Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Sport
  Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Edukacja w sporcie i poprzez sport

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Program Erasmus+ Sport jest częścią Akcji 2, ma jednak charakter centralny: wnioski o granty składa się bezpośrednio do Agencji Wykonawczej w Brukseli (EACEA).

  Wnioski może składać każdy podmiot publiczny lub prywatny działający w dziedzinie sportu z jednego z Krajów Programu, w tym narodowe komitety olimpijskie, związki sportowe, kluby, stowarzyszenia, fundacje i inne.

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Zgłaszane projekty muszą, w zależności od kategorii, odpowiadać na horyzontalne priorytety programu Erasmus+ lub cztery priorytety dziedziny Sportu:

  1. Zachęcanie do uprawiania sportu i aktywności fizycznej: działania związane z Europejskim Tygodniem Sportu, promocją tradycyjnych sportów i gier oraz integracją międzypokoleniową w sporcie.
  2. Promowanie uczciwości i wartości w sporcie: zwalczanie dopingu, korupcji, ustawiania rozgrywek, a także poprawa zarządzania w sporcie.
  3. Promowanie edukacji w sporcie i poprzez sport: wspieranie karier dwutorowych sportowców, rozwój umiejętności, coachingu, podnoszenie kwalifikacji personelu, wykorzystanie narzędzi mobilnych.
  4. Zwalczanie przemocy, rasizmu, dyskryminacji, nietolerancji i radykalizacji w sporcie i promowanie równości w sporcie.
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  O dofinansowanie w ramach programu Erasmus+ Sport można starać się w ramach trzech głównych kategorii:

  •  Partnerstwa na rzecz współpracy w dziedzinie sportu
  •  Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie sportu
  •  Niekomercyjne imprezy sportowe: dwa rodzaje międzynarodowych wydarzeń – o zasięgu europejskim (European-wide events) oraz lokalnym (European local events)

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Kadra instytucji oraz osoby zaangażowane w działania sportowe w ramach tych instytucji

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  We wszystkich typach projektów w dziedzinie Sportu zasady finansowania opierają się na różnych kategoriach kwot ryczałtowych. Kategorię i działanie wybiera wnioskodawca, w zależności od zakresu planowanych działań i/lub liczby partnerów. Kwoty dofinansowania wahają się w przedziale od 30 do 450 tys. euro, a minimalna liczba partnerów – od 2 do 10.

Kolejny nabór w roku 2022

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna sektora