EMOL – jak to działa?


Mamy dobre wieści dla beneficjentów. Dokumenty Europass Mobilność zdobędziesz o wiele szybciej!

1 października 2019 r. wystartował EMOL – nowy system wydawania dokumentów potwierdzających zagraniczną mobilność. Od tej pory cały proces przebiega w trybie online. Aplikacja jest prosta w obsłudze, co znacznie skraca czas uzyskania dokumentów. W ciągu trzech miesięcy od uruchomienia platformy EMOL otrzymało je ponad trzy tysiące uczestników zagranicznych wyjazdów edukacyjnych.

Od czego zacząć?
Rejestracja konta i logowanie do systemu odbywa się na emol.frse.org.pl. Przed rozpoczęciem pracy warto zapoznać się z instrukcjami opracowanymi przez Krajowe Centrum Europass (KCE). Szczegółowy poradnik oraz fi lm instruktażowy zamieszczone są na europass.org.pl. Za przygotowanie dokumentów dla grupy odbywającej mobilność odpowiada koordynator projektu.

Krok po kroku
Proces tworzenia dokumentu odbywa się w czterech etapach:
» przygotowanie danych instytucji wysyłającej i przyjmującej,
» opracowanie zestawu kompetencji, uwzględniającego wykonywane w trakcie wyjazdu czynności oraz nabyte umiejętności (zawodowe, językowe, technologiczne, społeczne czy organizacyjne),
» wprowadzenie danych osobowych uczestników mobilności,
» załączenie podpisu koordynatora/pieczęci instytucji wysyłającej.

Co nowego?
Największym udogodnieniem dla beneficjentów jest niewątpliwie możliwość cyfrowego dodania podpisu. Służy do tego proste narzędzie, za pomocą którego załączymy podpis z pliku graficznego. Warto pamiętać, aby rozmiar pliku nie przekraczał 2 MB. W każdej chwili jakość podpisu możemy sprawdzić na podglądzie dokumentu w formacie PDF.

Wygenerowany przez organizację wysyłającą dokument przesyłany jest do Krajowego Centrum Europass. Po akceptacji KCE certyfikat kierowany jest pocztą elektroniczną do partnera przyjmującego. Po załączeniu przez niego podpisu/pieczęci dokument trafi a ponownie do KCE, gdzie następuje zatwierdzenie całego procesu.

Ostatecznym potwierdzeniem walidacji dokumentu jest nadanie mu kodu QR. Autentyczność dokumentu sprawdzić można za pomocą smartfona. Jedyne, czego potrzeba, to aplikacja skanująca kody QR. Dokumenty Europass Mobilność w wersji elektronicznej można wydrukować i wręczyć uczestnikom wyjazdu.

W kuźni talentów


Jakie zmiany czekają nas w szkolnictwie zawodowym? Czym jest współczesny rynek pracy? Odpowiedzi na te pytania szukali uczestnicy VI Wiosennej Akademii Zawodowców

Uczestnicy Akademii – doradcy zawodowi oraz dyrektorzy i nauczyciele kształcenia zawodowego z województwa śląskiego – rozmawiali o przyszłości szkolnictwa zawodowego i rynku pracy, metodach wspierania szkolnych doradców oraz sposobach wykorzystywania przez nich np. barometru zawodów. Poznali też zalety pakietu edukacyjnego „Papiery do kariery”, opracowanego przez Eurodesk i Krajowe Centrum Europass oraz związane z nim portfolio dokumentów Europass. Doradcy zawodowi, dzięki ćwiczeniu „Rzeka dyplomów”, zidentyfikowali osobiste umiejętności i kompetencje nabywane w różnych formach edukacji formalnej, nieformalnej i pozaformalnej.

W trakcie wydarzenia Zespół Szkół Technicznych w Ustroniu zaprosił uczestników na sesję „Czego i jak uczą w szkołach zawodowych – przykłady dobrych praktyk”. Nauczyciele placówki podzielili się swoimi doświadczeniami i pochwalili nowoczesnym wyposażeniem szkoły, w tym warsztatem, w którym młodzi ludzie uczą się m.in. obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie i frezarek CNC, ślusarstwa ręcznego, obsługi frezarek i tokarek tradycyjnych oraz szlifierek. Uczniowie ZST, w ramach międzynarodowego projektu „Europejska praktyka – kluczem do zatrudnienia”, uczestniczyli w czterotygodniowym stażu w Dreźnie.

W najbliższym czasie planowane są podobne spotkania w Gdańsku (30 września), Skierniewicach (24 września, 21 października i 19 listopada) oraz w Katowicach (21 października). Natomiast na przyszły rok zaplanowano już kolejne szkolenia w Krakowie (27 stycznia i 9 marca) oraz w Suwałkach (27 lutego).

Instytucje doskonalące nauczycieli zainteresowane bezpłatnymi szkoleniami dotyczącymi dokumentów Europass mogą kontaktować się z Krajowym Centrum Europass działającym w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.