Europejskie sukcesy polskich nauczycieli


– Warto realizować projekty w ramach programu eTwinnig, ponieważ dzięki temu nauczyciele i uczniowie z różnych krajów mogą nawiązać współpracę oraz wspólnie rozwijać swoją kreatywność – powiedziała Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej Ewa Dudek podczas uroczystości, na której dyplomy otrzymali polscy nauczyciele, nagrodzeni także we wtorek na międzynarodowej konferencji programu eTwinning w Brukseli.

Na dorocznej konferencji programu eTwinning w Brukseli nagrodzonych zostało aż ośmiu polskich nauczycieli. Najlepszym europejskim projektem w kategorii wiekowej 4-11 lat okazał się Let Your Passion Shine, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 4 im. Władysława Broniewskiego w Zambrowie oraz szkoły partnerskie: 32 Primary School of Patra (Grecja); School with classes I-VIII „Academician Marin Voiculescu” (Rumunia); Scoala cu clasele I-VIII Ipotesti (Rumunia); Istituto Comprensivo Statale „De André” di Castel Mella (Włochy).

W ramach tego projektu osiem międzynarodowych zespołów rywalizowało ze sobą podczas wykonywania zadań z różnych dziedzin – przyrody, matematyki, informatyki, języka angielskiego, historii, plastyki, techniki, muzyki oraz sportu.

Uczniowie po raz pierwszy mieli okazję pracować pod opieką nauczyciela zagranicznego, co wymagało od nich używania języka angielskiego podczas trwania zajęć – wyjaśniały koordynatorki projektu podczas uroczystości wręczenia polskim laureatom dyplomów, która odbyła się 11 kwietnia w Warszawie. Dzieci uczestniczące w projekcie cały czas korzystały z technologii informacyjno-komunikacyjnych. Po raz pierwszy spotkały się na gali wręczenia nagród w Brukseli.

Dopiero wtedy rozmawialiśmy na żywo z uczestnikami „Let Your Passion Shine” i uczyliśmy naszych zagranicznych kolegów mówić po polski „cześć” – wspominają Marysia i Maja, trzynastoletnie uczennice zambrowskiej szkoły podstawowej.

Podczas uroczystości w warszawskiej bibliotece dyplomy otrzymały również Anna Młynarczyk oraz Anna Krzyżanowska, pracujące w Przedszkolu nr 48 z Oddziałami Integracyjnymi w Zabrzu, za realizację projektu Talking Pictures (II miejsce, kategoria wiekowa 4-11 lat).

Przed dziećmi z polskiego przedszkola, a także przedszkoli partnerskich – islandzkiego i hiszpańskiego postawiono wiele wyzwań takich jak: tworzenie wideosłownika, rysunkowego słownika zwierząt, projektowanie domów oraz wcielanie się w różne role, np. Wikingów.

Zaangażowanie najmłodszych w projekt przerosło oczekiwania wychowawców. – Mieliśmy ustalone ogólne założenia projektu, ale to dzieci miały najlepsze pomysły na to, jak zrealizować dany temat – komentują koordynatorki z zabrzańskiego przedszkola.

Ewa Dudek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej wręczyła dyplomy uznania także koordynatorom projektu Gold rules of good behaviour (I miejsce, kategoria specjalna: język angielski jako drugi język), Moi, toi, lettres à nous (I miejsce, kategoria specjalna: język francuski), e-cultural kaleidoscope (I miejsce, kategoria specjalna: „Porozumienia Międzykulturowego im. Mevlany”).

Celem programu eTwinning jest łączenie i współpraca europejskich szkół za pośrednictwem mediów elektronicznych. Przez siedem lat funkcjonowania programu w Polsce skorzystało z niego ponad 10,5 tys. szkół i blisko 25 tys. nauczycieli, którzy realizują projekty we współpracy z europejskimi szkołami.

Od pierwszej edycji, która odbyła się w 2006 r., projekty realizowane z udziałem polskich szkół prezentują wysoki poziom. Świadczą o tym liczne nagrody zdobywane w najważniejszym europejskim konkursie eTwinning.

Dzięki inicjatywom, które szkoły podejmują w ramach eTwinningu, uczniowie z łatwością opanowują języki obce, oswajają się z pracą w zespole, poznają inne kraje i kultury oraz ćwiczą posługiwanie się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi (TIK).

Dlatego tak bardzo cieszy nas fakt, że nauczyciele coraz chętniej sięgają po narzędzia takie jak eTwinning, dzięki którym lekcje stają się bardziej atrakcyjne, a zdobywanie wiedzy – prostsze i zarazem przyjemniejsze – mówi Tomasz Szymczak, dyrektor programu eTwinning w Polsce.

 

eTwinning 2014