Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół


5 listopada 2010 r. w Warszawie odbyła się konferencja dla dyrektorów szkół Europejski wymiar edukacji – rola dyrektora szkoły w realizacji międzynarodowych projektów współpracy szkół.

Wzięło w niej udział 118 dyrektorów szkół z całej Polski, ale chętnych było drugie tyle! Prelegenci podkreślali niekwestionowaną rolę dyrektora w przystępowaniu placówek edukacyjnych do współpracy europejskiej. Przekonywali, że poznanie innych systemów edukacji, nauczycieli i dyrektorów szkół europejskich oraz wymiana doświadczeń stanowią wartość dodaną do naszego systemu edukacji.

Uczestnicy wysłuchali wykładów mówiących o przywództwie w edukacji i zmianach programowych, w myśl których uczniowie powinni realizować projekty edukacyjne. Biorąc udział w spotkaniu, można było zapoznać się z celami i zasadami działania w programie eTwinning, narzędziami oferowanymi przez portal eTwinning oraz przykładami dobrych praktyk. Z ankiety ewaluacyjnej wiemy, że konferencja spełniła oczekiwania uczestników i dlatego chcemy zorganizować podobną konferencję w 2011 roku.

Prezentacje