Europejski Tydzień Młodzieży 2015 – konferencja prasowa


Już 5 maja br. podczas debaty „Jestem aktywny” młodzież będzie dyskutować z politykami, ekspertami z zakresu rynku pracy, osobami mającymi doświadczenie w dziedzinie realizacji projektów społecznych oraz przedstawicielami świata biznesu. Główny temat, który zostanie poruszony podczas dyskusji, będzie dotyczył rozwijania potencjału młodych osób i wzmacnianie ich pozycji na rynku pracy. Wydarzeniu będzie towarzyszyć konferencja prasowa.

Debata, zorganizowana w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży, odbędzie się 5 maja br. w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej im. Fryderyka Chopina w Gdańsku.
Jej głównymi tematami będą: sytuacja młodzieży na rynku pracy; aktywne uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej oraz zwiększanie widoczności działań młodzieżowych.

Spotkanie młodzieży z politykami, w którym będzie uczestniczyć ok. 400 młodych osób, to najważniejszy punkt programu Ogólnopolskiego Forum Młodzieży “jEsTeM aktywny”. W Polskiej Filharmonii Bałtyckiej odbędą się także targi dobrych praktyk, podczas których swoje projekty prezentować będzie kilkadziesiąt organizacji. Wśród wystawców znajdą się takie organizacje jak Stowarzyszenie Elbląg Europa, Stowarzyszenie Inicjatyw Młodzieżowych, Fundacja Instytut Równowagi Społeczno-Ekonomicznej, Fundacja „Sprawni inaczej” oraz Fundacja Rozwoju Kultury Fizycznej.

W trakcie Ogólnopolskiego Forum Młodzieży “jEsTeM aktywny” odbędzie się konferencja prasowa. Udział w niej wezmą:

  • Katarzyna Hall, posłanka, była minister edukacji narodowej
  • Piotr Kowalczuk, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki społecznej
  • Adam Niemkiewicz, Stowarzyszenie Morena
  • Tomasz Bratek, dyrektor programu Erasmus+ (Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji)
  • Mateusz Jeżowski, zespół analiz programowych Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji.

Uczestnicy konferencji będą zastanawiać się nad tym:

  • jak Europejski Tydzień Młodzieży umożliwia młodym osobom publiczne prezentowanie swoich poglądów;
  • jak wzmacniać potencjał młodych osób na rynku pracy;
  • czy popularne opinie na temat pokolenia Y są prawdziwe;
  • czy program Erasmus+ zwiększa szanse młodych osób na rynku pracy;
  • jak województwo pomorskie angażuje się w realizację programów edukacyjnych.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w konferencji uprzejmie prosimy o akredytację do 4 maja br. (do godziny 12.00).

Europejski Tydzień Młodzieży ,organizowany z inicjatywy Komisji Europejskiej, to szansa dla młodych osób na zaprezentowanie swoich poglądów. Tegoroczna czyli siódma edycja ETM odbywa się w całej Europie od 27 kwietnia do 10 maja 2015 roku. W ramach ETM2015 zaplanowano szereg różnorodnych wydarzeń i działań we wszystkich 33 krajach uczestniczących w programie Unii Europejskiej Erasmus+. Koordynacją Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Polsce zajmuje się Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+ wraz ze Stowarzyszeniem Morena w Gdańsku.

Miejsce: Polska Filharmonia Bałtycka im. Fryderyka Chopina w Gdańsku, sala nr 58, parter

Czas: 5 maja 2015 r., godz. 11.30-12.00