FRSE na NieKongresie Animatorów Kultury


“Targi Grantodawców” (26.03) odbyły się w ramach NieKongresu Animatorów Kultury. Było to pierwsze tego typu, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. NieKongres przygotowywany został przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. W wydarzeniu wzięło udział ponad 200 osób.

Fundację Rozwoju Systemu Edukacji reprezentowały zespoły Eurodesku i programu Erasmus+ Młodzież. Stoisko informacyjne cieszyło się dużym zainteresowaniem, w warszatatach “EuroSzanse” przeprowadzonych przez Łukasza Smogorowskiego wzięło udział kilkanaście osób, ale ogromnym zainteresowaniem uczestników zwiedzających targi cieszyły się indywidualne konsultacje zespołu Erasmus+ Młodzież.

Targi były okazją do zaprezentowania z jednej strony organizacji, które wspierają inicjatywy kulturalne, z drugiej strony – organizatorów projektów wykorzystujących granty. Obok przedstawicieli programów europejskich, inicjatyw obywatelskich i społecznych byli też przedstawiciele fundacji prywatnych.

NieKongres Animatorów Kultury to pierwsze, ogólnopolskie spotkanie animatorów kultury. Zapraszamy wszystkich, którzy chcą rozmawiać o kondycji i roli animacji kultury w Polsce. Chcemy się poznać, policzyć, zebrać i zaprezentować doświadczenia, określić swoją wiedzę i niewiedzę, zadeklarować odpowiedzialność, zaplanować kolejne działania i zapytać o przyszłość zawodu animatora kultury.

Po co NieKongres?

Ideą NieKongresu jest poszukiwanie nowego stylu narracji o animacji kultury, wyjście poza ramy języka projektowego i grantowego, próba przemówienia przez animatorów własnym głosem.

W ramach NieKongresu odbędą się dyskusje panelowe z udziałem zaproszonych ekspertów, moderowane przez opiekunów, autorytety merytoryczne oraz praca w grupach roboczych, której celem ma być wypracowanie wspólnych stanowisk, ustaleń, rekomendacji dla polityk dotyczących animacji i edukacji kulturowej.

NieKongresowi towarzyszyć będą Ogólnopolskie Targi Grantodawców – pierwsza tego rodzaju inicjatywa w Polsce. NieKongres poprzedza trwająca od października 2013 roku dyskusja on-line na Forum Animatorów Kultury.

Dla kogo NieKongres?

Ambicją NieKongresu jest zgromadzenie osób, które uważają/chcą się uważać/nie wiedzą, czy mogą się uważać za animatorów kultury. Osób, które pracują w instytucjach kultury, najczęściej domach kultury, osób realizujących projekty kulturowe w ramach organizacji pozarządowych, osób będących niezależnymi liderami życia lokalnego, artystów z zacięciem społecznikowskim i wszystkich tych, dla których animacja kultury stanowi wartość.

Kto za tym stoi?

NieKongres przygotowywany jest przez Narodowe Centrum Kultury i Forum Kraków pod patronatem honorowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dla Narodowego Centrum Kultury NieKongres stanowi zwieńczenie prowadzonych od wielu lat działań: szkoleń, programów i wydarzeń skierowanych do animatorów kultury. Forum Kraków – samorządne, dobrowolne i trwałe zrzeszenie osób działających na rzecz animacji kultury – jest inicjatorem i partnerem merytorycznym wydarzenia.

NieKongres pozostałby jednak jedynie ideą, gdyby nie zaangażowanie oraz pełne wsparcie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które włączyło się nie tylko na poziomie finansowania przedsięwzięcia, ale aktywnie wzięło udział także w opracowywaniu założeń programowych.

NieKongres przygotowuje zespół programowy pod przewodnictwem dr Ziny Jarmoszuk (MKiDN) w składzie: Agnieszka Czerniak (MKiDN), Krzysztof Dudek (NCK), Anna Duńczyk-Szulc (MKiDN), Marcin Jasiński (FK), Irena Madej (NCK), Kazimierz Monkiewicz (NCK), Joanna Orlik (FK), Aleksandra Stańczuk-Sosnowska (NCK), Anna Michalak-Pawłowska (FK), Anna Wieczorek (NCK), Anna Wotlińska (MKiDN), Przemysław Zieliński (MKiDN), Ewa Zbroja (NCK). Dyrektorem Programowym jest Marek Sztark (FK).

Skąd taka dziwna nazwa?

Animatorzy kultury w Polsce nie są środowiskiem spójnym ani jednorodnym. Reprezentują różne podejście do działań animacyjnych – od nastawienia ściśle instytucjonalnego po pewnego rodzaju animacyjną anarchię. Chcieliśmy, żeby dla nich wszystkich znalazło się na NieKongresie miejsce, żeby wszyscy poczuli się zaproszeni – stąd nazwa, nadająca spotkaniu animatorów należną mu rangę, jednocześnie przewrotnie zaprzeczona.

Kiedy i gdzie odbywał się NieKongres?

NieKongres odbywał się w dniach 26–28 marca 2014 roku w Centrum Sztuki Fort Sokolnickiego w Warszawie.

7 grudnia 2013 roku odbyła się III Ogólnopolska Giełda Projektów, jako prolog do NieKongresu.