E-learning w programie Leonardo da Vinci


W seminarium tematycznym poświęconym e-learningowi w projektach programu Leonardo da Vinci wzięło udział 45 osób. Idea spotkania pojawiła się w trakcie prac nad wydanym pod koniec  ubiegłego roku biuletynem informacyjnym programu Leonardo da Vinci, którego tematem przewodnim był właśnie e-learning.

W trakcie seminarium omówiono możliwości, jakie stwarza program dla popularyzacji stosowania e-learningu w kształceniu i szkoleniach zawodowych. Przedstawione zostały też przykładowe projekty, w tym inicjatywy poświęcone kształceniu nauczycieli i  szkoleniowców stosujących metody e-learningu i służące tworzeniu metodologii i narzędzi. Ponadto odbyła się dyskusja na temat trwałości projektów e-learningowych i możliwości dłuższego wykorzystywania ich rezultatów: programów nauczania, kursów, narzędzi, materiałów. Zaprezentowanie oryginalnych i ciekawych rozwiązań opracowanych w ramach projektów Leonardo da Vinci spełnia podwójną rolę. Z jednej strony przyczynia się do upowszechniania już wypracowanych rezultatów, przedłużając tym samym trwałość projektu. Z drugiej zaś – stanowi źródło inspiracji dla tych, którzy interesują się e-learningiem i chcieliby go zastosować w projektach dotyczących kształcenia zawodowego, a nie bardzo wiedzą, jakie formy są możliwe do wdrożenia i akceptowane. Doświadczenia innych mogą się zatem okazać istotną pomocą w tym zakresie.