Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology – 28-30 listopada 2018 r


Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji zorganizowała w dniach 28-30 listopada 2018 r. drugie, po pierwszym ubiegłorocznym, seminarium badawcze dotyczące badania efektów projektów realizowanych w ramach wszystkich pięciu sektorów programu Erasmus+. Seminarium pod nazwą “Evidence-based Policy in Erasmus+. Seminar on research and methodology” zgromadziło osoby zaangażowane w prowadzenie badań i analiz dotyczących europejskich programów edukacyjnych.
Byli to przedstawiciele Narodowych Agencji Erasmus+ oraz kilkudziesięciu badaczy zajmujących się ewaluacją efektów programu – w sumie przedstawiciele 22 krajów.

Spotkanie otworzył dyrektor generalny FRSE dr Paweł Poszytek. Gościem specjalnym był prof. Jarosław Górniak, twórca i kierownik Centrum Ewaluacji i Analiz Polityk Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Profesor Górniak wygłosił wykład dotyczący znaczenia zastosowania odpowiedniej metodologii w badaniach służącej wypracowaniu dobrych rozwiązań w prowadzonych politykach publicznych opartych na dowodach.
W trakcie dwudniowego spotkania zorganizowano 4 sesje poświęcone następującym tematom: innowacyjne podejścia do metodologii w badaniach edukacyjnych, raporty uczestników i ich zastosowanie w badaniach, zastosowanie metod badań rynkowych w badaniach edukacyjnych – praktyka i możliwości, upowszechnianie i wykorzystanie wyników badań. W trakcie sesji prezentowano doświadczenia i wyniki badań w tych obszarach. Dwie spośród czterech sesji zorganizowano w formule warsztatowej, co pozwoliło na spontaniczną i szeroką wymianę spostrzeżeń i pomysłów przez uczestników seminarium. Wymiana ta była szczególnie cenna w zakresie sposobów dzielenia się wynikami badań i ich upowszechniania.

Poniżej możecie Państwo pobrać prezentacje z poszczególnych sesji:

Key note speech [pobierz prezentację]

Sesja 1 Innovative approaches to methodology in educational research

Sesja 2 Participants’ reports and their use for research

Sesja 3 Market research methods used in educational research practices and possibilities

Sesja 4 Dissemination and exploitation of research results

Podajemy także link do publikacji, która powstała jako jeden z efektów seminarium: [PDF]
Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.