Eurypedia – nowe źródło wiedzy na temat Europy


Jak wygląda system edukacji w Szwecji? Jakie egzaminy trzeba zdać, by dostać się na studia w Chorwacji? Jaki język obcy jest obowiązkowy dla uczniów zdających do liceum w Wielkiej Brytanii? Odpowiedzią służy Eurypedia!

Eurypedia jest nowym i stale aktualizowanym źródłem informacji na temat systemów edukacji w Europie oraz najnowszych reform w tej dziedzinie. Serwis prowadzi sieć Eurydice, której biuro w Polsce prowadzi Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji. Eurydice przygotowuje i publikuje opisowe analizy systemów edukacji, studia porównawcze na tematy będące przedmiotem zainteresowania Unii Europejskiej.

Eurypedia zawiera ponad 5000 artykułów i obejmuje systemy edukacji (w tym szkolnictwa wyższego) w 33 krajach biorących udział w programie „Uczenie się przez całe życie” (państwa członkowskie UE oraz Chorwacja, Islandia, Liechtenstein, Norwegia, Szwajcaria i Turcja).

Eurypedia wykorzystuje technologię wiki, dzięki której artykuły sporządzane i publikowane są bezpośrednio przez krajowe biura Eurydice we współpracy z ministerstwami edukacji i krajowymi ekspertami w obszarze edukacji i szkoleń.

Treść Eurypedii, na którą składają się opisy systemów edukacji w poszczególnych krajach, dostępna jest w języku angielskim oraz w większości przypadków również w języku narodowym danego kraju. Informacje wyszukiwać można tematycznie lub według krajów, co umożliwia przyjrzenie się zarówno rozwiązaniom występującym w jednym kraju, jak i dokonywanie porównań.