Europejskie święto młodych


Siódma edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży (ETM2015) będzie odbywać się w całej Europie przez dwa tygodnie od 27 kwietnia do 10 maja 2015 roku. W ramach ETM2015 zaplanowano szereg różnorodnych wydarzeń i działań we wszystkich 33 krajach uczestniczących w programie Unii Europejskiej Erasmus+. Koordynacja i organizacja wydarzeń została powierzona krajowym agencjom zajmującym się programem Erasmus+ dla młodzieży.

Tematem przewodnim ETM2015 jest rozwijanie potencjału młodych ludzi poprzez wzmacnianie ich aktywnego uczestnictwa w życiu zawodowym i społecznym ze szczególnym uwzględnieniem otwartości na różnorodność poprzez uczestnictwo młodzieży. Podkreśla to znaczenie umożliwiania młodym ludziom angażowania się i podejmowania aktywności we wszystkich aspektach życia społecznego, jako sposobu promowania rozwijającej się demokracji i wspierania włączania młodzieży, także w środowisku pracy.

Ważnym punktem ETM2015 jest zwrócenie uwagi na działania programu Erasmus+. Wydarzenie jest także okazją do zaprezentowania udanej realizacji wcześniejszego programu „Młodzież w działaniu”.

W dniu 6 maja w Brukseli odbędzie się debata na wysokim szczeblu, poświęcona zagadnieniom przewodnim ETM2015, której gospodarzem będzie komisarz Navracsics. Ostatnim punktem tego wydarzenia będzie ceremonia nagrodzenia trzech wyróżniających się projektów wspieranych przez programy „Młodzież w działaniu” i Erasmus+.

W dniu 6 maja na Esplanadzie przed Parlamentem Europejskim Komisja Europejska otworzy wystawę prezentującą wszystkie finałowe projekty brane pod uwagę podczas przyznawania nagród, w ramach wydarzenia „YO!Fest” zorganizowanego przez Europejskie Forum Młodzieży.

Ponadto podczas ETM2015 zostaną otwarte Laboratoria pomysłów – jest to nowa koncepcja zapewniająca młodym ludziom przestrzeń do wyrażania swoich świeżych i inspirujących pomysłów na tematy związane ze zwiększaniem roli młodzieży, zatrudnianiem młodych osób i ich przedsiębiorczością, a także z zagadnieniami globalnego rozwoju. Młodzi ludzie uczestniczą już w krajowych Laboratoriach pomysłów w całej Europie, a zaproponowane przez nich nowe pomysły zostaną opublikowane w witrynie internetowej Europejskiego Portalu Młodzieżowego na początku ETM2015. Ich rówieśnicy w całej Europie będą mogli głosować na te pomysły, a następnie zostaną one przesłane decydentom, którzy je przeanalizują i skomentują. Przedstawiciele każdego z Laboratoriów pomysłów przyjadą do Brukseli 5 maja, aby wziąć udział w centralnym seminarium Laboratorium pomysłów, a następnego dnia wezmą udział w debacie na wysokim szczeblu.

Komisja Europejska będzie także gospodarzem konferencji w Brukseli powiązanej z trwającym dialogiem usystematyzowanym z młodymi ludźmi i organizacjami młodzieżowymi. Konferencja zgromadzi przedstawicieli wszystkich krajowych grup roboczych, które zarządzają procesem uczestnictwa w 28 państwach członkowskich UE, i będzie okazją do podzielenia się najlepszymi praktykami oraz sposobami dotarcia do młodych ludzi z wszystkich warstw społecznych.

Młode osoby, które chcą zaangażować się w regionalne lub krajowe wydarzenia odbywające się podczas ETM2015 powinny odwiedzić stronę internetową www.youthweek.eu, która zawiera przegląd wydarzeń organizowanych w całej Europie. Dalszych informacji mogą także udzielić krajowe agencje programu Erasmus+.