European Language Label – podziel się swoją pasją do języka!


W roku 2012 już po raz jedenasty Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Komisji Europejskiej organizuje konkurs European Language Label. Zadaniem konkursu jest wyróżnienie projektów wykorzystujących nowatorskie metody w nauczaniu języków obcych, które są zarazem atrakcyjne dla uczestników i inspirujące dla całej społeczności lokalnej, w której projekt jest realizowany.

Laureaci otrzymują prestiżowe certyfikaty podpisane przez komisarza UE ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży oraz ministra edukacji narodowej.

Tegoroczna edycja konkursu ma za zadanie w szczególny sposób przyczynić się do wykorzystywania nowych technologii w kształceniu językowym oraz wspierania edukacji w klasach wielokulturowych. Dodatkowo, w ramach priorytetów krajowych ważnym aspektem jest CLIL – zintegrowane kształcenie przedmiotowo-językowe oraz nieformalna i pozaformalna edukacja językowa.

Termin składania wniosków upływa 7 maja 2012 r. Szczegółowe informacje o konkursie i formularze wniosków znajdują się na stronie internetowej programu European Language Label.