Dziesięć lat z Europass


Pracodawcy i eksperci z instytucji edukacyjnych dyskutowali na temat poziomu kształcenia oraz wymogów rynku pracy podczas tegorocznej Konferencji Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET. Wydarzenie miało miejsce 10 grudnia 2015 r. w Warszawie.

Tegoroczna Konferencja Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET została zatytułowana „Rozwijanie współpracy pomiędzy kształceniem i szkoleniem zawodowym a szkolnictwem wyższym w odpowiedzi na wyzwania rynku pracy”. Jak podkreślał Marcin Rolnik, dyrektor programu Erasmus+ Kształcenie i szkolenia zawodowe w FRSE, temat ten nawiązywał do priorytetów polityki edukacyjnej Unii Europejskiej w zakresie tworzenia rozwiązań wspierających dostosowanie kształcenia do potrzeb rynku pracy. W wydarzeniu, które odbyło się w Warszawskim Domu Technika NOT, uczestniczyli reprezentanci szkół zawodowych, uczelni, stowarzyszeń branżowych oraz małych i średnich przedsiębiorstw.

Konferencję rozpoczęło wystąpienie przedstawiciela Ministerstwa Edukacji Narodowej Piotra Bartosiaka, Naczelnika Wydziału Inicjatyw Europejskich w Departamencie Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego oraz Eksperta ECVET. Uczestnicy mieli okazję poznać plany resortu edukacji w zakresie wspierania współpracy szkół i uczelni z otoczeniem społecznym, zwłaszcza z pracodawcami. Wśród kolejnych mówców znaleźli się zarówno Eksperci ECVET, jak i beneficjenci programu Erasmus+, którzy zostali zaproszeni do prezentacji swoich doświadczeń związanych z zastosowaniem elementów systemu ECVET w projekcie.

Najważniejszym punktem w programie była jednak dyskusja ekspercka z przedstawicielami szkolnictwa zawodowego, szkolnictwa wyższego i pracodawców na temat jakości kształcenia oraz jakości współpracy tych obszarów w kontekście wymogów rynku pracy. W panelu wzięli udział Eksperci ECVET: Lucyna Białk-Cieślak, dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Poznaniu, Krzysztof Świerk, dyrektor Zespołu Szkół Rolniczych CKP Kaczki Średnie, prof. dr hab. inż. Zbigniew Walczyk, Rektor PWSZ w Elblągu oraz Elżbieta Żochowska, KOWEZiU. Środowisko pracodawców reprezentował natomiast Jakub Kus, Sekretarz ZZ „Budowlani”. Dyskusję moderowała Jolanta Urbanik, Pełnomocnik Rektora UW ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych, Ekspertka ECVET.

Tegoroczną Konferencję Krajowego Zespołu Ekspertów ECVET połączono z obchodami
10-tej rocznicy funkcjonowania programu Europass. Uczestnicy wydarzenia mogli dzięki temu zapoznać się z aktualnymi statystykami dotyczącymi Europass zaprezentowanymi w formie infografik. Ponadto osoby biorące udział w wydarzeniu mogły zapoznać się ze zwycięskimi filmami międzynarodowego Konkursu Europass Video 2015.