Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Partnerstwa współpracy

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa konsorcjum uczelni, z co najmniej trzech różnych krajów programu, przy czym jedna z nich pełni funkcję koordynatora i tylko ona wnioskuje o dofinansowanie w imieniu całego partnerstwa

  Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Wdrażasz i upowszechniasz innowacyjne rozwiązania w szkołach wyższych w krajach programu

  Efektem projektów powinna być modernizacja oferty dydaktycznej, jej lepsze dostosowanie do potrzeb społeczeństwa i gospodarki oraz podniesienie jakości kształcenia

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Projekty muszą być spójne z przynajmniej jednym priorytetem spośród:

  • priorytetów horyzontalnych dla partnerstw na rzecz współpracy
  • priorytetów dla sektora szkolnictwa wyższego
 • Czas trwania wyjazdu

  Zależy od typu działań w projekcie

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  W projekcie mogą brać udział różnego typu organizacje (uczelnie oraz inne instytucje, organizacje, przedsiębiorstwa) z krajów programu, a także – jeśli jest to szczególnie uzasadnione – z krajów partnerskich z innych części świata

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program Erasmus+ finansuje m.in.:

  Koszty ryczałtowe (obliczane z zastosowaniem ryczałtowych stawek jednostkowych – unit costs):

  • Zarządzanie projektem i jego wdrażanie
  • Międzynarodowe spotkania projektowe
  • Rezultaty pracy intelektualnej
  • Wydarzenia upowszechniające rezultaty pracy intelektualnej
  • Działania związane z uczeniem się/nauczaniem/szkoleniami (ryczałtowe stawki jednostkowe na podróż, ryczałtowe stawki jednostkowe na utrzymanie)

  Koszty rzeczywiste (w ramach tzw. kosztów specjalnych):

  • Wsparcie związane ze specjalnymi potrzebami uczestników
  • Koszty nadzwyczajne
 • Czas trwania
  całego projektu

  Od 1 roku do 3 lat