Erasmus dla wszystkich – stanowisko FRSE po spotkaniu konsultacyjnym


Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce 20 lutego br. zorganizowało spotkanie konsultacyjne dla ekspertów zajmujących się edukacją i koordynacją programów edukacyjnych UE. 

Dyskutowano na nim o przygotowanej przez Komisję Europejską propozycji rozporządzenia w sprawie ustanowienia nowego programu na lata 2014-2020, ogłoszonego obecnie pod nazwą Erasmus dla wszystkich, który ma zastąpić programy „Uczenie się przez całe życie” oraz „Młodzież w działaniu”.

Obecnie we wszystkich państwach członkowskich trwają dyskusje nad propozycją przedłożoną przez KE, gdyż zaproponowane rozwiązania wymagają jeszcze wielu wyjaśnień.

Na pytania ekspertów, w tym przedstawicieli Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, odpowiadała Diana Jabłońska z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej.
Erasmus dla wszystkich ma w zamiarze Komisji Europejskiej połączyć wszystkie obecne inicjatywy w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu, obejmujące UE i państwa trzecie, zastępując siedem istniejących programów – jednym.

W załączniku poniżej przedstawiamy komentarz Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji do przeprowadzonej debaty na temat nowego programu Erasmus for All.