Forum III Wieku na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju


Forum III Wieku już po raz czwarty towarzyszyło Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju. Celem spotkania było zwrócenie uwagi na wyzwania, przed jakimi stoi Europa w związku ze starzeniem się społeczeństw oraz mobilizowanie ośrodków rządowych, samorządowych, niezależnych grup badawczo-naukowych, organizacji pozarządowych i środowisk gospodarczych do wypracowania rozwiązań systemowych odnoszących się do tego problemu.

Organizatorami Forum III Wieku są Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Sądecki Uniwersytet Trzeciego Wieku. W przygotowaniach do Forum wspierał ich zespół programu. Jego przedstawiciele służyli uczestnikom szczegółowymi informacjami na temat możliwości, jakie stwarza program w dziedzinie uczenia się osób starszych. Alina Respondek, zastępca dyrektora programu „Uczenie się przez całe życie”, wzięła udział w jednym z paneli dyskusyjnych.