Złóż wniosek – chętnie Cię wesprzemy!

treść strony
 • Erasmus+

 • Szkolnictwo wyższe Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Wtorek, 7 WRZ 2021

Sojusze na rzecz innowacji

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek o realizację wybranego działania składa się do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury w Brukseli (EACEA)

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  • Wspierasz innowacyjność poprzez współpracę szkół wyższych, sfery biznesu i szerokiego otoczenia społeczno‑ekonomicznego
  • Pomagasz rozwijać w społeczeństwie umiejętności związane z przedsiębiorczością
  • Inicjujesz i ułatwiasz przepływ wiedzy pomiędzy uczelniami i przedsiębiorstwami
 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Akcja jest podzielona na dwa odrębne działania:

   

  • Działanie 1 – sojusze edukacji i przedsiębiorstw

  Sojusze na rzecz Edukacji i Przedsiębiorstw to wielostronne projekty realizowane przez konsorcja składające się co najmniej z 8 instytucji reprezentujących 4 kraje programu. Ich celem jest wspieranie innowacji w szkolnictwie wyższym, kształceniu i szkoleniu zawodowym, przedsiębiorstwach i szerszym otoczeniu społeczno-gospodarczym. Rezultaty wypracowane przez konsorcja powinny być odpowiedzią na wyzwania społeczne i gospodarcze, takie jak zmiany klimatyczne, zmiany demograficzne, cyfryzacja, sztuczna inteligencja, przystosowanie społeczeństwa do szybkich zmian oraz innowacji na rynku pracy.

   

  • Działanie 2 – sojusze na rzecz współpracy sektorowej

  Sojusze na rzecz współpracy sektorowej w zakresie umiejętności w określonych branżach gospodarki mają na celu wypracowanie nowych rozwiązań strategicznych i wzmocnienie współpracy na rzecz danej branży. Wybrano 14 branż o istotnym znaczeniu dla konkurencyjności europejskiego rynku pracy.

  Sojusze powinny być zawiązywane pomiędzy co najmniej 12 organizacjami reprezentującymi 8 krajów programu.

 • Czas trwania wyjazdu

  Zależy od typu działań w projekcie

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Studenci i pracownicy uczestniczących instytucji. Uczelnie z krajów programu biorące udział w projekcie muszą mieć Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego.

 • Strategia

  Uczelnie oraz instytucje działające na rzecz szkolnictwa wyższego mogą realizować projekty prowadzące do systemowych rozwiązań w europejskim szkolnictwie wyższym, mających potencjał do wdrożenia w krajach nie objętych projektem. Projekty te będą skoncentrowane na obszarach tematycznych mających kluczowe znaczenie dla konkurencyjności, rozwoju gospodarczego i społecznego UE.

 • Czas trwania
  całego projektu

  2 lub 3 lata

Termin składania wniosków:

7 września 2021, godz. 17.00

dowiedz się więcej na stronie:

przejdź do strony
Strona główna