Dziesiąta edycja konkursu Juvenes Translatores


Uczniowie szkół średnich urodzeni w 1999 r. mają możliwość sprawdzenia swoich umiejętności tłumaczeniowych w dziesiątej edycji konkursu Juvenes Translatores na najlepszych młodych tłumaczy Unii Europejskiej organizowanym przez Komisję Europejską.

Celem konkursu jest popularyzacja nauki języków obcych i zainspirowanie młodzieży uzdolnionej językowo do wybrania w przyszłości zawodu tłumacza. Szkoły zainteresowane konkursem muszą zarejestrować się na stronie internetowej Juvenes Translatores do 20 października 2016 r.: www.ec.europa.eu/translatores. Szkoły wybierane są losowo (liczba szkół, które mogą uczestniczyć w konkursie w każdym kraju, zależy od liczby miejsc danego kraju w Parlamencie Europejskim).

Konkurs odbędzie się 24 listopada 2016 r. – tego dnia we wszystkich państwach UE uczniowie przetłumaczą tekst pod nadzorem swoich nauczycieli. Uczniowie mogą wybrać dowolną parę spośród 24 języków urzędowych UE – pracują nad tekstem w dowolnie wybranym przez siebie języku i tłumaczą go na inny język, który wybiorą (Komisja Europejska zaleca wybór języka ojczystego lub języka, który uczestnik konkursu zna najlepiej). Tłumacze z Dyrekcji Generalnej ds. Tłumaczeń Pisemnych w Komisji Europejskiej ocenią nadesłane tłumaczenia i wybiorą najlepsze tłumaczenie z każdego kraju UE.

Zwycięzcy – 28 laureatów (po jednym z każdego kraju UE) razem z nauczycielami zostaną zaproszeni na początku 2017 r. na trzydniową wycieczkę do Brukseli, gdzie zostaną im wręczone nagrody w siedzibie Komisji Europejskiej. Od czasu pierwszej edycji ponad 25 tys. uczniów z całej Unii Europejskiej wzięło udział w konkursie.