EDUinspiracje zawodowo w Łodzi


Łódź to miasto silnie kojarzone z przemysłem włókienniczym, natomiast według danych kuratorium obecnie w woj. łódzkim w szkołach zawodowych szkoli się trzech krawców rocznie. Dlaczego prestiżowy zawód, dający perspektyw na prace, dziś praktycznie wymiera?

20 kwietnia w Łodzi odbyła się kolejna konferencja z cyklu EDUinspiracje Zawodowo. W trakcie wydarzenia dyskutowano o możliwościach, jakie daje kształcenia dualne, oraz o współpracy szkolnictwa zawodowego z biznesem. W sesjach tematycznych brali udział nauczyciele, dyrektorzy placówek oświatowych oraz przedstawiciele przedsiębiorców. Mowę wstępna wygłosił Łódzki Kurator Oświaty Grzegorz Wierzchowski.

Wydarzeniu towarzyszyła debata, Jak wspierać dialog z biznesem?, w której uczestniczyli Rafał Hubczyk z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, przedstawiciele Ośrodka Rozwoju Edukacji- Urszula Blicharz oraz Jerzy Bielecki, Małgorzata Sienna z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego, Anna Świebocka-Nerkowska z Polskiej Agencji Przedsiębiorczości oraz Agnieszka Sygitowicz z Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Specjalista pilnie poszukiwany!

40 proc. europejskich pracodawców nie może znaleźć pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, aby rozwijać działalność i wprowadzać innowacje. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedzi na te pytania można znaleźć w wynikach badań przeprowadzonych przez ORE oraz ŁCNiKP. Wynika z nich, że 98 proc. pracodawców oczekuje doświadczenia zawodowego od potencjalnych kandydatów o pracę.

Zdobycie doświadczenia zawodowego przez młodych ludzi jest bardzo ważne. Często kończą oni szkołę i nie otrzymują należytego praktycznego przygotowania. Program Erasmus+ daje możliwość podniesienia kluczowych kompetencji i umiejętności zawodowych poprzez udział uczniów w zagranicznych stażach zawodowych. Każdego roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ramach programu Erasmus+ dofinansowuje kwotą 21 mln euro ok. 250 projektów w sektorze kształcenie i szkolenie zawodowe. Dzięki temu 10 tysięcy uczniów oraz 300 nauczycieli ma możliwość podniesienia swoich kompetencji zawodowych. Dodatkowo blisko 7 mln euro przeznaczane jest na pasterstwa strategiczne – mówi Rafał Hubczyk zastępca dyrektora zespołu kształcenia i szkolenia zawodowego z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Przedstawiciele oświaty podkreślają, że finansowanie edukacji jest w tym wypadku kluczowe, ale istotne są również aspekty niematerialne. – Zależy nam na tym, by pracodawca zaangażował się w proces promocji danego kierunku kształcenia. Wtedy rzeczywiście będzie można mówić, że współpraca pomiędzy szkołą a biznesem jest efektywna. Informacja pracodawcy o tym, że jest zapotrzebowanie na pewne zawody, będzie bardziej wiarygodne dla ucznia, jego rodzica i dla środowiska lokalnego – podkreśla Kamila Niewiadomska, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno – Turystyczno – Hotelarskich im. Władysława Grabskiego w Łodzi.

Erasmus+ daje szansę na zdobycie nowych kompetencji

W trakcie łódzkich EDUinspiracji obecne były szkoły, które korzystają z programu Erasmus+. Ich uczniowie mieli możliwość zaprezentowania swoich umiejętności kulinarnych zdobytych podczas zagranicznych praktyk. Uczestnicząc w programie Erasmus+ Bartłomiej Szubański z Zespołu Szkół nr. 3 w Zduńskiej Woli odbył staż we włoskich restauracjach. Bartek chce zostać baristą, a zdobyte doświadczenie okazało się dla niego bezcenne. – Dzięki wyjazdom dobyłem doświadczenie pracując w dużej zagranicznej restauracji, nauczyłem się komunikować w języku angielskim- tym zawodowym gastronomicznym. Certyfikaty, które otrzymałem ułatwią mi znalezienie pracy – podkreśla Bartek.

Uczestnicy łódzkiej konferencji, która odbywała się w cyklu EDUinspiracje Zawodowo podkreślają, że temat szkolnictwa zawodowego jest ważny i nie należy go ignorować. Powód jest banalny. Być może niedługo w Łodzi zabraknie krawców.

Informacje na temat konferencji EDUinspiracje znajdują się na stronie http://eduinspiracje.org.pl/konferencje/lodz/.

Kontakt dla mediów:
Barbar Feliksik
Rzecznik prasowy
tel.: 664-902-372
mail: bfeliksik@frse.org.pl

Karolina Kalinowska
zespół prasowy
tel.: 224-631-174
mail: kkalinowska@frse.org.pl

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE)

Fundacja funkcjonuje od 1993 roku. Inicjatywy, którymi zarządza instytucja dają możliwość zdobycia zarówno wiedzy podstawowej, jak i specjalistycznej, w sposób formalny i akademicki oraz pozaformalny i praktyczny. Umożliwiają one również rozwijanie pasji w odległych krajach i lokalnych społecznościach.

FRSE jest jedyną w Polsce instytucją z tak ogromnym doświadczeniem w zarządzaniu kilkunastoma edukacyjnymi programami europejskimi. W latach 2007-2013 koordynowała w Polsce programy „Uczenie się przez całe życie” (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius i Grundtvig) oraz „Młodzież w działaniu”. Wiarygodność Fundacji przełożyła się na zaufanie, jakim ją obdarzono, powierzając jej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ na lata 2014-2020.

Równolegle Fundacja realizuje europejskie inicjatywy informacyjno-edukacyjne: eTwinning, Eurodesk Polska, Europass, Eurydice i EPALE. Wspiera również współpracę z krajami Wschodu poprzez Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży oraz Centrum Współpracy SALTO z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu. FRSE od kilku lat jest też operatorem Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego działającego w ramach EOG. Od 2014 r. Fundacja realizuje Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), który jest następcą zakończonego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do 2016 r. pełniła także funkcję Punktu Kontaktowego Funduszu Stypendialnego SCIEX w Polsce.