Europejski Rok Obywateli


Pobudzenie debaty na temat obywatelstwa UE i propagowanie informacji na temat praw, jakie przysługują obywatelom UE, to dwa główne cele, które przyświecają organizatorom Europejskiego Roku Obywateli 2013.

Uzasadniając ogłoszenie Roku, Viviane Reding, komisarz UE ds. sprawiedliwości i obywatelstwa, mówiła o  potrzebie bezpośredniego zaangażowania społeczeństw w budowanie silniejszej i politycznej Unii. – Dlatego właśnie rok 2013 jest Europejskim Rokiem Obywateli – rokiem poświęconym Wam i Waszym prawom jako Europejczyków – powiedziała. Prawa obywateli UE są zapisane w Traktacie o Unii Europejskiej. Uzupełniają prawa przysługujące nam na poziomie krajowym.

Działania podczas Europejskiego Roku Obywateli skupiają się na objaśnianiu przywilejów wynikających z obywatelstwa UE – począwszy od swobodnego przemieszczania się i osiedlania w innych krajach Wspólnoty,
po te związane z uznawaniem dyplomów uniwersyteckich i kwalifikacji zawodowych oraz prawa pasażerów i konsumentów. Mowa jest również o transgranicznym dostępie do opieki zdrowotnej i ubezpieczeń społecznych oraz o prawach związanych z zawieraniem małżeństw między osobami z różnych krajów. Im lepiej obywatele UE będą rozumieć, jakie mają prawa, tym więcej zyska gospodarka, społeczeństwo Unii, jak również oni sami.

Jednym z najbardziej cenionych praw wynikających z obywatelstwa UE jest swoboda przemieszczania się. W ciągu roku Europejczycy przekraczają granice ponad miliard razy, przybywa też osób korzystających z prawa do osiedlenia się w innym państwie członkowskim. Z badań przeprowadzonych w 2010 r. wynika, że ponad jedna trzecia pracowników rozważyłaby podjęcie pracy w innym państwie członkowskim, jednak prawie jedna piąta nadal uważa, że istnieje ku temu zbyt wiele przeszkód. Nie chodzi już tylko o trudności językowe – okazuje się, że największą barierą dla transgranicznego przepływu pracowników jest brak informacji.

Poprzez aktywne uczestnictwo w obchodach Europejskiego Roku Obywateli mieszkańcy Starego Kontynentu
mogą wspólnie wypracować wnioski, jak powinna wyglądać Unia w roku 2020, zarówno pod względem praw, polityki, jak i sposobu sprawowania rządów. Jest to okazja do zabrania głosu w debatach na temat przeszkód stojących na drodze do swobodnego korzystania z tych praw i przedstawienia propozycji konkretnych rozwiązań.