Wniosek o patronat FRSE


W razie problemów z działaniem formularza prosimy o kontakt z Sylwią Kozioł, email: sylwia.koziol@frse.org.pl, tel.: 22 46 31 275.

Szczegóły projektu

Organizator i współorganizatorzy

InstytucjąOrganizacją




Data i miejsce przedsięwzięcia



Informacje o przedsięwzięciu




NiekomercyjnyKomercyjny


Patronat







Osoba kontaktowa




Regulamin

Informujemy, że zapoznaliśmy się z Regulaminem przyznawania patronatu Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i go akceptujemy.



Załączone dokumenty