Wniosek o patronat FRSE


W razie problemów z działaniem formularza prosimy o kontakt z Sylwią Kozioł, email: sylwia.koziol@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 275.

Szczegóły projektu

Organizator i współorganizatorzy

InstytucjąOrganizacją
Data i miejsce przedsięwzięciaInformacje o przedsięwzięciu
NiekomercyjnyKomercyjny


PatronatOsoba kontaktowa
Regulamin

Informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania patronatu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i go akceptujemy.Załączone dokumenty