Forum Młodych Liderów: o szansach i zagrożeniach


350 liderów młodzieżowych, polityków i biznesmenów z UE, Europy Wschodniej, Bałkanów i Kaukazu spotkało się w Nowym Sączu.

Okazją było VII Forum Ekonomiczne Młodych Liderów – impreza towarzysząca Forum Ekonomicznemu w Krynicy, często nazywanemu wschodnioeuropejskim Davos. Podczas czterodniowego spotkania (3-6 września 2012 r.) dyskutowano o najbardziej aktualnych tematach dotyczących młodych ludzi: o ich perspektywach w dobie kryzysu gospodarczego, rozwoju demokracji w Europie Wschodniej oraz o wzajemnym oddziaływaniu biznesu i szkolnictwa wyższego. Jeden z paneli dyskusyjnych dotyczył modelu gospodarczego, jaki powinna obrać Europa: więcej wydawać, czy może bardziej oszczędzać? I wreszcie, w co inwestować środki publiczne, aby przyniosły wzrost gospodarczy w przyszłości? Zastanawiano się także, czy dzisiejszą młodzież można nazwać straconym pokoleniem, czy może pokoleniem wielkich szans. Tomasz Bratek, dyrektor Narodowej Agencji Programu „Młodzież w działaniu” podkreślił, że przyszłość Europy leży w rękach młodych ludzi, i że to od ich postawy zależy kształt naszego kontynentu. Na temat wyzwań dla młodego pokolenia rozmawiano także z ministrem pracy i polityki społecznej Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem.

Dyskusjom panelowym towarzyszyły warsztaty przygotowane przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji, dotyczące: dobrobytu młodych ludzi, kryzysu strefy euro i ruchów protestu oraz roli liderów w kształtowaniu przyszłych społeczeństw. W każdym z warsztatów prowadzonych przez trenerów z Polski, Włoch i Gruzji wzięło udział od 30 do 40 młodych ludzi, a rozmowy toczyły się jeszcze na długo po ich zakończeniu. Drugiego dnia Forum zorganizowano wieczór międzykulturowy, podczas którego młodzi ludzie mieli okazję w mniej formalnej atmosferze porozmawiać o swoich krajach, skosztować ich kuchni i poznać tradycje.

Organizatorami Forum byli Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw oraz Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowa Agencja Programu „Młodzież w działaniu”. Wśród gości znaleźli się m.in. były prezydent RP Lech Wałęsa, b. komisarz ds. rozszerzenia UE Günter Vergeugen i reżyser Krzysztof Zanussi.