Europass zintegrował się z Eures


Z przyjemnością informujemy, że Europass jest w pełni zintegrowany z Eures. W ostatnim numerze „Europy dla Aktywnych” pisaliśmy na czym polega kampania interoperacyjności. Teraz możemy się pochwalić kolejnym jej sukcesem.

W ramach trudno brzmiącej nazwy kampanii zaplanowano szereg działań, które mają na celu propagowanie Europass wśród europejskich pracodawców, jak również dotarcie do jeszcze większej liczby potencjalnych użytkowników naszych dokumentów. Kampanię prowadzi Europejskie Centrum Rozwoju Kształcenia Zawodowego we współpracy z siecią Krajowych Centrów Europass.

Europass jest teraz w pełni zintegrowany z siecią Eures, co oznacza m. in. możliwość udostępnienia Europass – CV wygenerowanego w edytorze online w portalu Eures czy możliwość wygenerowania swojego CV z Eures do formatu Europass – CV. Otwierając konto osoby poszukującej pracy w portalu Eures, możesz stworzyć swoje CV w internecie, umożliwiając pracodawcom z całej Europy jego wyszukanie, i otrzymywać najnowsze oferty pracy odpowiadające twojemu profilowi. Masz też do dyspozycji wiele innych opcji.

EURES został ustanowiony w 1993 r. i jest siecią współpracy Komisji Europejskiej, publicznych służb zatrudnienia państw członkowskich EOG (kraje UE oraz Norwegia, Islandia i Liechtenstein) i innych organizacji partnerskich. W EURES uczestniczy także Szwajcaria. Zgodnie z informacją umieszczoną na stronie Europejskiego Portali Mobilności Zawodowej celem EURES jest dostarczanie informacji i porad oraz świadczenie usług w zakresie rekrutacji/miejsc pracy (dopasowywanie pracy do profilu) na rzecz pracowników i pracodawców, jak i wszystkich obywateli pragnących korzystać z prawa do swobodnego przepływu osób. EURES posiada sieć ponad 850 doradców EURES, którzy codziennie utrzymują kontakt z osobami poszukującymi pracy i pracodawcami w całej Europie.
Mamy nadzieję, że nasza wieloletnia współpraca z Eures, czego owocem jest opisana wyżej integracja systemów informatycznych, przyczyni się do jeszcze lepszego wypełniania naszej misji i do wyrównywania szans na europejskim rynku pracy i edukacji. Więcej o kampanii interoperacyjności, jej założeniach i już osiągniętych efektach możesz przeczytać w ostatnim numerze magazynu „Europa dla Aktywnych”.