European Language Label 2014


Zrealizowałeś ciekawy projekt językowy? Uczysz języka obcego, poszukując coraz bardziej kreatywnych metod? Podejmujesz dodatkowe inicjatywy? Czas pokazać to innym w Polsce i Europie!

Właśnie rusza trzynasta edycja konkursu European Language Label. ELL to Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych przyznawany instytucjom i indywidualnym nauczycielom za oryginalne, twórcze, dobre jakościowo projekty i inicjatywy z zakresu edukacji językowej. Konkurs organizowany jest od roku 1998 przez Komisję Europejską. W Polsce prowadzony jest przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji. Nagrodą w konkursie jest prestiżowy certyfikat ELL podpisany przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej w Polsce.

Celem konkursu jest wyróżnienie tych instytucji i nauczycieli, którzy w dziedzinie języków obcych z pasją, osobistym zaangażowaniem i w twórczy sposób rozwijają ciekawe projekty i przedsięwzięcia językowe. To instytucje i nauczyciele, którzy szukają nowatorskich rozwiązań, tworzą własne metody, realizują coś więcej niż program nauczania. Warto, aby ich działalność została nagrodzona!

Konkurs przeprowadzany jest w dwóch kategoriach: instytucjonalnej (projekty do konkursu mogą zgłaszać wszystkie typy publicznych i niepublicznych przedszkoli, szkół, uczelni wyższych, instytucji oświatowych zajmujące się kształceniem językowym) oraz indywidualnej (inicjatywy mogą zgłaszać nauczyciele wszystkich typów placówek edukacyjnych). Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy opisać swoje przedsięwzięcie w formularzu konkursu. Wnioski polskiej edycji oceniane są przez wybitne grono ekspertów językowych, którym przewodniczy prof. zw. dr hab. Hanna
Komorowska.

Tegoroczna edycja konkursu promuje w szczególności projekty i inicjatywy powiązane ze sportem, reintegracją osób powracających z zagranicy oraz promowaniem języka polskiego jako obcego. Innowacyjne podejście do nauki języków może okazać się bardzo przydatne i skuteczne w przypadku budowania poczucia przynależności społecznej u osób, które wchodzą w nową kulturę (imigrantów, powracających z zagranicy, wykluczonych społecznie). Priorytet dotyczący sportu jest spójny z nową tendencją w europejskich programach edukacyjnych (Erasmus+) i zintegrowanym podejściem do edukacji, obejmującym też nieformalne ścieżki nauki.

Szczegółowe informacje o konkursie i formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej. Termin nadsyłania formularzy upływa 5 maja 2014 r.