Erasmus for All


Ministerstwo Edukacji Narodowej zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych, szkół i instytucji działających w obszarze edukacji i młodzieży na spotkanie konsultacyjne „Edukacja i młodzież w unijnym programie Erasmus dla wszystkich”.

Celem spotkania jest prezentacja proponowanego programu Erasmus dla wszystkich oraz zebranie opinii instytucji oraz środowisk pozarządowych na temat założeń programu opracowanych przez Komisję Europejską.

Wnioski i opinie zaprezentowane podczas spotkania będą częścią stanowiska Rządu w sprawie programu jako głos partnerów społecznych.

Konsultacje odbędą się w poniedziałek, 16 stycznia 2012 r. w godzinach 12.00–15.00 w siedzibie Ministerstwa Edukacji Narodowej (Warszawa, Al. J. Ch. Szucha 25, sala 102 im. Anny Radziwiłł, I piętro).