Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój


Zmiany demograficzne, dopasowanie kształcenia do rynku pracy i oczekiwań przedsiębiorców, wysoka stopa bezrobocia wśród młodych ludzi czy też widmo kryzysu gospodarczego krążącego wciąż nad Europą – to tylko niektóre z wyzwań dla placówek edukacyjnych Starego Kontynentu.

O przyszłości polskiego systemu edukacji, podczas spotkania 31 marca 2014 r. w Warszawie z Dyrektorem Generalnym ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej Janem Truszczyńskim rozmawiać będą polscy ministrowie, przedstawiciele świata biznesu, nauki oraz beneficjenci europejskich programów edukacyjnych. Przemówienie otwierające konferencję wygłosi komisarz UE ds. Budżetu i Programowania Finansowego – Janusz Lewandowski. Jednocześnie informujemy, że w spotkaniu nie będzie uczestniczyć komisarz Androulla Vassiliou.

Głównym celem konferencji „Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój” jest podjęcie dyskusji na temat dopasowania oferty europejskich programów edukacyjnych do oczekiwań polskich beneficjentów. W tym celu zaproszono nie tylko decydentów, kształtujących politykę systemową, ale również osoby, które w poprzedniej perspektywie finansowej korzystały ze środków programów „Uczenie się przez całe życie” czy „Młodzież w działaniu”. Spotkanie organizowane jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencję Programu Erasmus+ oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce.

Spotkanie będzie składało się z dwóch części. Konferencję otworzy Janusz Lewandowski, który podzieli się z uczestnikami refleksją na temat miejsca programu Erasmus+ w polskim systemie edukacji. Następnie zaprosimy Państwa do wysłuchania wystąpień beneficjentów unijnych programów edukacyjnych, którzy odnieśli sukces realizując projekty określane obecnie mianem dobrych praktyk.

Druga część konferencji to debata zatytułowana „Odpowiedzi na wyzwania programu Erasmus+ w Europie i w Polsce”. Do dyskusji zostali zaproszeni: Jan Truszczyński, DG ds. Edukacji i Kultury Komisji Europejskiej, Joanna Kluzik-Rostkowska, Minister Edukacji Narodowej; prof. dr hab. Lena Kolarska-Bobińska, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego; Andrzej Biernat, Minister Sportu i Turystyki; prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow, Honorowa Przewodnicząca Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich; Henryka Bochniarz, Prezydent Konfederacji Lewiatan oraz Jakub Radzewicz, Przewodniczący Polskiej Rady Organizacji Młodzieżowych.

Dysponujemy jeszcze ostatnimi wolnymi miejscami na konferencję. Zapraszamy do rejestracji. Podczas trwania wydarzenia będą Państwo mogli zadawać pytania za pomocą specjalnie przygotowanej aplikacji na portalu facebook.