Europass narzędziem międzynarodowej mobilności edukacyjnej i zawodowej


Co to jest Europass? Z czego się składa portfolio dokumentów Europass? Jak ich użyć w poszukiwaniu pracy czy edukacji? Dlaczego ten sposób autoprezentacji daje dobre rezultaty? Te i inne pytania będzie można postawić w czwartek 25 czerwca o godzinie 17:00, w trakcie otwartego spotkania informacyjno-promocyjnego w Centrum Bukowska, przy ul. Bukowskiej 27/29 w Poznaniu.
Gospodarzami i organizatorami spotkania są: Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu, działający przy Departamencie Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Krajowe Centrum Europass funkcjonujące w strukturach Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji. Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej zajmuje się poszerzaniem wiedzy obywateli na temat polskich spraw zagranicznych i spraw europejskich. Europass to program Komisji Europejskiej obecny w 33 krajach Europy, funkcjonujący w oparciu o decyzję połączonych sił Parlamentu Europejskiego i Rady. Głównym zadaniem polskiego biura Europass, podobnie jak biur w innych krajach, jest działanie w roli punktu kontaktowo-informacyjnego dla wszystkich chętnych (osób, organizacji i instytucji) informującego o dokumentach oraz obsługującego ich użytkowników. Wspólne cele obydwu instytucji znalazły wyraz we współpracy przy organizacji spotkania.

Czego można się dowiedzieć?

Spotkanie przybliży obecnym idee Europass, dokumenty składowe portfolio, czyli CV, Paszport Językowy, Suplementy do dyplomu dla absolwentów szkół wyższych, Suplementy dla absolwentów kształcenia zawodowego oraz Europass – Mobilność. Uczestnicy dowiedzą się także czym jest Europejski Paszport Umiejętności i jak można go przygotować. Dodatkowo wskażemy konkretne możliwości pozyskania poszczególnych dokumentów wraz z przykładami ich wykorzystania. Prezentacja obejmie strukturę tych dokumentów, które można uzyskać samemu wraz z omówieniem sposobów przedstawienia kompetencji, kwalifikacji, doświadczeń zawodowych i edukacyjnych. Będzie też czas na uporządkowanie informacji o tych dokumentach, które wystawiają powołane do tego instytucje. Zaplanowano także czas na dyskusję.

Dla kogo jest to spotkanie?

Spotkanie dedykowane jest dla wszystkich zainteresowanych skuteczną prezentacją własnych kwalifikacji i kompetencji na europejskim rynku edukacji oraz pracy. Ponadto zapraszamy też pasjonatów spraw europejskich, międzynarodowych i edukacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób zainteresowanych tematyką migracji, także wewnętrznych, międzynarodowego przepływu osób oraz europejską mobilnością zawodową i edukacyjną.

Zgłoszenia imienne do wyczerpania miejsc przyjmuje Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Poznaniu na adres rodm@rodm-poznan.pl lub telefonicznie (61 852 49 48). Udział w spotkaniu bezpłatny.