulinarnej. Będzie też filmik z Karoliną Żebrowską, autorką bloga Domowa kostiumologia. Jest to osoba, która zajmuje się krawiectwem historycznym, robi to w wolnym czasie, traktuje to jako pasję i osiąga w tym sukcesy. Dla niej dziedzictwo kulturowe – np. w bazie Europeana – jest podstawą do kolejnych projektów.

Jako koordynator organizujemy też rozmaite imprezy, seminaria, konkursy, szczegóły można znaleźć na naszej stronie (www.erdk2018.pl) w zakładce „Kalendarium”. Zapraszamy

również do aplikowania o patronat Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego. Na naszej stronie w zakładce

„Przyłącz się” są informacje o tym, jak się o niego ubiegać, jakie wydarzenia mogą zostać objęte patronatem… Jest również formularz, zupełnie nieskomplikowany i niezbyt długi.

Patronat jest sprawą prestiżu, czy daje też szansę na dotację? Nie, nie przyznajemy dotacji i grantów. Budżet ERDK jest w rękach Komisji Europejskiej i – o ile się orientuję – jest już zamknięty. Ale pomagamy w promocji, nagłośnieniu działań, mamy nadzieję, że dzięki temu gdzieś w Polsce wykiełkują pewne inicjatywy, ktoś zostanie zmotywowany do dalszej pracy nad projektem, albo też zrozumie sens i wartość dziedzictwa kulturowego w codziennym życiu. •

Rozmawiał Andrzej Antosik

Cyfrowy skarbiec


Unia Europejska coraz częściej podejmuje działania na rzecz ochrony wspólnego dziedzictwa kulturowego. Europeana to najlepszy tego przykład

O ile kwestie gospodarcze od początku były podstawą funkcjonowania Unii Europejskiej, tak aktywność na polu kultury przez wiele lat miała charakter drugorzędny. Z czasem sytuacja ulegała jednak zmianie. Doskonałym przykładem wzrostu zaangażowania w projekty związane z kulturą jest Europeana, która w tym roku obchodzić będzie 10. rocznicę istnienia.

Cyfrowa biblioteka rozpoczęła działalność 20 listopada 2008 r. i stale się rozwija. Obecnie bezpłatnie udostępnia online ponad 50 mln obiektów pochodzących z ponad 3700 muzeów, archiwów, bibliotek i galerii w całej Europie. W momencie inauguracji zasoby były ponad dziesięciokrotnie mniejsze. Publikowane na europeana.eu treści w 23 różnych językach pochodzą z 43 krajów. Obejmują różnorodną tematykę, np. historie z okresu I wojny, pocztówki, listy i pamiętniki oraz dokumenty, dotyczące np. aktywności kobiet podczas wojny.

Ogromną rolę w przywracaniu pamięci i promowaniu europejskiego dziedzictwa kulturowego odgrywają też tradycyjne biblioteki. Wiele dóbr kultury na kontynencie europejskim zostało zrabowanych i zniszczonych podczas dwóch wojen światowych, ogromna liczba unikatowych obiektów architektonicznych została zdewastowana w następstwie przesunięcia granic, a także zaniedbań spowodowanych totalitaryzmami. Dlatego niezwykle istotna jest ochrona pozostałego dziedzictwa. Unia Europejska – obok projektu europeana.eu – systematycznie zwiększa środki dla placówek bibliotecznych, archiwów, muzeów w państwach członkowskich, m.in. w ramach programu Kreatywna Europa. Digitalizacja zbiorów to klucz do zwiększenia ich dostępności.

Takie świadome podejście do ochrony europejskiego dziedzictwa kulturowego zapoczątkowano dopiero w 2007 r., kiedy przyjęto Europejską Agendę na rzecz Kultury. Był to pierwszy dokument strategiczny, definiujący długookresowe cele i priorytety polityki kulturalnej w państwach członkowskich.

Pierwszym unijnym przedsięwzięciem wspierającym różnorodność i wspólne dziedzictwo kulturowe był program Kultura 2000 (l. 2000-2004) z budżetem w wysokości ok. 236 mln euro. W kolejnych perspektywach finansowych nakłady na projekty w obszarze kultury znacząco wzrastały. Decydenci zaczęli bowiem dostrzegać jej pozytywny wpływ na włączenie społeczne, kształtowanie się tożsamości europejskiej oraz rozwój gospodarczy. Szacuje się, że obecnie w UE 7,8 mln miejsc pracy pośrednio wiąże się z dziedzictwem kulturowym.

Europejskie zasoby kultury są niezwykle bogate – na listę światowego dziedzictwa kultury UNESCO wpisano do tej pory aż 453 obiekty leżące na Starym Kontynencie – to prawie połowa wszystkich wyróżnionych. Chcąc przybliżyć Europejczykom tę problematykę i włączyć jak największą liczbę obywateli do działań na rzecz ochrony dziedzictwa, Unia Europejska zainaugurowała Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego 2018. To dobra okazja, by odwiedzić w sieci nie tylko Europeanę, ale i inne witryny poświęcone edukacji i kulturze – np. Elektroniczną platformę na rzecz uczenia się dorosłych EPALE.

Fot. Sebastiaan ter Burg/flickr.com/CC

Z okazji Europejskiego Roku Dziedzictwa Kulturowego 2018 Europeana przygotowała kolorowankę dla dzieci.