Europejski Rok na rzecz Rozwoju


 1. Rok 2015 na Starym Kontynencie jest obchodzony jako Europejski Rok na rzecz Rozwoju. Unia Europejska i polskie MSZ chcą pokazać, co robią, by wesprzeć kraje rozwijające – i dlaczego ma to sens.

Choć aż 88 proc. Polaków uważa pomaganie mieszkańcom krajów rozwijających się za ważne, to jednocześnie 80  proc. deklaruje brak swojego zaangażowania w udzielanie takiego wsparcia – wynika z opublikowanego właśnie badania Eurobarometru. Dlaczego się nie angażujemy? Po pierwsze dlatego, że naszym zdaniem bardziej powinni angażować się inni (65  proc. twierdzi, że powinno być to priorytetem E, a tylko 45 proc. – że priorytetem Polski). Po drugie dlatego, że mało o tym wiemy. Aż 39 proc. Polaków nie wie, gdzie dokładnie kierowane jest wsparcie rozwojowe i na czym ono polega. Już wyjaśniamy!
Oto osiem faktów o Europejskiej Współpracy Rozwojowej:

 • W 2013 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie przeznaczyły na współpracę z krajami rozwijającymi się 56,5 mld euro. To ponad połowa całego wkładu światowego.
 • W ostatnich latach UE koncentruje się na wspieraniu tych krajów, które najbardziej tego potrzebują. Dlatego Wspólnota wycofała się m.in. z pomocy dla Indii i Malezji.
 • UE pomaga głównie w  podnoszeniu stopy życiowej. Przez ostatnich dziesięć lat dzięki unijnym funduszom prawie 14 mln dzieci poszło do szkoły, a ponad 70 mln osób uzyskało dostęp do czystej wody pitnej.
 • Od 1990 r. na świecie udało się zmniejszyć o ponad połowę odsetek skrajnie ubogich osób. Zgodnie z międzynarodową definicją skrajne ubóstwo to sytuacja, kiedy trzeba przeżyć za 1,25 dolara dziennie.
 • System unijnej pomocy jest przejrzysty – dokładne dane na temat działalności organizacji pomocowych można znaleźć na stronach EU Aid Explorer. UE stara się zapobiegać nadużyciom finansowym i korupcji za pomocą regularnych audytów i kontroli.
 • UE posiada na całym świecie 139 delegatur i biur – czyli więcej niż którekolwiek państwo członkowskie UE. Środki na rzecz pomocy zewnętrznej nie przekraczają jednak 1/10 unijnego budżetu.
 • Około 25 proc. unijnej pomocy przekazywanej jest bezpośrednio rządom krajowym, aby mogły one realizować zadania według samodzielnie określonych priorytetów. Planując współpracę z krajami partnerskimi, UE zasięga jednak opinii organizacji obywatelskich.
 • UE stara się zagwarantować, że jej działania w takich dziedzinach, jak: handel i finanse, rolnictwo, bezpieczeństwo, zmiany klimatu czy migracja przyczyniają się do walki z ubóstwem w krajach rozwijających się. Nazywamy to spójnością polityki na rzecz rozwoju.

Więcej informacji na stronie: europa.eu/eyd2015/pl

Rok na rzecz Rozwoju w Polsce

Decyzję o ustanowieniu roku 2015 Europejskim Rokiem na rzecz Rozwoju (ERR) podjął Parlament Europejski w maju ubiegłego roku. Mottem ERR jest hasło: Nasz świat, nasza godność, nasza przyszłość.

Podstawowymi celami ERR 2015 są: informowanie mieszkańców UE o działaniach na rzecz współpracy rozwojowej i wzbudzanie zainteresowania tą tematyką – a przez to zachęcenie do aktywnego współtworzenia polityki na rzecz rozwoju oraz wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za rozwiązywanie problemów globalnych. Koordynatorem polskiej części obchodów ERR 2015 jest Departament Współpracy Rozwojowej w MSZ.

Plany Ministerstwa Spraw Zagranicznych w 2015 r. obejmują m.in.:

 • Dzień Współpracy Rozwojowej z udziałem organizacji zaangażowanych we współpracę rozwojową (wydarzenie będzie transmitowane w TV);
 • III edycję konkursu fotograficznego Rozwój w obiektywie na najlepsze zdjęcia ilustrujące problemy rozwojowe świata;
 • festiwal filmów dokumentalnych poświęconych tematyce rozwoju;
 • spotkania z wolontariuszami oraz konkursy dla dzieci i młodzieży.

Plany Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce:

 • działania poprzez Sieć Informacji Europejskiej Europe Direct (więcej niżej);
 • wizyta studyjna w Brukseli dla organizacji pozarządowych działających w obszarze współpracy rozwojowej (połowa 2015 r.);
 • Współpraca rozwojowa w Polsce i Unii Europejskiej – debata w ramach obchodów Dnia Polsko-Afrykańskiego (maj 2015 r.);
 • Milenijne Cele Rozwojowe – co dalej? – konferencja w partnerstwie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (październik 2015 r.);
 • Przede wszystkim lider – czyli jak dobrze pomagać – publikacja wydana we współpracy z Fundacją Ekonomiczną Polska–Afryka Wschodnia.

Chcesz się zaangażować? Nic prostszego!

Jesteś nauczycielem? Kierujesz organizacją? Włącz się w obchody Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju. Skontaktuj się z lokalnym punktem sieci Europe Direct i poznaj jego ofertę. Będziesz mógł wziąć udział w konkursach, lekcjach europejskich i spotkaniach z osobami zaangażowanymi we współpracę rozwojową. Możesz też samodzielnie zaprosić na spotkanie pracowników Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej lub organizacji III sektora, zajmujących się tematyką pomocy rozwojowej.