treść strony
 • Erasmus+

 • Młodzież Akcja 2. Współpraca organizacji i instytucji

wróc do poprzedniej strony

Środa, 3 LIS 2021

Stwórz projekt z młodzieżą z zagranicy!

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wnioskować może każda organizacja ustanowiona w kraju programu zajmująca się działaniami w sektorze.

  Terminy naboru :

  • 20.05.2021: dla projektów, które rozpoczynają się pomiędzy 1 listopada tego roku, a 28 lutego następnego roku
  • 03.11.2021: dla projektów, które rozpoczynają się pomiędzy 1 marca, a 31 maja następnego roku
 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Akcja 2 w sektorze Młodzież wspiera Partnerstwa dla współpracy [Partnerships for Cooperation], w tym:

  • Partnerstwa w zakresie współpracy w dziedzinie młodzieży [Cooperation Partnerships]: Nadrzędnym celem Partnerstw dla współpracy jest umożliwienie organizacjom podniesienia jakości i znaczenia ich działań, rozwój i umocnienie współpracy z partnerami, podniesienie ich zdolności do działania na polu międzynarodowym poprzez wymianę doświadczeń, rozwój nowych praktyk i metod oraz wymianę idei.
  • Partnerstwa na małą skalę w dziedzinie młodzieży [Small-scale Partnerships]: Partnerstwa na małą skalę są przeznaczone dla mniej doświadczonych, mniejszych lub nowopowstałych organizacji oraz osób działających indywidualnie, którym dotychczas trudno było skorzystać z Programu Erasmus+.  
 • Czas trwania wyjazdu

  Zależny od wybranych działań

Wymagania i formalności:

 • Warunek uczestnictwa

  Działania edukacyjne, dydaktyczne i szkoleniowe dla pracowników, osób pracujących z młodzieżą, osób uczących się i młodzieży

 • Strategia

  • Zwiększenie aktywności obywatelskiej młodzieży
  • Podejmowanie działań dla pożytku społeczności lokalnych
  • Podejmowanie inicjatyw kulturalnych i artystycznych
 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu). Przewidziany budżet projektu:

  • od 100 000 do 400 000 euro (Partnerstwa w zakresie współpracy)
  • 30 000 euro lub 60 000 euro (Partnerstwa na małą skalę)
 • Czas trwania
  całego projektu

  • od 12 do 36 miesięcy (Partnerstwa w zakresie współpracy)
  • od 6 do 24 miesięcy (Partnerstwa na małą skalę)