Erasmus+ wspiera edukację w Małopolsce


Ponad dwieście osób reprezentujących szkoły, uczelnie i organizacje pozarządowe spotkało się w Tarnowie podczas konferencji „Erasmus+: mobilność, innowacje, rozwój”, którą zorganizowała Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Wydarzenie odbyło się 19 października br. w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Tarnowie. Podczas konferencji rozmawiano m.in. o możliwościach studiowania i szkolenia się za granicą.

Aktywna Małopolska
Pierwsze dwa lata wdrażania programu Erasmus+ w Polsce pokazały, że małopolskie instytucje wykazują bardzo dużą aktywność w aplikowaniu o unijne środki. W ramach zeszłorocznych konkursów instytucje z województwa małopolskiego złożyły ponad 350 wniosków o wsparcie , z czego prawie 120 projektów zostało dofinansowanych. Najwięcej aplikacji zostało złożonych w sektorach Młodzież (ponad 130 wniosków) oraz Edukacja szkolna (ponad 90 wniosków). Województwo małopolskie zajmuje także drugie miejsce w Polsce, tuż po mazowieckim, jeśli chodzi o liczbę złożonych wniosków w sektorze Edukacja dorosłych.

Nie tylko Kraków
W ciągu pierwszych dwóch lat funkcjonowania programu Erasmus+ beneficjenci z Tarnowa złożyli łącznie ponad 40 wniosków o dofinansowanie działań edukacyjnych. Blisko połowa z nich uzyskała wsparcie. Od początku realizacji programu łączna wartość dofinansowanych projektów tarnowskich instytucji przekroczyła 1 mln euro.

W Tarnowie o Erasmus+
Pracownicy Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji podczas konferencji przedstawili ofertę programu Erasmus+ dla różnych instytucji, których przedstawiciele zostali zaproszeni. Wydarzenie otworzyli dyrektor Narodowej Agencji Programu Erasmus+ Tomasz Bratek, prorektor PWSZ ds. współpracy i rozwoju Małgorzata Kołpa oraz Mateusz Michalik, przewodniczący Samorządu Studenckiego PWSZ.

Cieszy mnie, że małopolskie jest jednym z pięciu najbardziej aktywnych województw w programie Erasmus+ – mówiła podczas podsumowania pierwszej części konferencji Urszula Augustyn, pochodząca z Tarnowa posłanka na Sejm RP. – Ze środków programu wspierane są działania naszych szkół wyższych, średnich, gimnazjów czy organizacji pozarządowych. Warto zaznaczyć, że sam tylko Uniwersytet Jagielloński otrzymał ponad 1,9 mln euro na dofinansowanie projektów mobilności studentów i pracowników naukowych, jest w pierwszej trójce polskich uczelni, które otrzymały na ten cel najwyższe dofinansowanie – podsumowała poseł.

Warsztaty z ekspertami narodowej agencji
Druga część spotkania miała charakter warsztatowy. Pracownicy Narodowej Agencji Programu Erasmus+ przygotowali cztery spotkania tematyczne. Pierwszy, dotyczący edukacji szkolnej i programu eTwinning wskazał możliwości, jakie tworzy program dla szkół, uczniów i nauczycieli. Warsztaty dotyczące kształcenia i szkoleń zawodowych skierowany były do osób i instytucji z sektora, który dziś przeżywa swój renesans. Można było dowiedzieć się na nich nie tylko, jak stworzyć atrakcyjną dla uczniów ofertę, ale też jak zorganizować zagraniczne staże, szkolenia, kursy, wymiany pracownicze. Edukacja osób dorosłych zawsze budzi duże emocje – tak było również podczas tych warsztatów. Platforma EPALE, Uniwersytety Trzeciego Wieku, wzmacnianie kompetencji, rola i znaczenie uczenia się przez całe życie to tylko niektóre z poruszanych tematów. – Nowym wyzwaniem stojącym przed Polską jest rozwój edukacji pozaformalnej, która pozwala na wzrost kompetencji cenionych na współczesnym rynku pracy – przekonywał prowadzący warsztat „Młodzież”. Tymczasem w sali obok trwała dyskusja z przedstawicielami uczelni wyższych. Podczas spotkań w mniejszych grupach uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się, jak składać wnioski w programie oraz jakie projekty można realizować w poszczególnych akcjach programu Erasmus+.

 

O programie Erasmus+ w Tarnowie