Erasmus+ wspiera Uniwersytety Ludowe


– Chcemy, by tworzenie uniwersytetów ludowych w Polsce było bardzo powszechne – tak jak w Niemczech, Danii i Norwegii – powiedział prof. Piotr Gliński, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego na konferencji „Uniwersytety Ludowe XXI wieku. Tradycja – Współczesność – Wyzwania Przyszłości”.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie gościła 23 maja w swoich murach przedstawicieli uniwersytetów ludowych z Polski, Szwajcarii, Danii, Niemiec i Bułgarii.

Goście zastanawiali się nad rolą uniwersytetów ludowych w sytuacji wyzwań społeczno-edukacyjnych w Europie, w tym w kontekście budowania społeczeństwa obywatelskiego. Konferencja podsumowała trzyletni projekt pt. „Budowanie kompetencji kluczowych a pedagogika uniwersytetów ludowych w Europie XXI wieku”.

Jego koordynatorem było Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, prowadzące Ekologiczny Uniwersytet Ludowy w Grzybowie w woj. mazowieckim. Przedsięwzięcie zrealizowano w ramach sektora Edukacja dorosłych programu Erasmus+.

Wysoką rangę temu wydarzeniu nadała obecność Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego oraz Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z KPRM Wojciecha Kaczmarczyka.

Minister podkreślił w swoim wystąpieniu jak ważny jest dla niego rozwój uniwersytetów ludowych. Bardzo chciałem być na tej konferencji, bo to, czym Państwo się zajmujecie, jest szalenie ważne. I chcę wspierać tę idee i budować instytucje wsparcia. W ramach programu edukacji kulturalnej utworzyłem w swoim ministerstwie takie kryterium, które szczególnie uwzględnia potrzeby uniwersytetów ludowych – powiedział prof. Piotr Gliński.

Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego z KPRM Wojciech Kaczmarczyk podkreślił znaczenie takich programów jak Erasmus+ dla rozwoju uniwersytetów ludowych. Przedstawił też główne elementy planowanego rządowego wsparcia dla rozwoju istniejących i powstawania nowych uniwersytetów ludowych. Chodzi o pomoc instytucjonalną, programową, finansową i w rozwoju kadry.

W konferencji uczestniczyły członkinie Zarządu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) Aleksandra Ścibich-Kopiec i Anna Salamończyk-Mochel. Fundacja wspiera działania edukacyjne, w tym rozwój uniwersytetów ludowych, m.in. przyznając dofinansowanie na realizację projektów w sektorze Edukacja dorosłych programu Erasmus+. Obecni byli także pracownicy Zespołu Edukacja Dorosłych FRSE, którzy udzielali informacji o możliwościach uzyskania dofinansowania rozwoju uniwersytetów ludowych w Polsce.

Ewa Smuk-Stratenwerth ze Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Ziarno, głównego organizatora konferencji, podkreśliła korzyści, jakie daje korzystanie z oferty programu Erasmus+ oraz przedstawiła efekty projektu partnerskiego zrealizowanego we współpracy z Duńczykami, Niemcami, Szwajcarami i Bułgarami, ale także partnerami polskimi – Kaszubskim Uniwersytetem Ludowym i Starostwem Powiatowym w Płocku.

Jednym z rezultatów projektu jest kurs rolnictwa ekologicznego – przeniesienie pięknych ideałów grundtvigiańskich (Mikołaj Grundtvig był twórcą idei uczenia się przez całe życie i pomysłodawcą uniwersytetów ludowych) na konkretny program edukacyjny. Zwróciła uwagę na połączenie nauczania konkretnych umiejętności z pracą kulturotwórczą budującą zespół i wspólnotę.

W serii kolejnych wystąpień przedstawiciele uniwersytetów ludowych z Polski i Europy oraz eksperci akademiccy opowiadali o historii ich tworzenia, działalności na rzecz społeczności lokalnej i współpracy międzynarodowej.