Europass skończył 10 lat!


Minęła już dekada od momentu wprowadzenia dokumentów Europass, umożliwiających obywatelom całej Europy przejrzyste prezentowanie kwalifikacji i doświadczenia zawodowego.

Początkowo nie było jasne, czy i na ile inicjatywa będzie realną odpowiedzią na potrzeby Europejczyków. Czy dokumenty przyczynią się do lepszego zrozumienia nabywanych kompetencji? Czy będą uznawane na poszczególnych poziomach rozwoju edukacyjnego i zawodowego, w świecie szkół, uczelni i pracodawców? Czy przyczynią się do podniesienia liczby i jakości efektów projektów  mobilnościowych? Czy wreszcie pomogą podnieść poziom zatrudnienia?

Fundamentem dla powstania Europassu były idee zapewnienia równych szans obywatelom zjednoczonej Europy oraz obywatelstwa europejskiego, a szczególnie wynikającego z niego prawa do swobodnego przepływu osób. Komisja Europejska poszukiwała rozwiązania gwarantującego dostęp do edukacji i pracy przy jednoczesnym poszanowaniu odrębności systemów edukacyjnych poszczególnych krajów. Dlatego jeszcze pod koniec lat 90. wraz z agencją europejską Cedefop utworzyła Europejskie Forum na Rzecz Zwiększania Przejrzystości Kwalifikacji Zawodowych. Potrzebę istnienia europejskiego dokumentu umożliwiającego zaprezentowanie kwalifikacji i kompetencji zaakcentowano w listopadzie 2002 r. w tzw. Deklaracji Kopenhaskiej. Dzięki temu 15 grudnia 2004 r. decyzją Parlamentu Europejskiego i Rady Europass został przyjęty.

Dziś widać, że rezultaty przerosły początkowe oczekiwania. Nie przypuszczano, że w ciągu dekady użytkownicy stworzą online ponad 50 mln dokumentów Europass-CV, a europejski portal odnotuje ponad 100 mln odwiedzin. Z roku na rok wzrasta również liczba posiadaczy poszczególnych dokumentów w Polsce. Tylko w zeszłym roku Krajowe Centrum wystawiło certyfikaty Europass-Mobilność 15 095 użytkownikom, co stanowi 39-procentowy wzrost w stosunku do roku poprzedniego.

Dziś widać wyraźnie, że dokumenty Europass umożliwiają lepszą wymianę zasobów ludzkich pomiędzy światami: edukacji i szkoleń oraz rynkiem pracy. Stanowią one ważną odpowiedź na wyzwania w czasach ekonomicznej niepewności.

Więcej informacji o tym, jak powstał Europass znajdziesz na stronie: https://europass.cedefop.europa.eu/pl/about/history, a bieżące informacje o pracy Krajowego Centrum na stronie www.europass.org.pl.