E-podręczniki w Polsce i Europie w badaniach Eurydice


Polska debata na temat e-podręcznika nie jest jedyną, która aktualnie toczy się w Europie. W wielu krajach pomysły dotyczące funkcjonowania e-podręcznika oraz cyfryzacji szkoły są już w fazie planowania lub nawet na etapie wdrażania.

Nawet jeśli polskie pomysły sformułowane w programie „Cyfrowa szkoła” mogą wydawać się najbardziej rewolucyjne, to warto zauważyć, że wszędzie cyfryzację szkół uważa się za nieuniknioną i przesądzoną. Dlaczego Polska w tym procesie ma nie być liderem?

Na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskie Biuro Eurydice przeprowadziło wśród innych Biur Eurydice, ankietę na temat wykorzystania nowych technologii w edukacji, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania e-podręczników.

E-podręcznik w tym kontekście oznaczał najprostszą zdigitalizowaną wersję książki dostępnej dla ucznia, czyli np. odpowiednik tradycyjnego podręcznika w wersji PDF dostępny online. Biuro otrzymało odpowiedzi z 20 krajów, które dają ogólny obraz rozwoju rynku e-podręczników. Zachęcamy do zapoznania się z informacjami, jak cyfryzacja przebiega w innych krajach UE, na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej.