Europejski Tydzień Młodzieży 2015


Z sukcesem zakończyły się obchody Europejskiego Tygodnia Młodzieży. W zorganizowanych w całej Polsce spotkaniach i wydarzeniach wzięło udział ponad 10 tysięcy osób!

Od 27 kwietnia do 10 maja odbyło się wiele wydarzeń, celem których było sprawienie, by głos młodzieży był słyszalny. W czternastu polskich województwach odbywały się spotkania informacyjne, w których uczestniczyło ponad 1500 osób. W ich trakcie zaprezentowano kilkadziesiąt inicjatyw i organizacji realizujących projekty w ramach programu Erasmus+.

LABoratorium pomysłów

Studenci, uczniowie szkół średnich, osoby pracujące w organizacjach pozarządowych, bankach, muzeach… – w tej różnorodności była jednak metoda. W LABoratorium pomysłów wzięli udział młodzi ludzie, którzy chcą działać i zmieniać otaczający ich świat. Warsztat, który odbył się 7 marca br. w Warszawie, był elementem ogólnoeuropejskiej akcji promującej aktywność osób młodych. Jednym z zadań uczestników LABoratorium było przygotowanie projektu służącego zwiększeniu szans młodych ludzi na rynku pracy. Młodzi Polacy zaproponowali zorganizowanie lokalnych targów pracy. Ich inicjatywa zostanie zaprezentowana podczas obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży w Brukseli i weźmie udział w głosowaniu na najciekawszy pomysł.

Zanim powstał projekt, uczestnicy warsztatów próbowali znaleźć odpowiedzi na cztery pytania dotyczące sytuacji młodych na rynku pracy.
  • Jak tworzyć miejsca pracy w tych sektorach, które najbardziej interesują młodych ludzi? Uczestnicy warsztatów zwrócili uwagę na to, że należy kłaść duży nacisk na możliwość zatrudnienia po odbyciu praktyk. Nie powinny być one jedynie okresem darmowej współpracy, która nie przekłada się na możliwość zatrudnienia.
  • Co młodzi ludzie mogą zaproponować pracodawcom, mimo niewielkiego doświadczenia zawodowego? Młodzi podchodzą do pracy z entuzjazmem i zaangażowaniem, chcą się uczyć i są otwarci na nowe wyzwania. Najczęściej nie mają zobowiązań rodzinnych, więc są bardziej elastyczni i potrafią łatwiej dostosować się do zmian.
  • Jak docierać do małych i średnich przedsiębiorstw? Młody człowiek musi pokazać, że zatrudnienie go będzie realną korzyścią dla pracodawcy – to zdanie można uznać za puentę dyskusji nad zatrudnianiem młodych osób w małych i średnich firmach. A ponieważ dotarcie do nich często bywa trudne, uczestnicy LABoratorium zaproponowali organizację targów lokalnych pracodawców i organizacji.
  • Jakie nowe formy rekrutacji byłyby ciekawą alternatywą dla listu motywacyjnego? CV z jednego szablonu i listy motywacyjne, których nikt nie czyta? Osoby uczestniczące w warsztatach były zgodne, że nie taki sposób prowadzenia rekrutacji powinien w przyszłości dominować. Wśród propozycji zmian pojawiły się: rozmowy kwalifikacyjne w formie wideokonferencji, pozwalające zaoszczędzić czas kandydatów i pracodawców, oraz praktyczne zadania weryfikujące umiejętności i wiedzę językową.

 

LABoratorium pomysłów

 

Młodzi, nie bójcie się podejmowania wyzwań!

Doświadczenie zawodowe i społeczne są ważniejsze niż certyfikaty i dyplomy – takie wnioski płyną z debaty „jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie”, która odbyła się w Gdańsku w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży. Jeszcze kilkanaście lat temu wykształcenie było jednym z najważniejszych elementów decydujących o sukcesie młodego człowieka. Posiadanie dyplomu było niemal gwarancją znalezienia zatrudnienia. Współcześnie wielu młodych ludzi narzeka na to, że mimo tytułu magistra i znajomości języków obcych nie jest w stanie znaleźć ani utrzymać satysfakcjonującej pracy. O tym coraz poważniejszym problemie mówiła w Gdańsku Grażyna Borkowska z „Gazety Wyborczej”, która koordynuje akcję społeczną „Projekt: praca”. – W jej trakcie pracodawcy mówili, że mają etaty dla ludzi, a młodzież – że skończyła studia i zna języki. Okazało się jednak, że te dwa światy nie słuchają się wzajemnie i mają odmienne oczekiwania – stwierdziła. Jednak nawet dopasowanie umiejętności do potrzeb pracodawców może okazać się niewystarczające. – Przestrzegałbym przed idealistycznym podejściem – mówił Piotr Wysocki z Agencji Bridge. – Zmiany cywilizacyjne są tak duże, że nie dla wszystkich będzie zatrudnienie. Część pracy będą za nas wykonywały maszyny. Ludzie pracujący już dziś są elitą, a to zjawisko będzie się pogłębiało. To jest wyzwanie dla polityków: co zrobić z masą ludzi, dla których nie będzie zatrudnienia? – pytał Wysocki. Zdaniem ekspertów, by dziś poradzić sobie na rynku pracy, trzeba zadbać o swoje kompetencje interpersonalne. – Młodzi sami muszą wykazywać aktywność, a nie czekać aż coś przyjdzie. Jak będą czekać, doczekają się co najwyżej bezrobocia – mówił Wysocki. Jak pokreślił ekspert, aktywność młodego człowieka powinna rozpoczynać się nie na studiach, a o wiele wcześniej. Wysocki podał przykład jednej z pracujących w jego firmie osób. – Dziewczyna stwierdziła, że chce dla nas pracować. Jako maturzysta miała doświadczenie z pracy w biurze księgowym i w „Gazecie Wyborczej”. A do tego miała tupet. To pokazuje, że CV, które stwierdza tylko, że ktoś się urodził i chodził do szkoły, niewiele znaczy. Warto zacząć pracować już w wieku piętnastu lat. Jeśli młodzi pomyślą o tym dopiero w momencie pójścia na studia, będzie za późno – stwierdził.

 

 

Prowadzący debatę dziennikarz TVP i wykładowca akademicki Marek Zając dodał: – Ja też przyjmowałem ludzi do pracy. I z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że w przypadku studentów szukających zatrudnienia dwuletnie doświadczenie zawodowe jest normą. Jeśli ktoś go nie ma – patrzy się na doświadczenie społeczne, np. na wolontariat. Ono pokazuje, czy ten młody człowiek ma motywację do pracy. A oceny na świadectwie? Ani dla mnie, ani dla tych wszystkich, którzy przyjmowali mnie do pracy w ostatnich latach, nie grały roli. Niewielkie znaczenie ocen na świadectwach nie oznacza jednak, że można przestać się uczyć. – Warto to robić dla samego siebie. Wiedza będzie Was popychała do przodu niezależnie od tego, jaką szkołę skończycie – mówił do zgromadzonych Tomasz Bratek, zastępca dyrektora generalnego FRSE. Rolę edukacji podkreślała również była minister edukacji narodowej Katarzyna Hall. – W szkole przygotowujemy się nie tylko do szukania pracy tuż po ukończeniu edukacji, ale też do znalezienia jej za 30 lat zauważyła. – By było to możliwe, trzeba będzie wówczas nauczyć się czegoś nowego. Musimy więc umieć się uczyć. To ponadczasowa, fundamentalna umiejętność.

Targi dobrych praktyk

Podczas Ogólnopolskiego Forum Młodzieży „jEsTeM aktywny zawodowo i społecznie” organizowanego w ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Młodzieży, odbyły się także targi dobrych praktyk, w których udział wzięło kilkadziesiąt organizacji. Uczestnicy forum mogli odwiedzić targi: projektów w ramach edukacji szkolnej, zawodowej i pozaformalnej, zrealizowanych w latach 2012-2014 w Polsce; informacji młodzieżowej – Eurodesk; dialogu usystematyzowanego. Spotkanie z doświadczonymi organizacjami okazało się bardzo inspirujące dla wszystkich osób, które szukają pomysłu na realizację własnego projektu edukacyjnego. Było również okazją do nawiązania kontaktów z instytucjami poszukującymi partnerów. Ponadto w regionach odbyło się 16 spotkań informacyjnych nt. programu Erasmus+ oraz wiele wydarzeń i projektów młodzieżowych pod patronatem Europejskiego Tygodnia Młodzieży.    

 

 

Europejski Tydzień Młodziezy 2015

 

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami wygłoszonymi podczas spotkań informacyjnych oraz przeczytania specjalnego dodatku poświęconemu ETM, opublikowanemu w kwartalniku „Europa dla Aktywnych”. Dostępne są również reportaż oraz nagranie z Ogólnopolskiego Forum Młodzieży. Zapraszamy do oglądania!