Erasmus + i Europejski Korpus Solidarności w obliczu Brexit – nowe informacje


Rada Europejska w dniu 11 kwietnia 2019 r. postanowiła, w porozumieniu ze Zjednoczonym Królestwem, przedłużyć okres obowiązywania art. 50 ust. 3 TUE do dnia 31 października 2019 r.

W związku z podpisanym porozumieniem Wielka Brytania pozostaje państwem członkowskim Unii Europejskiej do dnia 31 października 2019 r., ze wszystkimi prawami i obowiązkami.

Co w praktyce oznacza to dla aktualnych i przyszłych uczestników programów Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności? :

• Zjednoczone Królestwo nadal w pełni uczestniczy w programach: Erasmus+ i Europejskim Korpusie Solidarności,
• W przypadku ratyfikacji umowy o wycofaniu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej przed dniem 31 października 2019 r. Zjednoczone Królestwo nadal będzie się kwalifikować do udziału
w programie Erasmus+ i Korpusie Solidarności.
• Przyszłe wycofanie się Zjednoczonego Królestwa nie może stanowić uzasadnienia dla anulowania rozpoczętej (lub planowanej) Akcji 1 – mobilności, o ile umowa została podpisana przed 31 października 2019 r.

W razie pytań zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Narodowej Agencji Erasmusa+ oraz Europejskiego Korpusu Solidarności: kontakt