FRSE na konferencji INSPIR@CJE 2016


Rozpoczęła się dwudniowa konferencja adresowana do nauczycieli – INSPIR@CJE 2016. Jednym z prelegentów, którzy opowiedzą dziś o swoim doświadczeniu w pracy z uczniami, będzie Jolanta Okuniewska, nominowana w tym roku do nagrody Global Teacher Prize.

Konferencja innowacyjnych nauczycieli i edukatorów INSPIR@CJE 2016 – JAK UCZYNIĆ POLSKĄ SZKOŁĘ JESZCZE LEPSZĄ? odbywa się w dniach 30 czerwca – 1 lipca w Bibliotece Narodowej w Warszawie. Uczestnicy wydarzenia przez dwa dni wspólnie będą zastanawiać się nad tym, co warto w szkole zmieniać oddolnie, jak skutecznie modernizować polską edukację oraz jaką rolę mogą w tym procesie odegrać inicjatywy realizowane przez nauczycieli. W konferencji udział biorą m.in.: prof. dr hab. Stanisław Czachorowski (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski), Jolanta Okuniewska (Szkoła Podstawowa nr 13 w Olsztynie, Superbelfrzy RP, program eTwinning), Karolina Żelazowska. (Mistrzowie Kodowania, Superbelfrzy RP) oraz Aleksandra Kuś (koordynator programu, Fundacja Orange).

Podczas konferencji można również odwiedzić stoisko Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji i dowiedzieć się, do kogo skierowana jest oferta programu Erasmus+ oraz jakie działania można realizować w ramach największego i najbardziej popularnego programu Unii Europejskiej. W czasie wydarzenia (1 lipca, godz. 9–11.15) odbędą się również warsztaty eTwinning zatytułowane „Współpraca to klucz do sukcesu szkoły i uczniów”. Poprowadzą je eksperci z Krajowego Biura Programu eTwinning, którzy wyjaśnią, na czym polega europejska współpraca szkół i przedszkoli realizowana przy pomocy mediów elektronicznych.

Partnerem wydarzenia jest Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji, Narodowa Agencja Programu Erasmus+.