Forum Trzeciego Wieku


Forum III Wieku jest cykliczną, międzynarodową konferencją, której głównym celem jest zwrócenie uwagi na problemy starzejącego się społeczeństwa. Wydarzenie to towarzyszy Forum Ekonomicznemu w Krynicy-Zdroju, najważniejszemu i największemu spotkaniu ekonomistów, polityków i przedsiębiorców w Europie Środkowo-Wschodniej. W tym roku forum odbywało się w dniach 9-12 września w Nowym Sączu i Krynicy-Zdroju.

W tym roku tematami przewodnimi forum były m.in. udział osób starszych w życiu publicznym, miasta i polityka regionalna przyjazna starzeniu, srebrna gospodarka oraz bezpieczny senior-konsument. Tegoroczne Forum III Wieku otworzyli mec. Wiesława Borczyk, Prezes Ogólnopolskiej Federacji Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku oraz Marek Pławiak, Starosta Nowosądecki. Pierwszą ważnym punktem konferencji była debata „Partycypacja osób starszych w życiu publicznym, stan obecny i wyzwania na przyszłość”. Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz, w którego kompetencjach znajduje się polityka senioralna, mówił uczestnikom forum m.in. o przyszłorocznej waloryzacji emerytur, w ramach której seniorzy otrzymają jednorazowe dodatki od 100 do 350 zł. Minister zapowiedział również ustawę o osobach starszych, w której po raz pierwszy zdefiniowano osobę starszą (to osoba, która ukończyła 60 lat). Od 2016 r. do 31 października każdego roku minister pracy i polityki społecznej będzie miał obowiązek przedstawienia Sejmowi raportu nt. osób starszych. Mamy nadzieję, że przynajmniej otworzy to temat seniorów w debacie publicznej – mówili uczestnicy konferencji. Podczas pierwszego dnia Forum III Wieku Alina Respondek zaprezentowała ofertę programu Erasmus+ dla sektora edukacji dorosłych. Zastępczyni dyrektora programu Erasmus+ przybliżyła uczestnikom konferencji platformę EPALE.

Seniorzy zabrali głos na Forum Ekonomicznym w Krynicy-Zdroju

W drugim dniu spotkania uczestnicy brali udział w sesjach plenarnych i panelach dyskusyjnych Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju. Dwa spośród paneli, poświęcone tematyce senioralnej, były elementem wspólnym Forum Ekonomicznego i Forum III Wieku.

Pierwszy z nich „Demografia a gospodarka – ekonomiczne wyzwania procesu starzenia się społeczeństw w Polsce i na świecie. Srebrna gospodarka. Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR)” moderowany był przez Marzenę Rudnicką, Prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej. Drugi – „Miasta/gminy przyjazne starzeniu się społeczeństwa – samorząd terytorialny, a zmiany demograficzne” miał na celu wypracowanie wskazówek dla regionów w kontekście polityki senioralnej.

Technologie przyjazne seniorom

Wśród poruszanych podczas trwania forum tematów znalazł się również ten, dotyczący technologii. Uczestnicy konferencji zwrócili się do ministra administracji i cyfryzacji z wnioskiem o utworzenie rządowego programu edukacji cyfrowej osób starszych. Pracownicy Krajowego Biura EPALE przeprowadzili równolegle warsztaty komputerowe dla chętnych.