treść strony
 • Erasmus+

 • Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 1. Mobilność edukacyjna

wróc do poprzedniej strony

Czwartek, 1 STY 1970

Uczniowie na zagranicznych praktykach

Erasmus+

Cel i forma:

 • Zgłoszenie

  Wniosek składa instytucja z kraju uczestniczącego w programie Erasmus+ zajmująca się kształceniem i szkoleniem zawodowym

 • Twój profit
  czyli co zyskasz

  Zdobycie przez uczniów praktycznego doświadczenia zawodowego i podwyższenia umiejętności językowych, ułatwiających przejście od etapu nauki do zatrudnienia w swoim zawodzie

 • Forma
  czyli jak to przebiega

  Wyjazdy zagraniczne odbywają się do krajów uprawnionych do udziału w programie Erasmus, do wybranych instytucji kształcenia zawodowego, które oferują mozliwość poznania w praktyce zagadnień prezentowanych wcześniej w trakcie lekcji:

  • zagranicznych przedsiębiorstw
  • instytucji publicznych lub organizacji pozarządowych
  • centrów kształcenia lub szkolenia zawodowego

  Przewidziane działania:

  • Krótkoterminowa mobilność edukacyjna – praktyki i staże (10-89 dni)
  • Długoterminowa mobilność edukacyjna – praktyki i staże – ErasmusPro (90-365 dni)
  • Udział w międzynarodowych konkursach umiejętności zawodowych (1-10 dni)

  Mobilność fizyczna może być łączona z działaniami wirtualnymi.

 • Czas trwania wyjazdu

  Od 1 dnia do 1 roku

Wymagania i formalności:

 • Wkład własny

  Nie jest wymagany
 • Warunek uczestnictwa

  Osoby uczące się w ramach wstępnego oraz ustawicznego kształcenia i szkolenia zawodowego oraz absolwenci (udział w mobilności musi się zakończyć w ciągu jednego roku po zakończeniu nauki)

 • Wsparcie finansowe
  które otrzymasz po
  zakwalifikowaniu się

  Program E+ zapewnia pokrycie kosztów podróży, wsparcie indywidualne dla uczestników (tzw. kieszonkowe), wsparcie organizacyjne dla instytucji wnioskującej (w tym możliwość wypłacenia wynagrodzenia dla koordynatora projektu)