Edukacja ponad granicami


Jednym z częściej opisywanych efektów integracji z UE stała się możliwość uczestnictwa w edukacyjnych programach wymiany – wśród młodych Europejczyków najbardziej rozpoznawalnym i cieszącym się największą popularnością pozostaje program Erasmus.

Młodzi Polacy chcą się uczyć za granicą. Dzięki działaniu programu Erasmus w naszym kraju prawie 140 tys. studentów z Polski wyjechało na praktyki i stypendia zagraniczne.

1 maja świętowaliśmy dziesiątą rocznicę wejścia Polski do Unii Europejskiej. Wraz z Polską do Wspólnoty przystąpiło 9 innych krajów: Węgry, Czechy, Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia, Słowenia, Cypr i Malta. Przewodnictwo w Unii sprawowała wtedy Irlandia i było to największe w historii rozszerzenie Wspólnoty.

Ówczesny premier Leszek Miller mówił wtedy, że “wszyscy mamy prawo czuć się wyjątkowo”. – Tak, jak każdy z państwa, ja też jestem dumny (…). Związujemy nasz los z przyszłością 24 europejskich narodów – mówił Leszek Miller.

Dziesięć lat członkowstwa w Unii Europejskiej to również pasmo sukcesów polskiej edukacji

Jednym z częściej opisywanych efektów integracji z UE stała się możliwość uczestnictwa w edukacyjnych programach wymiany – wśród młodych Europejczyków najbardziej rozpoznawalnym i cieszącym się największą popularnością pozostaje program Erasmus (działający do 2013 r., a obecnie kontynuowany jako Erasmus+ Szkolnictwo wyższe).

Młodzi Polacy chcą się uczyć za granicą. Dzięki działaniu programu Erasmus w naszym kraju prawie 140 tys. studentów z Polski wyjechało na praktyki i stypendia zagraniczne. W pierwszych latach po wejściu do Unii Europejskiej na Erasmusa wyjeżdżało 6 tys. młodych Polaków rocznie, a w ubiegłym roku akademickim było ich ponad 16 tys. Najczęściej wybierane były uczelnie m.in. z Hiszpanii, Niemiec czy Włoch.

Wzrosła też liczba studentów z innych państw unijnych, którzy zdecydowali się przyjechać na studia do Polski. W latach 2003/04-2011/12 sześciokrotnie wzrosła liczba studentów z innych państw unijnych, którzy zdecydowali się przyjechać na studia do Polski – z około 1,5 tys. do niemalże 9 tys. w ostatnich latach. Krajowe uczelnie przyjęły w sumie około 42,6 tys. zagranicznych studentów, głównie z Hiszpanii, Turcji, Niemiec, Portugalii i Francji.

Z programu Erasmus chętnie korzystali też pracownicy szkół wyższych – między rokiem akademickim 2003/2004 a 2012/2013 było to w sumie ponad 26,5 tys. wykładowców z Polski. Z możliwości przyjazdu do naszego kraju skorzystało w tym czasie ok. 14 tys. wykładowców zagranicznych. Polska należy dziś do liderów w wykorzystaniu środków dostępnych w ramach programu Erasmus – nasze średnie wykorzystanie budżetu w ostatnich latach wynosiło 99 proc.

Po wejściu do unijnych struktur Polska została włączona w realizację strategii społeczno-gospodarczej i polityki edukacyjnej UE. Strategia zakładała m.in. zwiększenie do 2020 r. odsetka osób z wyższym wykształceniem (Polska zadeklarowała, że będzie to 45 proc. osób w wieku 30-34 lat). Do tej pory Polska odnotowała znaczny – w porównaniu z innymi państwami regionu – wzrost odsetka młodych ludzi z wyższym wykształceniem. W 2003 r. było to ponad 17 proc. osób w wieku 30-34 lata, a w 2012 r. – już ponad 39 proc.

Poza tym dzięki środkom z UE dofinansowano działania związane z budową i modernizacją infrastruktury dla edukacji. Możliwe było m.in. otwarcie nowych przedszkoli, komputeryzacja bibliotek oraz wyposażenie pracowni komputerowych w szkołach. Uczelnie z kolei – dzięki unijnym środkom – mogły m.in. rozszerzać swoją ofertę dydaktyczną czy podnosić kwalifikacje kadry akademickiej. Dzięki funduszom strukturalnym dofinansowano ponad tysiąc inwestycji, w ramach których powstawała lub modernizowana była infrastruktura edukacyjna.