Erasmus+ dla przedszkolaka i seniora


Ponad dwa tysiące osób, 16 sesji tematycznych, spotkania z ekspertami i Targi Dobrych Praktyk – tak w skrócie można podsumować Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+ zorganizowany po raz piąty przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji 12 stycznia br. w Warszawie.

Przypomnijmy, że budżet programu Erasmus+ na lata 2014-2020 wynosi 14,7 mld euro. W tej perspektywie budżetowej skorzysta z niego 4 mln osób, w tym 2 mln studentów. W różnych projektach edukacyjnych, szkoleniach i kursach będzie uczestniczyć 800 tys. wykładowców, nauczycieli, szkoleniowców, przedstawicieli kadry edukacyjnej i osób pracujących z młodzieżą. W wymianie doświadczeń weźmie udział 125 tys. szkół, uczelni oraz instytucji kształcenia dorosłych i organizacji młodzieżowych. Dobra wiadomość – w kolejnej perspektywie budżetowej, a więc już po brexicie, budżet programu się nie zmniejszy.

Pieniądze na Erasmusa+ się nie zmienią, będą takie same, a być może trochę większe – powiedział podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego programu w Warszawie dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji dr Paweł Poszytek. – Wszystkie projekty i przedsięwzięcia, które są finansowane w ramach programu Erasmus+ dotyczą mobilności osób i wymiany doświadczeń między instytucjami. Te doświadczenia młodzi ludzie wykorzystują potem na rynku pracy. Uczniowie, którzy byli na stażach, na wymianach mówią, że o wiele łatwiej jest im posługiwać się językiem obcym, zafunkcjonować w swojej branży, znaleźć pracę, mogą się pochwalić przed przedsiębiorcami swoim doświadczeniem – podkreślił dyrektor generalny FRSE.

Wydarzenie swoją obecnością zaszczyciła Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska, która wzięła udział w panelu dotyczącym praktyk i staży zagranicznych uczniów i kadry nauczycielskiej. W trakcie spotkania wręczyła nagrody laureatom konkursu Selfie+.

Fundusze unijne to pieniądze dla Państwa, żebyście doświadczenia, które przywozicie z zagranicy, a które uczniowie wynoszą ze spotkań z rówieśnikami, wnosili do systemu – powiedziała minister edukacji Anna Zalewska, otwierając Ogólnopolski Dzień Informacyjny Programu Erasmus+. – Chcemy zbudować nowoczesną szkołę branżową i nowoczesne technikum w taki sposób, żeby wspierały gospodarkę. W dobie rewolucji przemysłowej 4.0 chcemy zmieniać szkolną rzeczywistość  – podkreślała minister.

Środki z programu przeznaczone są dla pięciu sektorów. Pierwszy to szkolnictwo wyższe, czyli wjazdy na studia zagraniczne, drugi – edukacja szkolna od przedszkola do liceum, trzeci – młodzież, czyli pozaszkolna edukacja młodych ludzi, czwarty – edukacja dorosłych, obejmująca domy kultury, uniwersytety trzeciego wieku czy uniwersytety ludowe. Piąty sektor – z perspektywy zmian w polskim szkolnictwie – wydaje się priorytetowy. To edukacja zawodowa.

Wiadomo, że programy unijne dostarczają wiele wartości, ale są też wysoce sformalizowane i spełnienie wszystkich wymogów nie jest łatwe. Dlatego też przez cały Ogólnopolski Dzień Informacyjny eksperci Fundacji wyjaśniali wszelkie wątpliwości i zawiłości, a mających zamiar aplikować o środki z programu Erasmus+ wprowadzali w strukturę obowiązujących w nim formalności, tłumacząc m.in., jak wypełniać wnioski o finansowanie.

Po raz pierwszy podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego zorganizowane zostały Targi Dobrych Praktyk. Dotychczasowi beneficjenci programu – fundacje, organizacje społeczne – mogli pochwalić się swoimi dobrze zrealizowanymi projektami.

Podczas Ogólnopolskiego Dnia Informacyjnego Programu Erasmus+ instytucje krajowe i europejskie prowadziły punkty informacyjne. Przy stoisku Ministerstwa Edukacji Narodowej można było się dowiedzieć, które polskie kwalifikacje edukacyjne mają odpowiedniki w Europejskich Ramach Kwalifikacji. Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct radził, w jaki sposób organizować lekcje o Unii i jej instytucjach. Przy stoisku Parlamentu Europejskiego można było uzyskać wiedzę o organizowanych przez niego stażach, a w Fundacji Centrum Cyfrowe – dowiedzieć się wszystkiego o licencjach Creative Commons.

Fotorelacje