Erasmus+ Sport – dzień informacyjny


Aktywność fizyczna wpływa na samopoczucie i poprawia stan zdrowia każdej osoby. W wymiarze społecznym sport zwiększa tolerancję, wzmacnia postawy obywatelskie i przyczynia się do włączenia społecznego. Jednak wciąż poziom aktywności fizycznej w niektórych krajach Europy, w tym w Polsce, jest zbyt niski. Jednym ze sposobów na zachęcenie do sportu i aktywności fizycznej jest program Erasmus+ Sport.

Program Erasmus+ Sport wspiera rozwój europejskiego wymiaru sportu – m.in. poprzez generowanie i upowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat szerokiego wachlarza zagadnień w dziedzinie sportu. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ przyczyniają się do zwiększenia poziomu uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie. Projekty są to projekty o charakterze międzynarodowym, a przyszli beneficjenci wnioskują bezpośrednio do EACEA. Oferta programu Erasmus+ Sport skierowana jest do organów publicznych zajmujących się sportem; klubów i związków sportowych; organizacji promujących aktywność fizyczną; organizacji reprezentujących sektor aktywnego wypoczynku oraz organizacji działających w obszarach edukacji, szkoleń lub wspierania młodzieży.

 

Erasmus+ Sport

 

O tym, jak wnioskować z sukcesem do tego programu i w jaki sposób sport pomoże stawić czoła wyzwaniom, przed jakimi stoi europejskie społeczeństwo, rozmawiali uczestnicy spotkania informacyjnego, które odbyło się 24 listopada w Warszawie, w Akademii Wychowania Fizycznego. Spotkanie otworzyli dr Paweł Poszytek, dyrektor generalny Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowej Agencji Programu Erasmus+, i dr hab. Michał Lenartowicz, prorektor ds. studenckich i kształcenia w Akademii Wychowania Fizycznego. W trakcie spotkania uczestnicy wysłuchali wystąpień: Joanny Żukowskiej-Easton, dyrektor Biura Ministra w Ministerstwie Sportu i Turystyki (na temat wyzwań stojących przed polskim sportem), Marty Dyszyńskiej z Ministerstwa Sportu i Turystyki (NA TEMAT Europejskiego Tygodnia Sportu) oraz Michała Rynkowskiego z Dyrekcji Generalnej ds. Edukacji i Kultury w Komisji Europejskiej (na temat nowości w programie Erasmus+ Sport w 20017 roku).

Uczestnicy spotkania zapoznali się z aktualnymi informacjami dotyczącymi programu Erasmus+ Sport, w tym z priorytetami programu, procedurą składania wniosku i zasadami finansowania projektów. Prowadzący spotkanie omówili również praktyczne aspekty dotyczące składania wniosków i realizacji projektów. – Państwa projekt musi dokładnie wpisywać się w priorytetu programu Erasmus+ Sport. Dlatego też kluczowe jest dobre zapoznanie się z nimi i, że tak się obrazowo wyrażę, surfowanie po falach priorytetów – podkreślił Tadeusz Wojciechowski z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Podczas spotkania omówiono również charakter działań związanych z Europejskim Tygodniem Sportu oraz inne możliwości mogą znaleźć potencjalni beneficjenci programu Erasmus+, m.in. w ramach Partnerstw strategicznych i projektów mobilności w programie Erasmus+ Edukacja szkolna oraz Erasmus+ Młodzież.

W spotkaniu informacyjnym wzięli także udział polscy beneficjenci programu Erasmus+ Sport. O swoich doświadczeniach w zakresie realizacji projektu w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu opowiedziała dr Joanna Kalecińska z Wydziału Turystyki i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Natomiast swoimi doświadczeniami związanymi ze składaniem wniosku podzielili się przedstawiciele wszystkich czterech organizacji, które w 2016 r. otrzymały dofinansowanie na realizację projektów Erasmus+ Sport: Stowarzyszenia Sportowo-Rehabilitacyjnego START w Poznaniu, Stowarzyszenia Centrum Odkrywania Młodych Talentów 2012, Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Chorzowie i Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 w Gdańsku.