Redakcja czasopisma


szwalek

REDAKTOR NACZELNY

Krzysztof Szwałek

SLK_4546

REDAKTORKA PROWADZĄCA

Ewa Kempińska

SLK_4619-01

SEKRETARZ REDAKCJI

Małgorzata Piotrowska

ZESPÓŁ

Informacja młodzieżowa, polityka młodzieżowa: Wawrzyniec Pater

Edukacja szkolna, eTwinning: Beata Karwowska, Monika Regulska

Szkolnictwo wyższe: Małgorzata Członkowska-Naumiuk

Młodzież: Magdalena Paszkowska

Europejski Korpus Solidarności: Joanna Jastrzębska

Kształcenie i szkolenia zawodowe: Anna Kaczmarek

Edukacja dorosłych: Anna Pokrzywnicka-Jakubowska

EPALE: Karolina Milczarek

POWER: Agnieszka Guzowska, Małgorzata Kocon

Eurydice: Beata Płatos

Edukacja językowa: Beata Maluchnik

Zespół Programów Bilateralnych oraz SALTO: Maryia Hlukhava

Europass: Piotr Głusiec

WorldSkills: Aneta Mentel-Sadowska

Zespół Promocji i Komunikacji: Daria Bielicka

Korekta: Beata Kostrzewska GRAFIKA SŁOWA, Agnieszka Pawłowiec

Projekt graficzny i skład: Mariusz Skarbek

Korekta barwna zdjęć: Jacek Nadratowski

WYDAWCA

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Al. Jerozolimskie 142a
02-305 Warszawa

KONTAKT Z REDAKCJĄ

Wydawnictwo FRSE
wydawnictwo@frse.org.pl
tel. 728 455 336

Przeglądaj artykuły:

Wszystkie działy
Działania i inicjatywy dla aktywnych
Edukacja dorosłych
Edukacja językowa
Edukacja szkolna
Eurydice
Informacja młodzieżowa
Kształcenie zawodowe
Młodzież
Polityka młodzieżowa
Szkolnictwo wyższe
Temat numeru
Upowszechnianie rezultatów
W liczbach
Inne
EDUinspiracje
Projekty na medal
Gość numeru
2/2017
3/2017
4/2015
2/2018
1/2016
1/2017
2/2016
3/2016
4/2016
1/2018
3/2018
4/2017
4/2018
1/2019
2/2019
4/2019
1/2020
3/2019
2/2020
3/2020
Europejski Korpus Solidarności