eTwinning wspiera inicjatywę Move2Learn, Learn2Move


Szacuje się, że w ramach inicjatywy Move2Learn, Learn2Move ok. 5 000 tys. uczniów państw członkowskich będzie podróżować bezpłatnie po Europie. Projekt organizowany jest z okazji 30. rocznicy programu Erasmus. Polscy uczniowie również będą mogli wziąć udział w konkursie.

W ramach inicjatywy europejskie projekty eTwinning będą mogły wziąć udział w konkursie, w którym nagrodami są bilety na wyjazdy do innych krajów uczestniczących w programie Erasmus+.

Celem tego przedsięwzięcia jest pokazanie młodym ludziom, co to znaczy mieszkać w Europie oraz jaki pozytywny wpływ Unia Europejska ma na swoich obywateli i ich najbliższych sąsiadów.

Uczestnicy konkursu, oprócz odkrywania nowych kultur, będą musieli również wziąć pod uwagę aspekt ekologiczny. Realizując wyjazd, nie będą mogli przekroczyć wyznaczonego maksymalnego progu emisji CO2. W oparciu o podane dane będą musieli wybrać odpowiedni środek transportu (preferowana jest kolej, jako niskoemisyjna). Uczestnicy będą mogli podróżować grupowo, jako wycieczka szkolna lub indywidualnie.

Jak zwiedzać Europę za darmo?

Z inicjatywy Move2Learn, Learn2Move mogą skorzystać beneficjenci europejskich projektów eTwinning, którzy na dzień 31 grudnia 2017 r. będą mieć ukończone przynajmniej 16 lat.

Kolejnym kryterium jest rejestracja projektu pomiędzy 1 stycznia 2016 r. a 30 maja 2017 r. oraz wniosek o przyznanie Krajowej Odznaki eTwinning pomiędzy 1 września 2016 r. i 30 czerwca 2017 r.

Składanie wniosków do udziału w inicjatywie Move2Learn, Learn2Move rozpocznie się 20 marca 2017 r. i będzie trwało do 30 czerwca 2017 r.

Aplikować będzie można za pośrednictwem specjalnego formularza aplikacyjnego, który należy wypełnić razem z formularzem aplikacyjnym do Krajowej Odznaki Jakości.

Zwycięzcy konkursu otrzymają bilety do wybranych przez siebie miejsc.

Więcej informacji na stronie www.etwinning.pl.